Podstawowe informacje o gminie

Gmina Brzozów
(województwo podkarpackie, powiat brzozowski)
gmina miejsko-wiejska
Dane ogólne:
Obszar:103 km2
Ludność:26.975  w tym miasta Brzozów 7.578

Miejscowości: Brzozów, Górki, Grabownica Starzeńska, Humniska, Przysietnica, Stara Wieś, Turze Pole, Zmiennica.

Siedziba władz:

Urząd Miejski w Brzozowie                                                     tel. (+48) 13 434 10 50

ul. Armii Krajowej 1                                                                   fax (+48) 13 434 10 55

                   36-200 Brzozów                                                                       e-mail: um_brzozow@brzozow.pl

Gmina Brzozów (województwo podkarpackie, powiat brzozowski) leży na skrzyżowaniu historycznych szlaków handlowych przecinających malownicze wzniesienia Podkarpacia, na trasie z Rzeszowa do Sanoka. Dziś przebiegają tędy drogi prowadzące w kierunku przejść granicznych z Ukrainą (Krościenko) i Słowacją (Radoszyce, Barwinek), a także trasy wiodące w Bieszczady, Beskid Niski i pogórze Przemyskie. Geograficznie obszar gminy należy do Pogórza Dynowskiego. Gminę przecina rzeka Stobnica. W wielu miejscowościach znajdują się cenne zabytki, do najciekawszych należą: barokowa kolegiata w Brzozowie, XV-wieczny drewniany kościół w Humniskach oraz zespół kościelno-klasztorny OO. Jezuitów wraz z bazyliką i sanktuarium maryjnym w Starej Wsi.
    Brzozów jest ośrodkiem lokalnego życia społecznego i gospodarczego. Znajduje się tu siedziba władz gminy i powiatu. W mieście funkcjonuje szpital ze znanym w Polsce Podkarpackim Ośrodkiem Onkologicznym. Swoją działalność prowadzi tu wiele firm z branży budowlanej, energetycznej, chemicznej, drzewnej i gastronomicznej. Nadleśnictwo Brzozów to producent i organizator giełd najwyższej jakości drewna.
    Mocnym punktem gminy jest kultura, zwłaszcza folklor. Tradycja ludowa jest bardzo silna, działają tu kapele, grupy obrzędowe, twórcy ludowi, koła gospodyń wiejskich. Organizatorami życia kulturalnego są zwłaszcza: Muzeum Regionalne im. A. Fastnachta oraz Brzozowski Dom Kultury. Gmina posiada dobrze rozwiniętą sieć szkół i placówek oświatowych. Działa tu kryta pływalnia „Posejdon” oraz Kompleks sportowo-rekreacyjny przy ul. Słonecznej.
    Władze samorządowe starają się dbać o porządek i zrównoważony rozwój gminy. Brzozów od lat słynął z gospodarności i gościnności. Gmina współpracuje z miastami partnerskimi: Moldava nad Bodvou (Słowacja) oraz miastem Sambor (Ukraina) i Dobromil (Ukraina). W latach 2005 i 2006 Brzozów zdobywał wyróżnienia i certyfikaty w konkursie „Gmina Fair Play„.