Turze Pole

Turze Pole – wieś granicząca z Brzozowem, Górkami, Humniskami i Zmiennicą. Zamieszkuje ją 1107 mieszkańców. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1420 r. W I poł. XIX w. wieś należała do Marii Łazowskiej, a następnie do Franciszka Ksawerego hr. Starzeńskiego (1769-1828). W poł. XIX wieku właścicielami posiadłości tybularnej w Turzympolu byli spadkobiercy Leszczyńskich, którzy zakupili wieś w 1832 r. Zaś od 1891 r. do końca II wojny światowej należało do Ostaszewskich.

Na terenie wsi występuje ropa naftowa. Pierwsze prace poszukiwawcze na terenie złoża ropnego rozpoczęto w 1885. W 1890 r. rozpoczęto pierwsze prace wiertnicze. Nasilenie ruchu wiertniczego przypada na okres II wojny światowej. W latach 1948-1950 udało się utrzymać produkcję na najwyższym poziomie.

Na północ od wsi znajduje się wzgórze Patria (383 m n.p.m.), pod którym – jak głosi legenda – miał być ukryty tunel stanowiący niegdyś schronienie dla okolicznych mieszkańców.

Z miejscowości tej pochodził prof. Walerian Pańko – współtwórca ustawy o samorządzie terytorialnym, prawnik związany z Uniwersytetem Wrocławskim i Śląskim, prezes NIK, autor wielu prac naukowych, od 1980 r. związany z ruchem „Solidarność”.

W latach 1989-1991 wybudowano w Turzym Polu kościół parafialny pw. Miłosierdzia Bożego.

 

 

 

 

 

W 1907 powstała Ochotnicza Straż Ogniowa przy Kółku Rolniczym. Dla nowo powstałej organizacji wybudowano pomieszczenie o wymiarach 5 x 4 m, w którym trzymano pierwsze wyposażenie.  W 1978 r. oddano do użytku Dom Strażaka, funkcjonujący do dziś.

 

 

 

 

Szkoła w Turzym Polu powstała w drugiej połowie XIX w. Z końca XIX w. zachowały się dwie księgi „metryki szkolnej”. Dziś na terenie wsi funkcjonuje Zespół Szkół im. prof. Waleriana Pańki z oddziałem przedszkolnym.

 

 

 

 

 

W roku 2012 do użytku została oddana nowoczesna oczyszczalnia ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej aglomeracji Turze Pole.

 

 

 

 

 

Linki zewnętrzne:

GALERIA