Uwaga! Nabór do programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”

Gmina Brzozów  otrzymała decyzję o przyznaniu   dotacji finansowej w wysokości ponad 400 tysięcy zł  w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2019-2020 ” ,  Solidarnościowego  Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, na zatrudnienie asystentów dla osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.Zadaniem asystenta jest m.in. pomoc przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwianiu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej, w tym pomocy w uczestniczeniu w wydarzeniach kulturalnych czy sportowych. Więcej „Uwaga! Nabór do programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej””