Kultura

Przewodnik kulturalny

Na terenie Brzozowa i okolic istnieje wiele ośrodków, organizujących różne imprezy kulturalne. Należy wymienić tutaj:


Muzeum Regionalne w Brzozowie   powstało w 1980 roku jako placówka tutejszego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Działalność ekspozycyjną rozpoczęło w maju następnego roku. Uzyskało w 1987 roku imię doc. dr. Adama Fastnachta, historyka rodem z Sanoka, badacza okresu średniowiecza w Polsce. Muzeum w 1995 roku stało się jednostką samorządową Gminy Brzozów.

Muzeum Regionalne
im.  Adama Fastnachta w Brzozowie
Dyrektor: Agnieszka Adamska36-200 Brzozów, ul. Rynek 10
tel/fax. 13 43-418-56


Brzozowski Dom Kultury – placówka samorządowa. Organizuje szereg cyklicznych imprez, głównie o zasięgu regionalnym i lokalnym, ale też i ogólnopolskim.

Ogniska muzyczne to jedno z ważniejszych przedsięwzięć realizowanych przez  Brzozowski Dom Kultury. Podczas warsztatów pod okiem wykwalifikowanych instruktorów, dzieci i młodzież uczy się gry na instrumentach oraz teorii muzyki. W Domu Kultury rozwijają swój talent. Uczą się gry na następujących instrumentach: flet poprzeczny, wokal, gitara, trąbka, klarnet, saksofon, skrzypce, fortepian, keyboard, akordeon, perkusja.

Zajęcia taneczne zapewniają wszechstronny rozwój fizyczny, pozwalają poznać możliwości własnego ciała, rozwijają wrażliwość, nieśmiałym pomagają się otworzyć, dają zaprezentowania się w układach choreograficznych. W ramach zajęć odbywają się: nauka tańców disco, taniec współczesny, zabawy muzyczno-ruchowe, elementy gimnastyki.

BDK
ul. Armii Krajowej 3
Dyrektor: Jan Florek
tel/fax. 13 43 419 38
Nr wew.
20 – Dyrektor/Fax
21 –  Sekretariat
23 – Księgowość
dkbrzozow@gmail.com
Brzozowski Dom Kultury
  • sprawuje patronat nad dwiema kapelami ludowymi . Są to: GraboszczaniePrzysietczanie
  • prowadzi następujące zespoły:

Imprezy cykliczne

  • Dni Brzozowa
  • Konkurs Piosenki „Nie takie stare jak świat”
  • Mikołajkowe Debiuty
Kino „Sokół”
Brzozów ul. Armii Krajowej 3,
tel: 013 43-419-38
wew. 29

 


ul. Sienkiewicza 1
36-200 Brzozów
tel: 13-43-418-09
e-mail: bibliotekabrzozow@wp.pl                                                                 Dyrektor: Krystyna Rymarz

Oddział dla Dzieci i Młodzieży

Uchwała Nr XXXI / 294 / 2020 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzozowie


Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie Filia w Brzozowie
ul. Parkowa 13
36-200 Brzozów
tel. 13 43-418-08
Kierownik filii: Elżbieta Szul
e-mail: brzozow@pbw.org.pl
Biblioteka czynna :
Poniedziałek: 10-17
od wtorku do piątku : 10-18
Środa: nieczynna
Sobota: 9-14.30