Odzież

ODZIEŻ I TEKSTYLIA

Odpady typu odzież, tekstylia, ręczniki, obrusy, koce, pościel, buty, paski, torebki, zabawki (zniszczone oraz nienadające się do użytku) należy wrzucać do pojemników PCK znajdujących się na terenie naszej gminy będących własnością Podkarpackiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Rzeszowie lub na bieżąco można dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzozowie.

Ponadto można korzystać z usług instytucji charytatywnych, które zajmują się bezpłatną zbiórką odzieży na terenie gminy Brzozów.