Kontakt

tel: 13 306 10 87 Beata Szlama – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
tel. 13 306 10 88 Anna Czech Inspektor – obsługa miejscowości: Brzozów, Turze Pole, Zmiennica

Marta Siekaniec Inspektor – obsługa miejscowości: Górki, Grabownica Starzeńska, Stara Wieś

Robert Kiełkowicz Inspektor – obsługa miejscowości: Humniska Skrzyżowanie, Humniska Duża Strona, Przysietnica