Wzór deklaracji

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wzór oświadczenia

>>>do pobrania<<<