Zmiana terminu płatności opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

Urząd Miejski w Brzozowie informuje, że zgodnie z  art. 15j ustawy  z dnia 31 marca 2020r. „ o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw”  (Dz. U. 2020 poz. 568) opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.

 Mariusz Owoc