Podstrefa ekonomiczna w Brzozowie

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U z dnia 29 grudnia 2016 r., poz. 2240) rozszerzono obszar mieleckiej strefy, tworząc m.in. Podstrefę Brzozów. Składają się na nią trzy kompleksy terenów inwestycyjnych o łącznej powierzchni 15,3508 ha. Tereny te znajdują się w obszarze Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Brzozów 9 i są przeznaczone na rozwój przemysłu i usług. Burmistrz Brzozowa na mocy jednomyślnej uchwały Rady Miejskiej z listopada 2015 r. zwrócił się do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Oddziału w Mielcu, zarządzającej SSE EURO-PARK Mielec,  o uruchomienie podstrefy ekonomicznej w Brzozowie.

Przedstawiciele brzozowskiego samorządu prowadzili regularne konsultacje z dyrektorem Agencji, Krzysztofem Ślęzakiem, w celu opracowania niezbędnej dokumentacji, pozwalającej aplikować o włączenie terenów gminnych do mieleckiej podstrefy. Wniosek ten uzyskał przychylną opinię Zarządu Województwa Podkarpackiego, został pozytywnie rozpatrzony przez Ministra Rozwoju i Finansów i oficjalnie zatwierdzony przez Radę Ministrów.

Na terenach SSE działalność gospodarcza jest prowadzona na preferencyjnych warunkach a zlokalizowane tutaj firmy mogą otrzymać m.in. pomoc publiczną w postaci zwolnień podatkowych. Stwarza to dogodne warunki do napływu kapitału zagranicznego. Stanowi też instrument pobudzania rozwoju regionu i wspierania przedsiębiorczości. Dlatego można mieć nadzieję, że utworzenie podstrefy ekonomicznej w Brzozowie istotnie wpłynie na rozwój gospodarczy gminy, a tym samym efektywnie poprawi rynek pracy i poziom życia mieszkańców. Obecnie trwają intensywne poszukiwania inwestorów, którzy zechcą prowadzić działalność gospodarczą na terenach przeznaczonych na podstrefę ekonomiczną.

W 2017 r. zostały przeprowadzone prace niwelacyjne na działkach leżących w trzech kompleksach inwestycyjnych podstrefy ekonomicznej w Brzozowie. Prace koncepcyjne nad przygotowaniem terenów dla potencjalnych inwestorów zakończyły się ustaleniami w zakresie logistyki i dostępu podstawowych mediów. Zainteresowani inwestorzy mają możliwość dojazdu do dwóch kompleksów położonych w podstrefie od strony drogi wojewódzkiej 886. Mają również zagwarantowany dostęp do podstawowych mediów: energii elektrycznej, gazu, wody i kanalizacji. Na przyszły rok projektowana jest droga techniczna będąca łącznikiem dla wszystkich trzech kompleksów.