Aktualności

Informacja  – odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych

——————————————–

Urząd Miejski w Brzozowie informuje, że dnia 27 sierpnia br., (najbliższy czwartek) z terenu wsi ZMIENNICA  będą odbierane meble i inne odpady wielkogabarytowe za wyjątkiem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny kompletny przyjmowany jest na bieżąco w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującym się w Brzozowie przy ul. Legionistów 10.

Odpady wielkogabarytowe powinny być wystawione do godziny 7: 00 w dniu ich odbioru w miejscach dotychczasowego odbioru odpadów komunalnych.

Odpady wielkogabarytowe – to odpady o dużych lub nietypowych rozmiarach, takie jak: meble (szafy, stoły, krzesła, sofy, komody), dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, wyposażenie wnętrz.

W ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych nie będą odbierane:
– części samochodowe, motocyklowe itp. (opony, zderzaki, szyby samochodowe, akcesoria ),
– kosiarki spalinowe,
– rury kanalizacyjne PCV,
– elementy budowlane ( płytki, skrzydła drzwiowe, pokrycia dachowe, okna),
– materiały budowlane ( wełna mineralna, styropian itp.),
– materiały niebezpieczne ( opakowania po farbach, lakierach, olejach samochodowych, klejach, lampy fluorescencyjne – świetlówki ).

Informacja: Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

——————————————–

Urząd Miejski w Brzozowie Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa informuje, że w dniu 24 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) z terenu miasta Brzozów odbierane będą meble i inne odpady wielkogabarytowe. O odbiorze mebli i odpadów wielkogabarytowych z pozostałych miejscowości wchodzących w skład gminy Brzozów będziemy na bieżąco informować na stronie internetowej gminy Brzozów.

Wyżej wymienione odpady należy wystawić do godziny 7:00 w miejscach dotychczasowego odbioru odpadów komunalnych. Sprzęt elektryczny i elektroniczny kompletny przyjmowany jest na bieżąco w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującym się w Brzozowie przy ul. Legionistów 10.

 Odpady wielkogabarytowe – to odpady o dużych lub nietypowych rozmiarach, takie jak: meble (szafy, stoły, krzesła, sofy, komody), dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, wyposażenie wnętrz.

 W ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych nie będą odbierane:

-części samochodowe, motocyklowe itp. (opony, zderzaki, szyby samochodowe, akcesoria )
-kosiarki spalinowe
-rury kanalizacyjne PCV
-elementy budowlane (płytki, skrzydła drzwiowe, pokrycia dachowe, okna)
-materiały budowlane (wełna mineralna, styropian itp.)
-materiały niebezpieczne (opakowania po farbach, lakierach, olejach samochodowych,  klejach, lampy fluorescencyjne – świetlówki ).

—————————————————————————

ROLNIKU !

Gmina Brzozów informuje, że w związku ze zgłaszanymi przez rolników problemami dotyczącymi zagospodarowania odpadów pochodzących z działalności rolniczej  tj. folie, siatki i sznurki od owijania balotów, opakowania po nawozach oraz typu big bag zamierza  wystąpić w grudniu 2019 r. do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z wnioskiem o dofinansowanie systemu zbierania i zagospodarowania ww. odpadów w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

ABY ZINWENTARYZOWAĆ ILOŚĆ ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ NA TERENIE GMINY BRZOZÓW OSOBY, KTÓRE CHCĄ W RAMACH PROGRAMU BEZPŁATNIE UNIESZKODLIWIĆ WW. ODPADY ZOBOWIĄZANE SĄ DO DNIA 22.11.2019 R. ZŁOŻYĆ WNIOSEK O UNIESZKODLIWIENIE ODPADÓW DO URZĘDU MIEJSKIEGO W BRZOZOWIE.

WNIOSKI SĄ DO POBRANIA U SOŁTYSA, W URZĘDZIE MIEJSKIM WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ROLNICTWA ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ GMINY BRZOZÓW – archiwum2.brzozow.pl

wniosek do pobrania

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane w 2019 r. Zainteresowane osoby prosimy o przekazywanie informacji o ilości ww. odpadów według załączonego wzoru wniosku. Program będzie realizowany jedynie w przypadku pozyskania przez Gminę dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Informuje się, że ww. odpadów nie należy wystawiać do odbioru przy zbiórce odpadów zmieszanych i segregowanych, która odbywa się z poboczy dróg w ramach odbioru odpadów komunalnych.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 13 306 10 88.


Urząd Miejski w Brzozowie, Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa informuje, że mieszkańcy gminy Brzozów mogą nieodpłatnie dostarczyć meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się przy ul. Legionistów 10 w Brzozowie w dniach:

od 21 do 25 października 2019 r.,

od 18 do 22 listopada 2019 r.

i od 9 do 13 grudnia 2019 r.

Zmianie ulegają godziny otwarcia PSZOK:

poniedziałek od 7.30 – 17.30

wtorek – piątek od 7.30 – 15.00

sobota – nieczynne

_______________________________________________________________________________________

Urząd Miejski w Brzozowie, Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa informuje, że w związku z brakiem możliwości zagospodarowania mebli i innych odpadów wielkogabarytowych od 12 sierpnia 2019 br. do odwołania w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) nie będą przyjmowane ww. odpady.


Urząd Miejski w Brzozowie, Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa informuje, że w kwietniu 2019 r. mieszkańcy gminy Brzozów mogą nieodpłatnie dostarczyć meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się przy ul. Legionistów 10 w Brzozowie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00 oraz w soboty od 8.00 do 12.00.


Urząd Miejski w Brzozowie Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa informuje, że w dniach od 29.04.2019 r. do 20.05.2019  r. z terenu całej gminy odbierane będą meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Wyżej wymienione odpady należy wystawić w miejscach dotychczasowego odbioru odpadów komunalnych, za wyjątkiem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (elektrośmieci), który z terenów wiejskich odbierany będzie przez pracownika firmy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w godzinach od 10:00 do 17:00 w wyznaczonym poniżej miejscu, natomiast z terenu miasta Brzozów ze względu na dewastację sprzętu elektrycznego i elektronicznego przez osoby postronne ww. sprzęt należy we własnym zakresie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującym się w Brzozowie przy ul. Legionistów 10.

Ponadto informuje się, że od 1 kwietnia każdy właściciel nieruchomości, aby oddać opony do PSZOK-u winien posiadać odpowiednie dla tego odpadu kody kreskowe, które można pobrać w tut. urzędzie, Wydział OŚKiR.  

Szczegółowa informacja dotycząca zbiórki oraz harmonogram odbioru ww. odpadów z poszczególnych miejscowości do pobrania  >>>tutaj<<<

DATA MIEJSCOWOŚĆ ELEKTROŚMIECI
29.04.2019 r. Grabownica Starzeńska Zbiórka elektrośmieci koło Domu Strażaka od godz. 10.00 do 17.00
Humniska Skrzyżowanie Zbiórka elektrośmieci koło sklepu OSM Jasienica Rosielna od godz. 10.00 do 17.00
Humniska Duża Strona Zbiórka elektrośmieci koło Domu Strażaka od godz. 10.00 do 17.00
30.04.2019 r. Brzozów Zbiórka elektrośmieci w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych od godz. 8.00 do 16.00
13.05.2019 r. Przysietnica Zbiórka elektrośmieci koło Domu Strażaka od godz. 10.00 do 17.00
Górki Zbiórka elektrośmieci koło Domu Strażaka od godz. 10.00 do 17.00
20.05.2019 r. Turze Pole Zbiórka elektrośmieci koło Domu Strażaka od godz. 10.00 do 17.00
Zmiennica Zbiórka elektrośmieci koło Domu Strażaka od godz. 10.00 do 17.00
Stara Wieś Zbiórka elektrośmieci koło Domu Strażaka od godz. 10.00 do 17.00
 Odpady wielkogabarytowe powinny być wystawione do godziny 7:00
Odpady wielkogabarytowe – to odpady o dużych lub nietypowych rozmiarach, takie jak: meble (szafy, stoły, krzesła, sofy, komody), dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, wyposażenie wnętrz.
Zużyty sprzęt  elektryczny i elektroniczny należy oddać kompletny. Nie będą przyjmowane obudowy lub sprzęt niekompletny, niezawierający elementów elektronicznych.
Uwaga!
W związku z dewastacją sprzętu elektrycznego i elektronicznego przez osoby postronne prosimy o wyrozumiałość i dowiezienie we własnym zakresie ww. sprzętu w wyznaczone miejsca. W razie braku możliwości dowozu ww. sprzętu do wyznaczonych miejsc prosimy o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu telefonicznie pod numer: 13 43 415 49 pracownikom firmy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., którzy w wyjątkowych sytuacjach postarają się pomóc w odbiorze tego sprzętu.
W ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych nie będą odbierane:
-części samochodowe, motocyklowe itp. (opony, zderzaki, szyby samochodowe, akcesoria )
-kosiarki spalinowe
-rury kanalizacyjne PCV
-elementy budowlane ( płytki, skrzydła drzwiowe, pokrycia dachowe, okna)
-materiały budowlane ( wełna mineralna, styropian itp.)
-materiały niebezpieczne ( opakowania po farbach, lakierach, olejach samochodowych, klejach, lampy fluorescencyjne – świetlówki )

26 września br. w Brzozowskim Domu Kultury dzieci ze Szkół Podstawowych z Brzozowa uczestniczyły w cyklu spotkań teatralnych pt. „Zielona afera czyli ostatnie śledztwo inspektora Zgrozy” wystawionego przez Ośrodek Edukacji i Kultury Ekologicznej w Gdańsku.
Spektakl swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele Wydziału Ochrony Środowiska.
Widowisko teatralne ma na celu popularyzowanie zagadnień dotyczących zrównoważonego rozwoju i zdrowia człowieka, a także podniesienie świadomości społeczeństwa w kwestii ochrony przyrody.
Spotkanie teatralne zostało zorganizowane w ramach obchodów Światowych Dni Patrona Ekologii, którym jest św. Franciszek z Asyżu.
Akcja przedstawienia dzieje się w Biurze Spełniania Marzeń. Jest to miejsce gdzie spełniają się ludzkie marzenia o czystym środowisku naturalnym. Pewnego dnia wybucha skandal. Sekretarka Marzena z przerażeniem stwierdza, że biuro zostało okradzione z marzeń o czystej wodzie, czystym powietrzu, o życiu w czystym środowisku. Kto jest winy? Swoje śledztwo rozpoczyna inspektor Zgroza.
Na widowni, podczas dwóch spektakli, można było zobaczyć dzieci klas od 1 do 6, które mogły dowiedzieć się za pomocą interesującej scenografii, żartobliwych tekstów i melodyjnych piosenek jak bardzo ważny jest szacunek wobec środowiska naturalnego, a także nauczyć się, jak dbać o przyrodę.
Dzieci bawiły się wspólnie z aktorami, były pogadanki ekologiczne, oklaski, a przede wszystkim uśmiechy na twarzy.
Piotr Wójcik

KOMUNIKAT!
W związku z powtarzającymi się przypadkami wystawiania przez mieszkańców odpadów komunalnych zmieszanych w pojemnikach luzem bez uprzedniego ich umieszczenia w worku, przypomina się, że zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzozów odpady zmieszane należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu czarnych workach z tworzywa LDPE. Do czasu ich odbioru przez przedsiębiorcę worki można przechowywać w pojemnikach, a w dniu odbioru należy je wystawić w miejscu dotychczasowego odbioru odpadów. Odpady wystawione w pojemnikach bez worka nie będą odbierane przez przedsiębiorcę.

Urząd Miejski w Brzozowie Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa informuje, że w dniach od 04.06. br. do 25.06. br. z terenu całej gminy będą odbierane meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Ww. odpady należy wystawić w miejscach dotychczasowego odbioru odpadów komunalnych, za wyjątkiem terenów wiejskich, gdzie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (elektrośmieci) odbierany będzie przy miejscowych Domach Strażaka, w godz. 10.00-17.00, zgodnie z poniższym harmonogramem.

 Szczegółowa informacja dotycząca zbiórki oraz harmonogram odbioru ww. odpadów z poszczególnych miejscowości do pobrania <<tutaj>>


Urząd Miejski w Brzozowie Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa informuje, że w kwietniu i maju 2018 r. mieszkańcy gminy Brzozów mogą nieodpłatnie dostarczyć meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się przy ul. Legionistów 10 w Brzozowie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00 oraz w soboty od 8.00 do 12.00. Informacja dotycząca zbiórki oraz harmonogram odbioru mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z poszczególnych miejscowości gminy Brzozów w okresie wiosennym zostanie podana w terminie późniejszym.


W Polsce powstaje ok. 11 milionów ton odpadów komunalnych. Recyklingowi poddawane jest tylko 26%. Od 1 lipca 2017 roku obowiązuje w Polsce jednolite oznakowanie pojemników do segregacji odpadów, co tworzy przejrzysty i spójny system ich zbierania. To bardzo ważne, aby każdy z nas świadomie unikał tworzenia odpadów. Rzeczy niepotrzebne starajmy się oddawać tym, którzy ich potrzebują lub z sensem i bezpiecznie je wykorzystają, a resztę prawidłowo segregujmy, tak aby jak najwięcej odpadów mogło być poddanych procesom odzysku.

Jak co roku i w tym roku do akcji włączyły się placówki oświatowe Gminy Brzozów. Uczniowie wraz z opiekunami podjęli się porządkowania swoich miejscowości, czego efektem były worki selektywnie zebranych śmieci. Wyjścia w teren poprzedziły zajęcia przybliżające cel akcji oraz prelekcje związane z ochroną środowiska, ekologią i właściwą segregacją odpadów. Ponadto dzieci wykonały prace plastyczne związane z tematyką przedsięwzięcia.

Składamy serdeczne podziękowania Dyrektorom Szkół, kadrze pedagogicznej oraz uczniom za czynny udział w akcji co jest świadectwem dużej świadomości ekologicznej i chęci życia w środowisku czystym i estetycznym. acz

Szkoła Podstawowa w Brzozowie

Szkoła Podstawowa w Górkach

Szkoła Podstawowa w Grabownicy Starzeńskiej

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Humniskach

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Humniskach

Zespół Szkół Nr 1 w Przysietnicy

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przysietnicy

Szkoła Podstawowa w Turzym Polu

Szkoła Podstawowa w Zmiennicy

————————————————————————————————————

Już w ten weekend wielka społeczna akcja na rzecz poszanowania środowiska! Nie ma śmieci – są surowce!

Akcja Sprzątanie świata – Polska 2017

15-16-17 września 2017 <<< KLIKNIJ

„Nie ma śmieci – są surowce” to przesłanie tegorocznej edycji Akcji Sprzątanie świata – Polska 2017. Ma ono na celu zmianę postrzegania odpadów jako „śmieci” i dostrzeganie ich surowcowego potencjału oraz zainspirowanie i zaktywizowane Polaków do działania na rzecz środowiska i promowanie obowiązującego od 1 lipca 2017 roku standardu selektywnej zbiórki.

Fundacja Nasza Ziemia i partnerzy Akcji zwracają w ten sposób uwagę na to, że przedmioty, które potocznie nazywamy śmieciami, są w rzeczywistości surowcami. Nie mogą one kończyć jako „śmieci” – na składowisku, w lesie czy w rzece, ale poprzez segregację odpadów powinny z powrotem trafiać do wykorzystania, funkcjonując jako zasób w Gospodarce o Obiegu Zamkniętym (GOZ).

Podczas Akcji w całej Polsce odbywać się będą liczne działania informacyjne, edukacyjne, monitoring stanu środowiska, zbiórki telefonów komórkowych oraz opakowań oraz rzeczy „z drugiej ręki” do wykorzystania przez innych. Tradycyjnie nie zabraknie także sprzątania terenów publicznych.

W Gminie Brzozów Akcja Sprzątanie świata – Polska 2017 zaplanowana jest na dzień 15.09.2017 r.

Razem bądźmy częścią tej największej społecznej akcji ekologicznej w Polsce i najpowszechniejszego światowego ruchu na rzecz poszanowania środowiska!

Wszystkie informacje o Akcji można znaleźć na www.sprzatanieswiata-polska.pl i profilu fb/naszaziemia.

——————————————————————————————————–

JESIENNA ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I ELEKTROŚMIECI

Urząd Miejski w Brzozowie Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i  Rolnictwa  informuje,  że  w  okresie  jesiennym  zbiórka  mebli  i  innych  odpadów wielkogabarytowych   oraz   zużytego   sprzętu    elektrycznego    i    elektronicznego    od mieszkańców   z   terenu   całej   gminy   prowadzona   będzie   w   dniach   od  18.09.2017  r. do 09.10.2017 r.

Szczegółowa informacja dotycząca zbiórki oraz harmonogram odbioru ww. odpadów z poszczególnych miejscowości do pobrania <<tutaj>>

Ponadto informuje się, że w miesiącu wrześniu 2017 r. mieszkańcy gminy Brzozów   mogą nieodpłatnie dostarczyć meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych    (PSZOK)    znajdującego    się    przy   ul.   Legionistów   10   w   Brzozowie od poniedziałku  do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz w soboty od 8.00 do 12.00.

————————————————————————————————————————-

Zmień swoje przyzwyczajenia, nie wyrzucaj do śmieci jedzenia. Pod takim hasłem Samorząd Województwa Podkarpackiego, Caritas Diecezji Przemyskiej, Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Caritas Diecezji Sandomierskiej oraz Caritas Diecezji Tarnowskiej, a także Bank Żywności, przy współpracy Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego podjęli inicjatywę mającą na celu zmniejszenia ilości odpadów spożywczych  znajdujących się w odpadach komunalnych i przemysłowych. W ramach akcji wyznaczone punkty przyjmować będą  produkty żywnościowe, nawet z bardzo krótkim okresem przydatności, oraz ziemiopłody.

Do pobrania:


Urząd Miejski w Brzozowie Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa informuje, że w dniach od 15.05.2017 r. do 29.05.2017 r. z terenu całej Gminy będą odbierane odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Wyżej wymienione odpady należy wystawić w miejscach dotychczasowego odbioru odpadów komunalnych, za wyjątkiem terenów wiejskich, gdzie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (elektrośmieci) odbierany będzie przez pracownika firmy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. od godziny 10:00 do 17:00 koło Domu Strażaka, znajdującego się na terenie danej miejscowości zgodnie z poniższym harmonogramem.

Ponadto istnieje możliwość do 31.05.2017 r. nieodpłatnego dostarczenia ww. odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się przy ul. Legionistów 10 w Brzozowie.

DATA MIEJSCOWOŚĆ ELEKTROŚMIECI
 

15.05.2017r.

Grabownica Starzeńska Zbiórka elektrośmieci koło Domu Strażaka od godz. 10.00 do 17.00
Humniska Duża Strona Zbiórka elektrośmieci koło Domu Strażaka od godz. 10.00 do 17.00
Humniska Skrzyżowanie Zbiórka elektrośmieci koło sklepu OSM Jasienica Rosielna od godz. 10.00 do 17.00
 

22.05.2017r.

Przysietnica Zbiórka elektrośmieci koło Domu Strażaka od godz. 10.00 do 17.00
Stara Wieś Zbiórka elektrośmieci koło Domu Strażaka od godz. 10.00 do 17.00
Brzozów
 

29.05.2017r.

Zmiennica Zbiórka elektrośmieci koło Domu Strażaka od godz. 10.00 do 17.00
Turze Pole Zbiórka elektrośmieci koło Domu Strażaka od godz. 10.00 do 17.00
Górki Zbiórka elektrośmieci koło Domu Strażaka od godz. 10.00 do 17.00

Odpady wielkogabarytowe powinny być wystawione do godziny 7: 00

Odpady wielkogabarytowe – to odpady o dużych lub nietypowych rozmiarach, takie jak: meble (szafy, stoły, krzesła, sofy, komody), dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, wyposażenie wnętrz.

Zużyty sprzęt  elektryczny i elektroniczny należy oddać kompletny. Nie będą przyjmowane obudowy lub sprzęt niekompletny, niezawierający elementów elektronicznych.

Uwaga!

W związku z dewastacją sprzętu elektrycznego i elektronicznego przez osoby postronne prosimy o wyrozumiałość i dowiezienie we własnym zakresie ww. sprzętu koło Domu Strażaka znajdującego się na terenie danej miejscowości. W razie braku możliwości dowozu ww. sprzętu do wyznaczonych miejsc prosimy o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu telefonicznie pod numer: 13 43 415 49 pracownikom firmy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., którzy w wyjątkowych sytuacjach postarają się pomóc w odbiorze tego sprzętu.

W ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych nie będą odbierane:

-części samochodowe, motocyklowe itp. (opony, zderzaki, szyby samochodowe, akcesoria )
-kosiarki spalinowe
-rury kanalizacyjne PCV
-elementy budowlane ( płytki, skrzydła drzwiowe, pokrycia dachowe, okna)
-materiały budowlane ( wełna mineralna, styropian itp.)
-materiały niebezpieczne ( opakowania po farbach, lakierach, olejach samochodowych, klejach, lampy fluorescencyjne – świetlówki )

 

 

 

 

 


Informacja dla mieszkańców gminy Brzozów dotycząca odbioru mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W związku z wiosennymi porządkami i pojawiającym się problemem składowania przez mieszkańców mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w miejscach do tego nie przeznaczonych Urząd Miejski w Brzozowie Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa informuje, że w dniach od 10.04.2017 r. do 31.05.2017 r. mieszkańcy gminy Brzozów mogą nieodpłatnie dostarczyć ww. odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się przy ul. Legionistów 10 w Brzozowie od poniedziałku  do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz w soboty od 8.00 do 12.00.

Ponadto informuje się, że w okresie wiosennym zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od mieszkańców z terenu całej gminy prowadzona będzie w dniach od 15.05.2017 r. do 29.05.2017 r.

Szczegółowy harmonogram odbioru ww. odpadów podany będzie w późniejszym terminie.


 

Informacja dla mieszkańców Gminy Brzozów dotycząca odbioru odpadów komunalnych od 1 kwietnia 2017 roku

Z dniem 1 kwietnia 2017 r. usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu miasta i gminy Brzozów świadczyć będzie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Brzozowie. Bez zmian pozostaje stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • 7,50 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
 • 15,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Zasady segregacji odpadów komunalnych pozostają bez zmian, obowiązują dotychczasowe worki czarne na odpady zmieszane oraz kolorowe worki (żółty, zielony, niebieski, brązowy) na odpady segregowane. Worki z dotychczasowym logo będą honorowane przez firmę odbierającą odpady do wyczerpania zapasów. Worki na odpady komunalne dostępne są w Urzędzie Miejskim w Brzozowie – Wydział OŚKiR, który znajduje się w budynku Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (parter, pok. 22) oraz u sołtysów poszczególnych sołectw.

Zmianie ulegają dni odbioru odpadów we wszystkich miejscowościach Gminy Brzozów.

Harmonogram odbioru odpadów w II, III i IV kwartale 2017 r. do pobrania PONIŻEJ

Harmonogram odbioru odpadów BRZOZÓW

Harmonogram odbioru odpadów GRABOWNICA STARZEŃSKA, HUMNISKA

Harmonogram odbioru odpadów PRZYSIETNICA, STARA WIEŚ

Harmonogram odbioru odpadów ZMIENNICA, TURZE POLE, GÓRKINowe wzory sprawozdań przesyłanych do gmin o odebranych i zebranych odpadach komunalnych

30 czerwca 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 934).

Sprawozdanie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za I półrocze 2016 r. sporządzane jest zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 934).

Pobierz wzór półrocznego sprawozdania sporządzanego przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości – część A (plik .docx, rozmiar: 96 kB)

Pobierz wzór  tzw. sprawozdania zerowego podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości – część B (plik .docx, rozmiar: 82 kB)

Pobierz wzór rocznego sprawozdania sporządzanego przez podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (plik .docx, rozmiar: 87 kB)

Kwartalne sprawozdania sporządzane przez podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych za rok 2016 sporządza się zgodnie z dotychczasowymi przepisami czyli rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 630).

Pobierz wzór kwartalnego sprawozdania sporządzanego przez podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (plik .docx, rozmiar: 76 kB)


Informacja dla mieszkańców
Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa informuje, że nastąpiła zmiana „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzozów”. Nowe zasady obowiązywać będą od 27 lipca 2016 r., jedną z kluczowych zmian jest prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji z wyłączeniem odpadów zielonych. W praktyce oznacza to, że odpady zielone (skoszona trawa, liście, gałęzie) nie mogą być gromadzone w workach brązowych, do których mogą trafić jedynie pozostałe bioodpady (odpady kuchenne i spożywcze). Odpady zielone powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie np. poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach, a w przypadku braku takiej możliwości przyjmowane będą na bieżąco wyłącznie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Odpady zielone nie będą już odbierane z terenu nieruchomości. Ponadto dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych w sposób niepowodujący nadmiernych uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.

Jak co roku Wydział Ochrony Środowiska Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa przyłącza się do Kampanii „Kultura Segregacji”, która jest elementem  projektu prowadzonego przez Firmę  Rekopol Organizację Odzysku Opakowań S.A. w ramach publicznych kampanii edukacyjnych. Dowiedz się więcej na:

www.dzienbezsmiecenia.pl oraz www.facebook.com/dzienbezscmiecenia

*Dzień bez Śmiecenia – World non-waste Day to pomysł wypracowany przez młodzież z kilkunastu krajów współdziałających w ramach międzynarodowego programu „Europejski Eko-Parlament Młodzieży”, przedsięwzięcia firmowanego przez PRO EUROPE (organizację zrzeszającą działające w ramach systemu Zielonego Punktu organizacje odzysku), a koordynowanego i sponsorowanego w Polsce przez Rekopol. Współorganizatorami akcji są Akcjonariusze spółki.

Poznaj 10 Zasad Kultury Segregacji

 1. Przetworzenie ma znaczenie! – Segregując dajesz odpadom szansę na drugie życie. Ponadto zmniejszasz zanieczyszczenie środowiska poprzez zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowiskach. Dzięki recyklingowi osiągamy niższe koszty produkcji nawet o 60%, ograniczamy zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody, emisję gazów cieplarnianych, produkcję odpadów przemysłowych. Użycie surowców wtórnych przekłada się w procesie produkcyjnym na obniżenie zużycia energii w porównaniu do procesu opartego na surowcach pierwotnych o 95% w przypadku aluminium, o 85% przy wykorzystaniu miedzi, o 80% przy tworzywach sztucznych, 74% przy stali, 65% przy papierze i 30% w przypadku szkła!
 2. Zgniecenie ma znaczenie! – Zgniataj puszki i butelki przed wyrzuceniem. Zgnieciona butelka zajmuje 80% miejsca mniej. Dzięki temu rzadziej możesz wynosić odpady ze swojego domu, a firmy odbierające nie muszą wozić powietrza.
 3. Odkręcenie ma znaczenie! – Wyrzucaj szkło i kartony po sokach i mleku bez kapsli i nakrętek. Po odkręceniu posegreguj do odpowiednich pojemników.
 4. Oznaczenie ma znaczenie! – Zwracaj uwagę na oznaczenia umieszczone na opakowaniach. Znajdują się na nich informacje o pochodzeniu, surowcu, z którego zostały zrobione oraz możliwym powtórnym przetworzeniu.
 5. Opróżnienie ma znaczenie! – Opróżniaj butelki, słoiki, kartony. Wszystkie opakowania przed wyrzuceniem powinny zostać dokładnie opróżnione! W innym przypadku przy wrzuceniu np. opakowania po jogurcie do pojemnika z tzw. frakcją suchą – zawartość może wylać się na inny rodzaj surowca, np. papier i uniemożliwić jego przetworzenie!
 6. Rozłożenie ma znaczenie! – Rozkładaj kartony przed wrzuceniem do pojemnika. W ten sposób będą zajmowały mniej miejsca (nawet o 70%) i rzadziej będziesz musiał je wynosić!
 7. Przynoszenie ma znaczenie! – Zabieraj ze sobą wielorazową torbę na zakupy. Foliowe torebki używasz przeważnie tylko raz, a później wyrzucasz. Tym samym produkujesz więcej odpadów. Torba zakupowa, którą będziesz mieć zawsze przy sobie to zaledwie dodatkowe 50 gramów dla Ciebie, a zdecydowanie mniejszy ciężar dla środowiska.
 8. Rozróżnienie ma znaczenie! – Nie wrzucaj do pojemników do segregacji pobitych luster, szyb, szklanek. Jest to inny rodzaj szkła. Zanieczyszczenie odpadów szklanych (słoików, butelek) poprzez np. fragmenty szyb czy luster może spowodować niemożność przetworzenia tego surowca! Szkło opakowaniowe to nie to samo co szkło gospodarcze!
 9. Zabrudzenie ma znaczenie! – Nie wrzucaj do pojemników do segregacji odpadów bardzo zabrudzonych, np. papieru po maśle, chusteczek higienicznych, ręczników papierowych. Nie segregujemy także odpadów zabrudzonych klejami oraz zatłuszczonych. One nie nadają się do recyklingu!
 10. Wyrzucenie ma znaczenie! – Sprawdź, zasady segregowania panujące w Twojej gminie i zapamiętaj, co należy wyrzucać do konkretnego pojemnika. System selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych jest różny, w zależności od miejsca zamieszkania. Pamiętaj o oddawaniu do PSZOK (Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) zużytego sprzętu elektronicznego, baterii, akumulatorów, gruzu, odpadów niebezpiecznych (opakowań po olejach silnikowych, puszek po farbach, świetlówek energooszczędnych, odpadów wielkogabarytowych). Przeterminowane leki oddawaj do aptek. Nigdy nie wyrzucaj ich razem z innymi odpadami!

Urząd Miejski w Brzozowie uprzejmie informuje, że w związku z wdrożeniem z dniem 1 lutego 2016 roku systemu płatności masowych, który objął opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi każdemu płatnikowi został przyporządkowany Indywidualny numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uwaga! W przypadku regulowania kilku należności w stosunku do Gminy Brzozów należy pamiętać, iż do każdego zobowiązania przypisany jest niepowtarzalny, oddzielny numer rachunku wirtualnego, przykładowo: inny numer rachunku za podatki i inny za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – dla jednego podatnika. W związku z powyższym przy dokonywaniu płatności za odpady komunalne prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na podanie prawidłowego numeru konta bankowego. Ponadto informuje się, że dotychczasowy rachunek bankowy będzie aktywny tylko do 30 kwietnia 2016 r.
Pozostałe formy płatności, tj. w drodze inkasa u sołtysów poszczególnych sołectw oraz gotówką w kasach Urzędu Miejskiego w Brzozowie, pozostają bez zmian.

Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa UM w Brzozowie