Osiągnięte poziomy recyklingu

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Brzozów


Działając na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) Burmistrz Brzozowa informuje o osiągniętych przez Gminę Brzozów oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]
 Rok
  2014
 2015
 2016
 2017
2018
 Poziom wymagany
 14
 16
 18
20
30
 Poziom osiągnięty
przez Gminę Brzozów
 38,7
42,4
 37,384
 35,37
42,045

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]
 Rok
 2014
2015
  2016
 2017
2018
 Poziom wymagany
 38
 40
42
 45
 50
 Poziom osiągnięty
przez Gminę Brzozów
 100
 0
 100
  100
99,211

 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]
 Rok
 2014
2015
  2016
 2017
2018
 Poziom wymagany
50
  50
 45
45
40
 Poziom osiągnięty
przez Gminę Brzozów
 26,6
 0
 0
 10,49
8,01

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]
Rok
2014
2015
2016
2017
2018
Poziom wymagany
14
16
18
20
30
Poziom osiągnięty
przez
Zakład Transportowo – Remontowy S.C.
Roman Nogaj, Stanisław Szewczyk, 36-221 Blizne 240b
12
 Nie świadczył usługi odbioru odpadów komunalnych
Nie świadczył usługi odbioru odpadów komunalnych
Nie świadczył usługi odbioru odpadów komunalnych
Nie świadczył usługi odbioru odpadów komunalnych
Poziom osiągnięty
przez
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk
Wola Jachowa 94A,
26-008 Górno
Nie świadczył usługi odbioru odpadów komunalnych
0
1,163
23,02
42,200
Poziom osiągnięty
przez
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
ul. Legionistów 10,
36-200 Brzozów
0
2,5
1,188
28,36
11,437
Poziom osiągnięty
przez
REMONDIS KROeko Sp. z o.o. ul. Fredry 1, 38-400 Krosno
Nie świadczył usługi odbioru odpadów komunalnych
Nie świadczył usługi odbioru odpadów komunalnych
0,396
3,476
Nie świadczył usługi odbioru odpadów komunalnych

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%
Rok
2014
2015
2016
2017
2018
Poziom wymagany
38
40
42
45
50
Poziom osiągnięty przez Zakład Transportowo – Remontowy S.C.Roman Nogaj, Stanisław Szewczyk, 36-221 Blizne 240b
Firma nie odbierała odpadów budowlanych
Nie świadczył usługi odbioru odpadów budowlanych
Nie świadczył usługi odbioru odpadów budowlanych
Nie świadczył usługi odbioru odpadów budowlanych
Firma nie odbierała odpadów budowlanych
Poziom osiągnięty
przez
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk
Wola Jachowa 94A,
26-008 Górno
Nie świadczył usługi odbioru odpadów komunalnych
Firma nie odbierała odpadów budowlanych
Firma nie odbierała odpadów budowlanych
Firma nie odbierała odpadów budowlanych
Firma nie odbierała odpadów budowlanych
Poziom osiągnięty
przez
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
ul. Legionistów 10,
36-200 Brzozów
Firma nie odbierała odpadów budowlanych
Firma nie odbierała odpadów budowlanych
Firma nie odbierała odpadów budowlanych
Firma nie odbierała odpadów budowlanych
Firma nie odbierała odpadów budowlanych
Poziom osiągnięty
przez
REMONDIS KROeko Sp. z o.o. ul. Fredry 1, 38-400 Krosno
Firma nie odbierała odpadów budowlanych
Firma nie odbierała odpadów budowlanych
Firma nie odbierała odpadów budowlanych
Firma nie odbierała odpadów budowlanych
Firma nie odbierała odpadów budowlanych

 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]
Rok
2014
2015
2016
2017
2018
Poziom wymagany
50
50
45
45
40
Poziom osiągnięty
przez
Zakład Transportowo – Remontowy S.C.
Roman Nogaj, Stanisław Szewczyk, 36-221 Blizne 240b
0,8
Nie świadczył usługi odbioru odpadów komunalnych
Nie świadczył usługi odbioru odpadów komunalnych
Nie świadczył usługi odbioru odpadów komunalnych
Nie świadczył usługi odbioru odpadów komunalnych
Poziom osiągnięty
przez
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk
Wola Jachowa 94A,
26-008 Górno
Nie świadczył usługi odbioru odpadów komunalnych
0
0
9,05
3,626
Poziom osiągnięty
przez
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
ul. Legionistów 10,
36-200 Brzozów
18
0
0
6,28
5,971
Poziom osiągnięty
przez
REMONDIS KROeko Sp. z o.o. ul. Fredry 1, 38-400 Krosno
Nie świadczył usługi odbioru odpadów komunalnych
Nie świadczył usługi odbioru odpadów komunalnych
0
5,48
Nie świadczył usługi odbioru odpadów komunalnych