BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW

Szanowni Państwo !!!
zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej Waszych opinii o miejscu, w którym żyjecie: usługach publicznych i potrzebach mieszkańców gmin leżących na obszarze Partnerstwa Gmin Powiatu Brzozowskiego, który obejmuje gminy: Brzozów, Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna i Nozdrzec. Więcej „BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW”

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Zgodnie z  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. 2011 nr 8 poz. 31) wykorzystujący wyroby zawierające azbest (osoba fizyczna, przedsiębiorca) ujmuje wynik inwentaryzacji w „Informacji o wyrobach zawierających azbest” stanowiącej załącznik nr 3 do rozporządzenia i przedkłada ją corocznie w terminie do dnia 31 stycznia właściwemu organowi.

Informację sporządza się w dwóch egzemplarzach, jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej właściwemu organowi, drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą przedkłada informację, o której mowa, odpowiednio burmistrzowi, pozostałe osoby marszałkowi województwa.

Wobec powyższego przypomina się wszystkim, których dotyczy obowiązek o złożeniu wymaganych informacji (wg załączonego poniżej wzoru) do dnia 31 stycznia każdego roku w Urzędzie Miejskim w Brzozowie tj. na Biurze Obsługi Klienta, w Sekretariacie lub w  Wydziale  Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa – budynek PGK Sp. z o.o w Brzozowie ul. Legionistów 10 ).

Dodatkowe informacje oraz wzory formularzy dostępne są również w Wydziale Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Brzozowie budynek PGK Sp. z o.o w Brzozowie ul. Legionistów 10  tel. 13 306 10 91.

Do pobrania: FORMULARZ

 

Pracodawco podaj właściwy PESEL lub NIP pracownika

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie informuje, że jako płatnik (pracodawca) masz obowiązek podać w formularzu podatkowym poprawny PESEL lub NIP podatnika (pracownika).
•        Pozwoli to na szybką identyfikację podatnika przez urząd skarbowy i umożliwi mu wywiązanie się z obowiązków podatkowych.
•        Dzięki temu Twój pracownik będzie mógł między innymi skorzystać z usługi Twój e-PIT i rozliczyć podatek dochodowy łatwo bez wychodzenia z domu.

Więcej informacji na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie pod linkiem>>kliknij<<  Więcej „Pracodawco podaj właściwy PESEL lub NIP pracownika”

Uwaga! Od 15 stycznia br. działa infolinia w sprawie organizacji szczepień przeciw Covid19

KOMUNIKAT BURMISTRZA 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Brzozów.

Uprzejmie informuję, że od dnia 15 stycznia br. rozpoczyna się rejestracja do szczepień przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy ukończyli 80 lat, a od 22 stycznia 2021 r. osób, które ukończyły 70 lat.

Od dnia 25 stycznia br. uruchomione będą bezpłatne dowozy dla w/w osób, które mają problemy z indywidualnym dojazdem do punktów szczepień położonych na terenie naszej gminy. Dowóz – po uprzednim zarejestrowaniu się w punkcie szczepień – można zamówić telefonicznie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzozowie pod  nr telef. 667 947 236 w godzinach 8 00    15 00 .

Wykaz punktów szczepień na terenie Gminy Brzozów znajduje się na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/szczepimysie/podkarpackie

Informacje o sposobach rejestracji do szczepień udostępnione są na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie/rejestracja

Zachęcam osoby mające trudności z przemieszczaniem się do skorzystania z możliwości dowozu do punktów szczepień.

 

                                                                                     Burmistrz Brzozowa

                                                                                      Szymon Stapiński

 

 

Informacja dot. punktu lekarskiego w Zmiennicy

SPZOZ w Brzozowie informuje, że od dnia 19 stycznia 2021 r. w punkcie lekarskim w Zmiennicy, będą realizowane porady lekarskie w każdy wtorek w godzinach od 8:00 do 13:00. Na wizytę należy umówić się telefonicznie w dniu przyjęć, dzwoniąc pod numerem telefonu: 13 43 93 010.

 Teleporady będą realizowane na dotychczasowych zasadach przez SPZOZ w Brzozowie:

Tel.: 13 43 43 409, 13 43 40 00 86