Z wizytą u Wicewojewody

Burmistrz Brzozowa Szymon Stapiński, starosta brzozowski Zdzisław Szmyd i członek Zarządu Powiatu Brzozowskiego Wiesław Marchel spotkali się wczoraj (26 bm.) w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim z Wicewojewodą Jolantą Sawicką. Samorządowcy rozmawiali z Wicewojewodą o istotnych problemach gminy Brzozów i powiatu brzozowskiego.

Podczas spotkania poruszono kwestie związane z pomocą dla miejscowości popegeerowskich w gminie Brzozów i inwestycjami drogowymi w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Rozmowy dotyczyły także dofinansowania dla Powiatu Brzozowskiego trzech linii przewozowych ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, zabezpieczenia osuwiska w miejscowości Wesoła oraz zadań zgłoszonych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych tj. dofinansowania: budowy w szpitalu budynku Izby Przyjęć, budowy chodników przy drogach powiatowych, rozbudowy Zespołu Szkół Budowlanych o budynek warsztatów szkolnych.

Od 1 lutego zmiana godzin pracy kasy urzędu

Urząd Miejski w Brzozowie informuje, że od dnia 1 lutego 2021 roku, zmianie ulegają godziny pracy kasy urzędu mieszczącej się w budynku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, przy ul. Legionistów 10.

Poniedziałek 

8:00 – 16:30 

(przerwa 14:30-15:30)

Wtorek  8:00 – 14:30 
Środa  8:00 – 14:30 
Czwartek  8:00 – 14:30 
Piątek  8:00 – 13:30 

Relacja filmowa projektu Helping Hand, Soothing Voice, realizowanego w ramach Erasmus+ przez Fundację Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak

Dobiega końca realizacja naszego projektu „Helping Hand, Soothing Voice”, którego celem była promocja i rozwój wolontariatu artystycznego. Więcej „Relacja filmowa projektu Helping Hand, Soothing Voice, realizowanego w ramach Erasmus+ przez Fundację Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak”

Więcej o: Orzełki z brązową gwiazdką PZPN

Orzełki z brązową gwiazdką PZPN

Pod koniec grudnia 2020 roku Polski Związek Piłki Nożnej ogłosił listę 36 szkółek i akademii, które uzyskały certyfikat w drugim cyklu Programu Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich. Wśród nich jest Stowarzyszenie Orzełki Brzozów, wyróżnione brązową gwiazdką. Jest to trochę niespodzianka dla nas, ale dzięki  dzieciom, rodzicom, trenerom oraz zarządowi  udało nam się osiągnąć cel. Więcej „Orzełki z brązową gwiazdką PZPN”

Więcej o: Podsumowanie turniej eliminacyjnego o Puchar Prezesa Polskiego Piłki Nożnej organizowany przez Stowarzyszenie Orzełki Brzozów dla rocznika U-12 2009

Podsumowanie turniej eliminacyjnego o Puchar Prezesa Polskiego Piłki Nożnej organizowany przez Stowarzyszenie Orzełki Brzozów dla rocznika U-12 2009

W dniu 23.02.2021r Stowarzyszenie Orzełki Brzozów było organizatorem turnieju eliminacyjnego o puchar Prezesa PZPN Zbigniewa Bońka. W turnieju wzięło udział 6 zespołów: AP Kolejarz Zagórz Karpaty Mosir Krosno, Stowarzyszenie Orzełki Brzozów, UKS Guzikówka Krosno, UKS Orlik Przemyśl, UKS SMS Przemyśl. Więcej „Podsumowanie turniej eliminacyjnego o Puchar Prezesa Polskiego Piłki Nożnej organizowany przez Stowarzyszenie Orzełki Brzozów dla rocznika U-12 2009”

O współpracy przy budowie chodników w Humniskach – Skrzyżowaniu i Turzym Polu

Burmistrz Brzozowa Szymon Stapiński spotkał się dzisiaj (22 bm.) w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie z Wicemarszałkiem Województwa Podkarpackiego Piotrem Pilchem. W spotkaniu wzięli też udział starosta brzozowski Zdzisław Szmyd i członek Zarządu Powiatu Brzozowskiego Wiesław Marchel.

Tematem spotkania była współpraca brzozowskiego samorządu w zakresie wsparcia realizacji zadania publicznego pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa polegająca na budowie kolejnych odcinków chodników w miejscowościach Humniska – Skrzyżowanie i Turzym Polu. To kolejny krok w stronę realizacji w/w inwestycji, na którą czekają mieszkańcy tych miejscowości.

Burmistrz Brzozowa składa serdeczne podziękowania dla wicemarszałka Województwa Podkarpackiego pana Piotra Pilcha za wspieranie działań powyższej inwestycji. Wyrazy wdzięczności kierowane są również pod adresem starosty brzozowskiego pana Zdzisława Szmyda i członka Zarządu Powiatu Brzozowskiego pana Wiesława Marchela.   

Więcej o: 30-lecie KRUS

30-lecie KRUS

20 grudnia 1990 roku, czyli trzydzieści lat temu powołano do życia Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Struktura Kasy jest tak skonstruowana, żeby rolnik z każdej części naszego kraju miał blisko do właściwej dla siebie placówki. Naszymi beneficjentami jest 1 203 730 osób ubezpieczonych oraz 1 088 146 świadczeniobiorców. Więcej „30-lecie KRUS”

BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW

Szanowni Państwo !!!
zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej Waszych opinii o miejscu, w którym żyjecie: usługach publicznych i potrzebach mieszkańców gmin leżących na obszarze Partnerstwa Gmin Powiatu Brzozowskiego, który obejmuje gminy: Brzozów, Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna i Nozdrzec. Więcej „BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW”

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Zgodnie z  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. 2011 nr 8 poz. 31) wykorzystujący wyroby zawierające azbest (osoba fizyczna, przedsiębiorca) ujmuje wynik inwentaryzacji w „Informacji o wyrobach zawierających azbest” stanowiącej załącznik nr 3 do rozporządzenia i przedkłada ją corocznie w terminie do dnia 31 stycznia właściwemu organowi.

Informację sporządza się w dwóch egzemplarzach, jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej właściwemu organowi, drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą przedkłada informację, o której mowa, odpowiednio burmistrzowi, pozostałe osoby marszałkowi województwa.

Wobec powyższego przypomina się wszystkim, których dotyczy obowiązek o złożeniu wymaganych informacji (wg załączonego poniżej wzoru) do dnia 31 stycznia każdego roku w Urzędzie Miejskim w Brzozowie tj. na Biurze Obsługi Klienta, w Sekretariacie lub w  Wydziale  Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa – budynek PGK Sp. z o.o w Brzozowie ul. Legionistów 10 ).

Dodatkowe informacje oraz wzory formularzy dostępne są również w Wydziale Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Brzozowie budynek PGK Sp. z o.o w Brzozowie ul. Legionistów 10  tel. 13 306 10 91.

Do pobrania: FORMULARZ

 

Więcej o: W Humniskach – Skrzyżowaniu i Turzym Polu powstaną kolejne odcinki chodników

W Humniskach – Skrzyżowaniu i Turzym Polu powstaną kolejne odcinki chodników

Brzozowscy radni pod przewodnictwem wiceprzewodniczącego RM Grzegorza Pietryki obradowali 14 bm. na zwyczajnej sesji RM. Na początku wzięli udział w wideokonferencji wojewody podkarpackiego Ewy Leniart z udziałem przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia. Konferencja dotyczyła Narodowego Programu Szczepień przeciwko Covid19. Po niej, radni wysłuchali sprawozdań z realizacji uchwał z ostatnich sesji oraz z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym i następnie podjęli szereg uchwał. Więcej „W Humniskach – Skrzyżowaniu i Turzym Polu powstaną kolejne odcinki chodników”

Więcej o: Pracodawco podaj właściwy PESEL lub NIP pracownika

Pracodawco podaj właściwy PESEL lub NIP pracownika

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie informuje, że jako płatnik (pracodawca) masz obowiązek podać w formularzu podatkowym poprawny PESEL lub NIP podatnika (pracownika).
•        Pozwoli to na szybką identyfikację podatnika przez urząd skarbowy i umożliwi mu wywiązanie się z obowiązków podatkowych.
•        Dzięki temu Twój pracownik będzie mógł między innymi skorzystać z usługi Twój e-PIT i rozliczyć podatek dochodowy łatwo bez wychodzenia z domu.

Więcej informacji na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie pod linkiem>>kliknij<<  Więcej „Pracodawco podaj właściwy PESEL lub NIP pracownika”

Tylko do 18 stycznia trwa zgłaszanie publikacji!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Rzeszowie Placówka Terenowa w Brzozowie informuje, że została ogłoszona XXVI edycja Konkursu „W rolnictwie można pracować bezpieczniej”. Konkurs poświęcony jest popularyzowaniu wiedzy o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy, zawartych m.in. w ustanowionych przez Prezesa Kasy „Zasadach ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym”, a także „Wykazie czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat”.

XXVI edycja konkursu w głównej mierze ma na celu zwrócenia uwagi na zapobieganie wypadkom i chorobom związanym z obecnością zwierząt w gospodarstwie rolnym.

        Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest opublikowanie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r. i przesłanie do Biura Prewencji w terminie do 18 stycznia 2021r. publikacji – pojedynczej lub cyklu – związanych z tematyką konkursu, w ramach jednej z trzech kategorii (artykuły prasowe i internetowe, audycje radiowe, audycje telewizyjne).

Regulamin

 

 

Wiktoria Toczek w Plebiscycie Nowin

Wiktoria Toczek – Łuczniczka Klubu ŁKS SAGIT Humniska bierze udział w 61 Plebiscycie Nowin – sportowiec dekady. Głosowanie trwa od 11 do 20 stycznia 2021 r. do godz. 20.00. Zachęcamy do oddania głosu na Wiktorię wysyłając SMS 72355 podając w treści: SRK.72

Więcej informacji pod linkiem http://nowiny24.pl/p/kandydaci/1009213

fot. archiwum UM

Więcej o: Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak – podsumowanie roku 2020

Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak – podsumowanie roku 2020

Drodzy Przyjaciele naszej Fundacji!

Ten rok był dla nas wszystkich niewątpliwie trudny, różny od poprzednich. Pandemia, która nas dotknęła zmieniła świat, przewartościowała życie. Być może ktoś stracił bliskich, pracę, ucierpiał na zdrowiu. Mamy jednak ogromną nadzieję, że doświadczenia ostatniego roku tylko nas umocniły i obrócą się w coś bardzo dobrego. W naszej Fundacji, mimo ograniczeń, działaliśmy dalej, nie zrażając się, pełni energii i nadziei. Więcej „Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak – podsumowanie roku 2020”

Uwaga! Od 15 stycznia br. działa infolinia w sprawie organizacji szczepień przeciw Covid19

KOMUNIKAT BURMISTRZA 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Brzozów.

Uprzejmie informuję, że od dnia 15 stycznia br. rozpoczyna się rejestracja do szczepień przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy ukończyli 80 lat, a od 22 stycznia 2021 r. osób, które ukończyły 70 lat.

Od dnia 25 stycznia br. uruchomione będą bezpłatne dowozy dla w/w osób, które mają problemy z indywidualnym dojazdem do punktów szczepień położonych na terenie naszej gminy. Dowóz – po uprzednim zarejestrowaniu się w punkcie szczepień – można zamówić telefonicznie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzozowie pod  nr telef. 667 947 236 w godzinach 8 00    15 00 .

Wykaz punktów szczepień na terenie Gminy Brzozów znajduje się na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/szczepimysie/podkarpackie

Informacje o sposobach rejestracji do szczepień udostępnione są na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie/rejestracja

Zachęcam osoby mające trudności z przemieszczaniem się do skorzystania z możliwości dowozu do punktów szczepień.

 

                                                                                     Burmistrz Brzozowa

                                                                                      Szymon Stapiński

 

 

Więcej o: Aniela pierwszą brzozowianką urodzoną w 2021 r.

Aniela pierwszą brzozowianką urodzoną w 2021 r.

Aniela – tak ma na imię pierwsze dziecko, które przyszło na świat w 2021 roku w Gminie Brzozów. Dziewczynka urodziła się 4 stycznia o godz. 8.40 w brzozowskim Szpitalu Specjalistycznym, przynosząc ogromną radość swoim rodzicom. Ważyła 3160 g i miała 53 cm. Aniela jest pierwszym dzieckiem Państwa Michaliny i Jarosława Dydek z Brzozowa. Więcej „Aniela pierwszą brzozowianką urodzoną w 2021 r.”

Informacja dot. punktu lekarskiego w Zmiennicy

SPZOZ w Brzozowie informuje, że od dnia 19 stycznia 2021 r. w punkcie lekarskim w Zmiennicy, będą realizowane porady lekarskie w każdy wtorek w godzinach od 8:00 do 13:00. Na wizytę należy umówić się telefonicznie w dniu przyjęć, dzwoniąc pod numerem telefonu: 13 43 93 010.

 Teleporady będą realizowane na dotychczasowych zasadach przez SPZOZ w Brzozowie:

Tel.: 13 43 43 409, 13 43 40 00 86

XXXIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Brzozowie

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzozowie Pani Dorota Kamińska zwołała na dzień 14 stycznia br. XXXIV zwyczajną sesję Rady Miejskiej. Sesja odbędzie się o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzozowie (I piętro, p. 117), ul. Armii Krajowej. Porządek obrad oraz projekty uchwał w rozwinięciu. Więcej „XXXIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Brzozowie”

Krwiobus przy liceum. Brzozowianie chętnie wzięli udział w akcji

Na parkingu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Brzozowie pojawił się dziś Mobilny Punkt Poboru Krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. Już od godziny 9:00 mieszkańcy mogli wypełniać dokumenty i ankiety, a chwilę później oddać krew dla potrzebujących. Jeszcze przed otwarciem przy krwiobusie ustawiła się długa kolejka chętnych. Jak się okazuje zorganizowanie tego typu akcji nie wymaga wielkiego poświęcenia. Wystarczy chcieć! 

materiał: brzozow24.pl

Bezpłatne webinarium „Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób powyżej 30 roku życia – aktualne nabory”.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sanoku zaprasza na bezpłatne webinarium „Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób powyżej 30 roku życia – aktualne nabory”. Webinarium odbędzie się 18 stycznia 2021 r. od 11:00 do 11.45 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mailowy oraz tytuł spotkania) na adres: lpi.sanok@podkarpackie.pl i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora.

Zgłoszenia przyjmowane są do 17 stycznia 2021 r. do 15.30. Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia (18 stycznia 2021 r.).   Więcej „Bezpłatne webinarium „Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób powyżej 30 roku życia – aktualne nabory”.”

Centrum Wsparcia Doradczego – integracja dla rozwoju samorządów

Gmina Brzozów wraz z Powiatem Brzozowskim oraz pozostałymi gminami powiatu brzozowskiego 28 września 2020 roku zawiązała partnerstwo w celu przystąpienia do pilotażowego projektu „Centrum Wsparcia Doradczego”.

„Centrum Wsparcia Doradczego” jest nowatorskim projektem doradczym mającym za zadanie zbliżyć do siebie samorządy, wzmocnić sprawność administracyjną samorządów terytorialnych oraz zwiększyć skuteczność i jakość planowania działań rozwojowych w partnerstwie z innymi samorządami. Więcej „Centrum Wsparcia Doradczego – integracja dla rozwoju samorządów”

Więcej o: Informacja o liczbie ludności w Gminie Brzozów

Informacja o liczbie ludności w Gminie Brzozów

Na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Brzozowie, liczba ludności gminy Brzozów na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosła 26 708 osób i nadal ma tendencję malejącą. Mieszkańców gminy jest mniej o 108 osób w porównaniu do roku 2019. Kobiet w naszej gminie jest 13 632, zaś mężczyzn  13 076.  W 2020 r. urodziło się 271 dzieci, natomiast zmarło  278 osób – więcej o 35 niż w roku ubiegłym.  W mijającym roku w dorosłe życie wkroczyło 168 kobiet i 189 mężczyzn. W gminie Brzozów mieszkają trzy kobiety, które przekroczyły wiek stu lat, a najstarsza  z nich ukończyła 106 lat. Więcej „Informacja o liczbie ludności w Gminie Brzozów”

Więcej o: Recykling zaczyna się od selektywnej zbiórki odpadów!

Recykling zaczyna się od selektywnej zbiórki odpadów!

Fundacja Chlorofil zaprasza do udziału w konkursie ekologicznym. Od 15.01.2021 do 30.03.2021 odbędzie się VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego pt.  „Mistrz Recyklingu i Przyjaciele” dla uczniów szkół podstawowych z klas IV-VII. Nagrodami w konkursie będą tablety do nauki, a także wyjazdy studialne dla dwóch najlepszych ekozespołów. Więcej „Recykling zaczyna się od selektywnej zbiórki odpadów!”

Więcej o: Umowa na „taksówkę społeczną” podpisana. Ponad 800 tys. dofinansowania dla gminy Brzozów

Umowa na „taksówkę społeczną” podpisana. Ponad 800 tys. dofinansowania dla gminy Brzozów

Na koniec roku dobre wiadomości dla mieszkańców Gminy Brzozów. W dniu 23 grudnia b.r.  Burmistrz Brzozowa podpisał umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu pod nazwą  „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Więcej „Umowa na „taksówkę społeczną” podpisana. Ponad 800 tys. dofinansowania dla gminy Brzozów”

Zwierzęta są dla nas ważne – NIE STRZELAMY W SYLWESTRA!

Fajerwerki to nieodłączny element sylwestrowej nocy i tradycyjny sposób powitania Nowego Roku. I choć widowiska jakie możemy oglądać dzięki ich wykorzystaniu są niezwykle atrakcyjne, musimy zdawać sobie sprawę także z minusów odpalania sztucznych ogni. Posiadacze psów czy kotów wiedzą na pewno, jak wielki strach u zwierzaków wywołują huki wystrzałów. Niestety, nadal wiele osób nie zdaje sobie nawet sprawy z tego, że zwierzęta inaczej odbierają huk sztucznych ogni i że szczelne zamknięcie okien w domu może nie wystarczyć.

Zwiększając świadomość ludzi, zwiększamy szanse zwierzaków na spokojne wejście w nowy rok. W trosce o wszystkie zwierzęta apelujemy, aby rozważnie korzystać z fajerwerków.

Skrócone godziny pracy Urzędu Miejskiego w Sylwestra

Uprzejmie informujemy, że  w najbliższy  czwartek,  31 grudnia br. (Sylwester)   Urząd Miejski w Brzozowie będzie czynny do godziny 12:00. Kasa Urzędu Miejskiego   w tym dniu  czynna będzie natomiast  do godziny 11.00.

Więcej o: Ostatnia sesja w starym roku

Ostatnia sesja w starym roku

Osiem uchwał podjęli radni podczas XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzozowie w dniu 29 grudnia br. Po przedstawieniu przez  Naczelnika Wydziału Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Funduszy Pomocowych projektów uchwał oraz uzasadnienia, Rada podjęła uchwały w sprawach:  Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzozów na lata 2015-2030, oraz wyznaczenia dwóch aglomeracji – Grabownica Starzeńska i Turze Pole z oczyszczalniami ścieków w tych miejscowościach. Więcej „Ostatnia sesja w starym roku”

Informacja

Urząd Miejski w Brzozowie, Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa informuje, że w dniu 31.12.2020 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdujący się w Brzozowie przy ul. Legionistów 10 czynny będzie do godz. 13ºº.

Weź udział w bezpłatnym projekcie pt. „Dostępna praca”

Rzeszowska Agencja Rozwoju regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie  pt. „Dostępna praca” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014‑2020, Działanie 8.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego -projekty konkursowe.  Więcej „Weź udział w bezpłatnym projekcie pt. „Dostępna praca””

Więcej o: Gmina Brzozów na drugim miejscu w Konkursie Gmin o Najwyższym Odsetku Spisanych Gospodarstw przez Internet

Gmina Brzozów na drugim miejscu w Konkursie Gmin o Najwyższym Odsetku Spisanych Gospodarstw przez Internet

Gmina Brzozów znalazła się w gronie 10 najlepszych gmin w województwie podkarpackim o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw przez Internet, zajmując zaszczytne II miejsce. W kategorii IV gmin miejskich i miejsko-wiejskich o liczbie gospodarstw do spisu powyżej 1000 uplasowała się tuż za Rzeszowem, a przed Boguchwałą, Tarnobrzegiem, Sędziszowem Małopolskim, Kolbuszową, Ustrzykami Dolnymi, Strzyżowem, Przecławem i Kańczugą. Więcej „Gmina Brzozów na drugim miejscu w Konkursie Gmin o Najwyższym Odsetku Spisanych Gospodarstw przez Internet”

Więcej o: Remonty w szkołach podczas nauki zdalnej

Remonty w szkołach podczas nauki zdalnej

W związku z pandemią koronawirusa, od 9 listopada br. zawieszone są zajęcia w szkołach. Mimo, że lekcje odbywają się zdalnie i w budynku uczniów nie ma, to jednak szkoły nie pozostają bezczynne. Ten czas wykorzystywany jest na prace remontowe i modernizacyjne w placówkach.

Każdego roku, stosownie do pojawiających się potrzeb, prowadzimy wakacyjne prace remontowe, aby od września zapewnić dzieciom i młodzieży optymalne warunki do nauki. W tym roku przeznaczyliśmy na te roboty ponad 200 tys. zł. Zależy nam na tym, aby warunki, w jakich uczą się nasze dzieci, były jak najlepsze, a szkoły i przedszkola były nie tylko estetyczne, ale przede wszystkim bezpieczne – mówi burmistrz Brzozowa Szymon Stapiński. – Dlatego postanowiłem, by w okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych w szkołach przeprowadzone zostały dodatkowe prace remontowe. Dzięki oszczędnościom uzyskanym wskutek przerw w nauce udało się wygospodarować dodatkowe środki na ten cel w kwocie blisko 140 tys. zł. Mam nadzieję, że po powrocie do szkół młodzież i nauczyciele w wielu miejscach będą mile zaskoczeni – dodaje burmistrz. Więcej „Remonty w szkołach podczas nauki zdalnej”

XXXIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Brzozowie

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzozowie Pani Dorota Kamińska zwołała na dzień 29 grudnia br. XXXIII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej. Sesja odbędzie się o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzozowie (I piętro, p. 117), ul. Armii Krajowej. Porządek obrad oraz projekty uchwał w rozwinięciu. Więcej „XXXIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Brzozowie”

Więcej o: Harcerze przekazali Światło Pokoju Burmistrzowi Brzozowa

Harcerze przekazali Światło Pokoju Burmistrzowi Brzozowa

Zgodnie z wieloletnią tradycją, delegacja Hufca ZHP w Brzozowie przekazała Betlejemskie Światło Pokoju w Brzozowie. We wtorek (22.12) odebrał je burmistrz Brzozowa Szymon Stapiński,  który podziękował za podarowane światło, a także złożył harcerzom i ich rodzinom świąteczne i noworoczne życzenia. Więcej „Harcerze przekazali Światło Pokoju Burmistrzowi Brzozowa”

Informacja SP ZOZ w Brzozowie

W dniu 24 grudnia 2020 r. (wigilia) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzozowie pracuje do   godz. 13:00, po tej godzinie świadczenia zdrowotne pacjentom udzielać będzie  Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR)   w Brzozowie.

Więcej o: Będzie bezpieczniej! Chodnik w Humniskach – Skrzyżowanie gotowy

Będzie bezpieczniej! Chodnik w Humniskach – Skrzyżowanie gotowy

W Humniskach – Skrzyżowaniu powstał długo oczekiwany i potrzebny chodnik. O jego budowę w ostatnich latach zabiegali mieszkańcy, później w sprawę zaangażowała się radna i sołtys. Oddana inwestycja na pewno wpłynie nie tylko znacząco na komfort osób przemieszczających się tą drogą, ale podniesie też poziom bezpieczeństwa. Zadanie jest przykładem dobrej współpracy samorządów województwa i gminy, które podzieliły się kosztami. Całość inwestycji wyniosła blisko 340 tys. zł,  z czego 170 tys. zł pokryto ze środków własnych gminy Brzozów. Więcej „Będzie bezpieczniej! Chodnik w Humniskach – Skrzyżowanie gotowy”

Urząd Miejski w Brzozowie nieczynny w Wigilię

Uprzejmie informujemy, że w czwartek 24 grudnia (Wigilia Bożego Narodzenia) Urząd Miejski w Brzozowie będzie nieczynny.

Dzień ten jest dniem wolnym w zamian za święto 26 grudnia, przypadające w sobotę.

Więcej o: Budżet Gminy Brzozów 2021 największy od lat

Budżet Gminy Brzozów 2021 największy od lat

Uchwalenie przyszłorocznego budżetu gminy było najważniejszym punktem obrad, podczas wczorajszej sesji Rady Miejskiej w Brzozowie (16 bm.). Uchwałę podjęto przy 16 głosach za, przeciw 0 oraz 3 głosach wstrzymujących (za uchwałą zagłosowali radni: Krzysztof Bednarczyk, Bogdan Duplaga, Andrzej Łach, Mariola Pilszak, Bogdan Szmyd, Kazimierz Tympalski, Daniel Boroń, Paweł Froń, Dorota Kamińska, Adam Pomykała, Bogusław Wasylewicz, Zbigniew Cyganik, Aleksandra Haudek, Zbigniew Kwiatkowski, Grzegorz Pietryka i Urszula Tesznar, a wstrzymali się radni: Piotr Jatczyszyn, Tomasz Rzepka i Kazimierz Zajdel). Wcześniej projekt uchwały budżetowej pozytywnie zaopiniowały Regionalna Izba Obrachunkowa oraz komisje stałe Rady. Do projektu odniósł się również burmistrz Brzozowa Szymon Stapiński. Jak zauważył – Przyszłoroczny budżet będzie o blisko 10 mln większy od obecnego, co pokazuje, że sytuacja finansowa gminy jest bardzo dobra. Mimo trwającej pandemii plany na przyszły rok są ambitne i będą realizowane. Więcej „Budżet Gminy Brzozów 2021 największy od lat”

Więcej o: Wspólne posiedzenie komisji

Wspólne posiedzenie komisji

Omówienie inwestycji zrealizowanych w Gminie Brzozów w 2020 roku było przedmiotem wspólnego posiedzenia 16 bm. Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brzozowie i Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Brzozowie. Poruszono też sprawy bieżące, dotyczące gł. gospodarki wodnej i odpadami. Więcej „Wspólne posiedzenie komisji”

Więcej o: XXV Konkurs Piosenki Polskiej „Mikołajkowe Debiuty” 2020

XXV Konkurs Piosenki Polskiej „Mikołajkowe Debiuty” 2020

Tradycyjnie, jak co roku w Brzozowskim Domu Kultury w dniach 9-11 grudnia 2020 r. odbyły się finały XXV- jubileuszowego Konkursu Piosenki Polskiej „Mikołajkowe Debiuty”.  Wprawdzie, ze względu na zmienione realia funkcjonowania imprez artystycznych, w związku z pandemią  Covid 19, finały konkursu odbyły się bez udziału publiczności, ale mając na względzie długoletnią tradycję imprezy i jubileuszowy charakter tegorocznej edycji organizatorzy dołożyli wszelkich starań, aby impreza mogła się odbyć. Więcej „XXV Konkurs Piosenki Polskiej „Mikołajkowe Debiuty” 2020”

Więcej o: Zakup sprzętu i wyposażenia za 100 tys. zł dla jednostek OSP w gminie Brzozów

Zakup sprzętu i wyposażenia za 100 tys. zł dla jednostek OSP w gminie Brzozów

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości,

którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”

W sobotę, 12 grudnia br., poseł na Sejm RP Piotr Uruski, Pan Waldemar Och sekretarz Gminy Brzozów reprezentujący burmistrza Brzozowa Szymona Stapińskiego, zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzozowie Grzegorz Pietryka i radny powiatowy Marek Wacek, mł. bryg. Bogdan Biedka z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Brzozowie oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Brzozowie Agnieszka WilkTomasz Leśniak spotkali się ze strażakami z 3 jednostek OSP Przysietnicy, Grabownicy Starzeńskiej i Turzego Pola, działających na terenie gminy Brzozów. Celem spotkania zorganizowanego w remizie OSP w Przysietnicy było przekazanie nowego sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP. Więcej „Zakup sprzętu i wyposażenia za 100 tys. zł dla jednostek OSP w gminie Brzozów”

Możliwość szczepień druhów OSP przeciw COVID-19. Termin zapisów do jutra!!!

Komunikat Komendanta Powiatowego PSP w Brzozowie! 

Komenda Powiatowa PSP w Brzozowie informuje, że istnieje możliwość bezpłatnego i  dobrowolnego zaszczepienia się przeciwko COVID-19. Planowany termin szczepień dla ratowników OSP to druga połowa stycznia 2021r. (Informacja dotyczy tylko członków OSP (ksrg i spoza systemu) działających w ramach JOT-u). 

Chętni członkowie JOT-u zamierzający zaszczepić się powinni zgłosić deklarację do Prezesa swojej jednostki OSP i wypełnić oświadczenie woli, znajdujące się na stronie internetowej brzozowskiej straży pod linkiem >>kliknij<<

Termin zgłoszenia i dostarczenia podpisanego oświadczenia woli do dh Prezesa lub urzędu gminy (wydział zajmujący się sprawami OSP) – do godz. 12.00 dnia 18.12.2020r. (piątek). KRÓTKI NIEPRZEKRACZALNY TERMIN!!!

 

Pieniądze na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką.

Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę.

Więcej na stronie ARiMR pod linkiem https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pieniadze-na-zakupu-komputera-dla-dziecka-z-rodziny-rolniczej.html

Informacja dla mieszkańców o bezpłatnej zbiórce odpadów wielkogabarytowych w PSZOK-u.

Urząd Miejski w Brzozowie, Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa informuje, że w dniach od 15 do 18 grudnia 2020 r. mieszkańcy gminy Brzozów mogą nieodpłatnie dostarczyć meble i inne odpady wielkogabarytowe do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się przy ul. Legionistów 10 w Brzozowie.

 

Więcej o: Brzozów w hołdzie ofiarom stanu wojennego

Brzozów w hołdzie ofiarom stanu wojennego

Tradycyjnie o godzinie 19.30, w ramach kampanii Instytutu Pamięci Narodowej „Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności”, w oknie Urzędu Miejskiego w Brzozowie została zapalona świeca upamiętniająca wszystkich tych, którzy stracili życie lub w inny sposób ucierpieli w wyniku wprowadzonego 13 grudnia 1981 roku stanu wojennego.
„Światło Wolności” przed obeliskiem upamiętniającym bł. ks. Jerzego Popiełuszkę zapaliła też w imieniu Burmistrza Brzozowa – naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Agnieszka Wilk.
Relacja z obchodów 39. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce na stronie infopodkarpacie.pl
red.
fot. Małgorzata Garbińska/Marek Wójcik

„Podziel się ……informacją”

Projekt realizowany w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” –   edycja 2019-2020, ze środków pochodzących z  Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Dobiega końca całorocznie realizowany przez Urząd Miejski w Brzozowie program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej finansowany w ramach  Solidarnościowego  Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Ministerstwa Rodziny i Polityki  Społecznej. Środki na jego realizację w wysokości ponad 400 tysięcy złotych Gmina Brzozów otrzymała od Wojewody Podkarpackiego jako jedno z wyższych w naszym województwie. W oparciu o zebrane informacje wiemy, że wszyscy, którzy z niego korzystali otrzymali wsparcie adekwatne do swoich potrzeb. Dla wielu udział w programie okazał się „oknem na świat”, pozwalając na wyjście z domu, poszerzenia horyzontów czy otwarcie się na innych ludzi. Widząc ogromną potrzebę kontynuacji takich działań Gmina Brzozów przygotowuje się do złożenia wniosku do kolejnej edycji programów Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej oraz po raz pierwszy Opieka Wytchnieniowa. Aby przygotowywany wniosek odpowiadał rzeczywistym (a nie szacunkowym) potrzebom społecznym, Burmistrz Brzozowa zawraca się z prośbą do mieszkańców o wypełnienie i przesłanie do 18 grudnia b.r. załączonej, anonimowej ankiety oraz rozpowszechnianie powyższej informacji, tak aby dotarła szczególnie do osób, które tego najbardziej potrzebują.

Więcej informacji Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Brzozowie tel. 13 306 10 90, 13 306 10 64 lub 13 306 10 69.

ANKIETA

https://docs.google.com/forms/d/1TaOn6iO3Yaetq1bCMr9ctW4TM6b4GWA505ZjT_IMYbc/viewform?edit_requested=true

Alicja Tomoń

materiał filmowy:brzozow24.pl

 

 

Raj utracony… Angela Gaber & Sylwester Stabryła

6 listopada 2020 roku o godzinie 18:18 w klimatycznej Galerii Na Strychu – Brzozowskiego Domu Kultury odbył się wernisaż wystawy malarstwa Sylwestra Stabryły połączony z prezentacją muzyki Angeli Gaber. Poniżej przedstawiamy film z tego wydarzenia.

Źródło: fb Stowarzyszenie Przestrzeń Twórcza

Więcej o: Podsumowanie projektu Erasmus+ w Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzozowie.

Podsumowanie projektu Erasmus+ w Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzozowie.

W Szkole Podstawowej Nr 1 im. Prof. Władysława Szafera w Brzozowie właśnie zakończono realizację projektu Erasmus+ zatytułowanego “Uczyć się, aby wiedzieć i działać – wzrost kompetencji nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzozowie”. Projekt ten zakładał mobilność kadry edukacji szkolnej w okresie od 31.08.2018 do 30.08.2020. Ze względu na panującą pandemię czas realizacji został wydłużony do 29.11.2020 r. Głównym celem niniejszego projektu było podniesienie kompetencji zawodowych kadry nauczycielskiej poprzez udział w szkoleniach zagranicznych  i stacjonarnych warsztatach szkoleniowych co miało wpłynąć na podniesienie jakości pracy szkoły. Więcej „Podsumowanie projektu Erasmus+ w Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzozowie.”

Kolejne dofinansowanie dla naszej gminy!

Dobra wiadomość dla mieszkańców Gminy Brzozów. Z ogromną radością Burmistrz Brzozowa,  informuje o pozyskaniu kolejnych środków w ramach rządowego wsparcia. Tym razem, udało się pozyskać pieniądze z Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 mln 200 tys. złotych na Termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzozowie. Również ze środków z funduszu planowana jest przebudowa drogi powiatowej wraz z budową chodnika w miejscowości Zmiennica (trasa Jabłonica Polska-Jasionów). Zadanie realizowane będzie wspólnie z Powiatem Brzozowskim.

Składam serdeczne podziękowanie za przyznane wsparcie finansowe dla Wojewody Podkarpackiego Pani Ewy Leniart. Wyrazy wdzięczności kieruję również pod adresem Posła na Sejm RP Pana Adama Śnieżka oraz starosty Brzozowskiego Pana Zdzisława Szmyda – przekazuje burmistrz Brzozowa Szymon Stapiński.

 

Trwa nabór wniosków dla producentów trzody chlewnej, którym zagraża płynność finansowa w związku z Covid. Termin do 20 grudnia br.!

Pomoc dla producentów trzody chlewnej, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z COVID-19

Pomoc dla producenta świń, będącego mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19

W terminie do dnia 20.12.2020 r. producenci świń, którzy w okresie od 1 marca do 15 lipca 2020 r. utrzymywali w gospodarstwie średnią dzienną liczbę świń wynoszącą co najmniej 21 sztuk, mogą składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej. Więcej „Trwa nabór wniosków dla producentów trzody chlewnej, którym zagraża płynność finansowa w związku z Covid. Termin do 20 grudnia br.!”

Więcej o: Tegoroczny Mikołaj zajechał…wozem strażackim

Tegoroczny Mikołaj zajechał…wozem strażackim

Mimo panującej pandemii i obowiązujących ograniczeń, Święty Mikołaj 6 grudnia br. przybył z prezentami do najmłodszych mieszkańców gminy Brzozów. Stało się to za sprawą inicjatywy samego świętego Mikołaja, który włączył się do dostarczenia prezentów dla części nagrodzonych dzieci w konkursie mikołajkowym pt. „List do Świętego Mikołaja”, zorganizowanym przez Burmistrza Brzozowa. Z uwagi na napięty kalendarz zadań, święty Mikołaj zdążył odwiedzić niestety tylko laureatów konkursu oraz pierwszą „trzydziestkę” autorów zgłoszonych prac. Do konkursu zgłoszono blisko 120 prac, a wśród laureatów znaleźli się: w kategorii I (3 do 9 lat): Aleksandra Gołąb z Humnisk, Lilka ZawodnikLenka Łobodzińska ze Starej Wsi. Z kolei w kategorii II (10-14 lat): Piotr Mikoś z Przysietnicy, Weronika Borek z Brzozowa i Amelka Zubel z Humnisk. Gratulujemy zwycięzcom. Więcej „Tegoroczny Mikołaj zajechał…wozem strażackim”

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 33 ust. 1 i art. 119 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) w związku z powiadomieniem Republiki Słowackiej o opracowaniu projektu dokumentu pod nazwą „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki do 2030 r.”, dla którego wszczęto postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;

Do pobrania http://archiwum2.brzozow.pl/wp-content/uploads/2021/01/KW_330127_RDO_S_plik1.docx

Wyniki mikołajkowego konkursu na FB

Dziś 6 grudnia – Mikołajki. Czas na rozstrzygnięcie konkursu mikołajkowego pt. „List do Świętego Mikołaja”, zorganizowanego przez Burmistrza Brzozowa. Konkurs przeprowadzony został za pośrednictwem fanpage Gminy Brzozów na Fb.

Komisja, wyłoniona z pracowników Urzędu Miejskiego w Brzozowie,  oceniająca  prace konkursowe postanowiła przyznać nagrody w dwóch kategoriach:

I. Kat 3-9 lat
NAGRODY: Aleksandra Gołąb, Lilla Zawodnik i Lenka Łobodzińska.

II. Kat 10-14 lat
NAGRODY: Piotr Mikoś, Weronika Borek i Amelia Zubel.

Gratulujemy serdecznie nagrodzonym! 

Ponadto pierwsze trzydzieści osób, które zamieściły pod postem konkursowym swoją pracę otrzymają prezent od Świętego Mikołaja. Drobne upominki dla pozostałych uczestników konkursu do odebrania w Urzędzie Miejskim w Brzozowie od poniedziałku 7 grudnia  br.

Szanowni przedsiębiorcy transportowi

W dniu 30 listopada br. uchwalone zostały w Gminie Brzozów nowe stawki podatków od środków transportu na 2021 rok. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców transportowych naszej gminy oraz z innych miejscowości, prowadzących działalność gospodarczą w naszej gminie – w związku trudną sytuacją gospodarczą spowodowaną epidemią COVID – podjąłem decyzję o obniżeniu ich o około 40 % w stosunku do obecnych, a w przypadku autobusów ustalone zostały na poziomie minimalnym,  wynoszącym 650 zł. za pojazd, bez względu na liczbę miejsc.

Pragnę zapewnić, że nie jest to działanie obliczone na jeden rok, ale na dłuższą perspektywę, mające na celu ulżyć Państwu w obciążeniach fiskalnych oraz zachęcić  do płacenia podatków w naszej gminie, skąd wskutek błędnej polityki podatkowej w minionych latach zmuszeni byliście przenieść swoją działalność do innych gmin oferujących niższe stawki.

Szczegółowe informacje dotyczące nowych stawek oraz możliwości płacenia podatku w naszej gminie można uzyskać telefonicznie w Referacie Podatkowym  Urzędu Miejskiego w Brzozowie pod nr tel. 13 306 10 78 lub mailowo podatki@brzozow.pl

Zachęcam do zapoznania się z nowymi stawkami podatku załączonymi poniżej oraz do skorzystania z oferty gminy.

Uchwała Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 2020 r. 

                                                                                              Burmistrz Brzozowa

                                                                                                Szymon Stapiński

Wystawco, zgłoś się na Brzozowski e-Kiermasz Świąteczny

„Zrób podwójny prezent na Święta”

Bożonarodzeniowe ozdoby, rękodzieło i różnorodne smakołyki, a do tego świąteczne piosenki – tak co roku w Brzozowie wyglądał Brzozowski Kiermasz Świąteczny. W tym roku niestety będzie inaczej. Sytuacja epidemiologiczna w kraju spowodowała, że zorganizowanie kiermaszu w jego tradycyjnej formie jest niemożliwe. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wystawców oraz uczestników, Urząd Miejski w Brzozowie przygotował internetową odsłonę kiermaszu. W tym roku przyświeca nam hasło: Zrób podwójny prezent na Święta. Robiąc zakupy na prezenty świąteczne u naszych lokalnych wystawców pomagamy im w dobie pandemii, jednocześnie obdarowując kupionym wyrobem swoich bliskich. Tym samym, czynimy podwójne dobro.

Udział w wydarzeniu może wziąć każdy, kto chce zaprezentować m.in. rękodzieło, dekoracje świąteczne, biżuterię czy wyroby drewniane itd. Lista wystawców wraz z opisem i przykładową galerią ich wyrobów będzie dostępna w specjalnej zakładce na oficjalnej stronie miasta (archiwum2.brzozow.pl) oraz na profilu facebookowym (https://www.facebook.com/umbrzozow).

Prezentacje kolejnych wystawców pojawiać się będą od 7 do 23 grudnia. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli obejrzeć przykładowy asortyment i otrzymają dane kontaktowe wystawców, u których bezpośrednio uzyskają informacje na temat asortymentu.

Aby zgłosić chęć udziału wystawców w e-Kiermaszu wystarczy jak najszybciej przesłać formularz zgłoszeniowy wraz z przykładowymi zdjęciami asortymentu i klauzulą informacyjną na adres mailowy wydarzenia@brzozow.pl.  Formularz zgłoszeniowy oraz klauzula informacyjna RODO e-Kiermaszu Świątecznego dostępne są w załącznikach poniżej.

Więcej informacji na temat e-Kiermaszu można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych UM w Brzozowie pod numerem tel. 13 306 10 69.

Formularz 

Klauzula informacyjna

Niższe stawki podatku od środków transportowych w Gminie Brzozów w 2021 roku

Podczas poniedziałkowej nadzwyczajnej sesji RM w Brzozowie (30 bm.), radni jednogłośnie zadecydowali  o obniżeniu do minimalnego poziomu stawek podatku od środków transportowych. Decyzja o obniżeniu  stawek podatkowych, jak podkreślił burmistrz Brzozowa Szymon Stapiński to ukłon w stronę firm transportowych zmagających się ze skutkami pandemii, ale też realne przeciwdziałanie przenoszeniu działalności przez nich do innych miejscowości posiadających korzystniejsze stawki podatkowe. Podjęta uchwała stanowi  zachętę do ich powrotu do  płacenia podatków w naszej gminie, jak również do zachęcenia przewoźników z innych miejscowości do korzystniejszych warunków podatkowych, co w dłuższej perspektywie spowoduje zwiększenie dochodów budżetowych  z tego tytułu. Więcej „Niższe stawki podatku od środków transportowych w Gminie Brzozów w 2021 roku”

Więcej o: Przedszkole Samorządowe w Grabownicy Starzeńskiej w międzynarodowym projekcie edukacyjnym „ Solidarność. Podaj dalej!”

Przedszkole Samorządowe w Grabownicy Starzeńskiej w międzynarodowym projekcie edukacyjnym „ Solidarność. Podaj dalej!”

Program Solidarność. Podaj dalej! to projekt realizowany międzynarodowo od 2016 roku równolegle we Francji, Chorwacji, Hiszpanii i Polsce. Opiera się na prostym pomyśle przypominającym ideę „wiadomości w butelce”.  Co roku, 21 marca, podczas Międzynarodowego Dnia Walki z Dyskryminacją i Rasizmem młodzi ludzie wysyłają kartki pocztowe z  przekazem solidarności do losowo wybranych nieznajomych i liczą na ich odpowiedź. Więcej „Przedszkole Samorządowe w Grabownicy Starzeńskiej w międzynarodowym projekcie edukacyjnym „ Solidarność. Podaj dalej!””

Komunikat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzozowie

Od dnia 30 listopada Miejska Biblioteka Publiczna w Brzozowie oraz filie ponownie otwarte dla czytelników z zachowaniem zasad bezpieczeństwa na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 26 listopada 2020 r. (Dz. U. 2020 poz.2091).

Zapraszamy !

 MBP Brzozów

Komunikat PGK Sp. z o.o. w Brzozowie

W związku z dalszym rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2, wywołującego chorobę COVID-19, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie informuje, że od dnia 01.12.2020 r. w dalszym ciągu nie będą odczytywane liczniki wodomierzowe w domach prywatnych.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa odbiorcom usług świadczonych przez naszą Spółkę prosimy o podawanie telefonicznie stanów wodomierzy maksymalnie do dnia 30.12.2020 r.  pod nr telefonu: 13 43 415 49   w.41

Po tym czasie zostaną wygenerowane szacunkowe ilości zużycia wody i kanalizacji. Szczegółowe rozliczenie nastąpi w okresie przyszłym. Prosimy o wyrozumiałość i przepraszamy za zaistniałą sytuację!

PGK Sp.z o.o. w Brzozowie

XXXI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

Urząd Miejski w Brzozowie informuje, że Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzozowie Pani Dorota Kamińska zwołała na dzień 30 listopada br. XXXI nadzwyczajną  sesję Rady Miejskiej. Sesja odbędzie się o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzozowie (I piętro, p. 117), ul. Armii Krajowej. Porządek obrad oraz projekty uchwał w rozwinięciu. Więcej „XXXI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej”

Ruszyła kolejna edycja dofinansowania zadań z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów!

Ministerstwo Sportu ogłosiło otwarty konkurs na dofinansowanie w 2021 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów, finansowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU). Łączny budżet na zadania w 2021 r. wynosi 21 mln zł, a wnioski należy składać do 21.12.2020 r.

Więcej „Ruszyła kolejna edycja dofinansowania zadań z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów!”

Bezpłatne webinarium „Bony na innowacje dla MŚP – etap I usługowy i II inwestycyjny POIR 2014-2020”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sanoku zaprasza na bezpłatne webinarium „Bony na innowacje dla MŚP – etap I usługowy i II inwestycyjny POIR 2014-2020”.

Webinarium odbędzie się 02 grudnia 2020 r. od 11:00 do 11.45 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mailowy oraz tytuł spotkania) na adres: lpi.sanok@podkarpackie.pl i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora.

Zgłoszenia przyjmowane są do 01 grudnia 2020 r. do 15.30. Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia (02 grudnia 2020 r.).   Więcej „Bezpłatne webinarium „Bony na innowacje dla MŚP – etap I usługowy i II inwestycyjny POIR 2014-2020””

Uwaga! Kluby Sportowe! Wystartował nabór w ramach Rządowego Programu KLUB – edycja 2021.

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłasza nabór wniosków do kolejnej edycji Rządowego Programu Klub w 2021 r. – innowacyjnego modelu bezpośredniego wsparcia małych i średnich klubów sportowych. Dofinansowanie może pozyskać podmiot działający przez co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, które skierowane jest do dzieci i młodzieży do 18. roku życia. W edycji 2021 Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przeznaczył na ten cel kwotę w wysokości 40 mln zł.Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania należy nadsyłać do dnia 15.03.2021 r. Więcej „Uwaga! Kluby Sportowe! Wystartował nabór w ramach Rządowego Programu KLUB – edycja 2021.”

Uwaga! Kluby sportowe! Ruszył nabór wniosków do Programu „Sport Dla Wszystkich w 2021 r.”

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie – ze środków pochodzących z budżetu państwa – zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

O przyznanie dofinansowania na zadania realizowane w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej. W szczególności są to podmioty o zasięgu ogólnopolskim, posiadające odpowiednie (ponadregionalne i wojewódzkie) struktury organizacyjne tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje.

Więcej informacji pod linkiem Program „Sport dla wszystkich”.

W trosce o czyste powietrze! Plastik nie do pieca – piec nie do plastików!

Prowadzona od kilku lat przez Fundacja PlasticsEurope Polska kampanii edukacyjno-społeczna pt. „Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku” przypomina o szkodliwości spalania odpadów w piecach, przydomowych kotłowniach i na wolnym powietrzu. Na monitorach w autobusach, tramwajach i kolejach dojazdowych w różnych regionach Polski, m.in. we Wrocławiu, Łodzi, Białymstoku, Poznaniu oraz w aglomeracji Górnego Śląska emitowany jest krótki animowany spot, w prosty sposób ilustrujący hasło kampanii. Więcej „W trosce o czyste powietrze! Plastik nie do pieca – piec nie do plastików!”

Rolniku! Spisz gospodarstwo rolne przez Internet i wesprzyj naszą gminę!

Rolniku❗️Przypominamy‼️
Już naprawdę niewiele czasu zostało na wypełnienie obowiązku spisowego – tylko do końca listopada br.!!! 

Warto więc skorzystać z metody, która pozwala to zrobić możliwie szybko, bezpiecznie i wygodnie. Samospis internetowy – bo o nim mowa!  Dlatego bardzo liczymy, że wszyscy rolnicy z naszej gminy spiszą swoje gospodarstwa rolne przez Internet. Dzięki temu mamy szansę wygrać w konkursie organizowanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu.

W rankingu gmin Podkarpacia w kategorii IV gminy miejskie i miejsko-wiejskie o liczbie gospodarstw do spisu powyżej 1000  – gmina Brzozów zajmuje aktualnie II miejsce, zaraz za Rzeszowem.
Rolniku, jeśli masz problem ze spisaniem się przez Internet, zapraszamy do Urzędu Miejskiego w Brzozowie, lub o kontakt pod numerami telefonu: 13 3061073; 133061078.  

Spisu można dokonać pod linkiem https://spisrolny.gov.pl/
Rolnicy, bardzo na Was liczymy – wystarczy się spisać przez Internet! 

Pomoc finansowa w ramach zasiłku szkolnego

Przypomina się, że opiekunowie uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Brzozów mogą ubiegać się o zasiłek szkolny, który może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, z powodu zdarzenia losowego w szczególności:

–           śmierci rodzica lub prawnego opiekuna,

–           nagłej choroby w rodzinie ucznia,

–           pożaru, powodzi, zalania domu lub mieszkania, albo działania innych sił przyrody,

–           kradzieży,

–           nieszczęśliwego wypadku,

–           innych nagłych okoliczności losowych, które mogły mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia.

O zasiłek szkolny można się ubiegać na wniosek (Do pobrania) złożony w Urzędzie Miejskim w  Brzozowie  w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku. Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego należy dołączyć dokumenty poświadczające wystąpienie zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Szczegółowych informacji udziela pracownik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Brzozowie pod nr telefonu: 13 306 10 69

Młodzi z POWERem

Firma CRB Lublin w związku z realizacją projektu w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Młodzi z POWERem” nr projektu POWR.01.02.01-18-0006/19 oraz obowiązkiem informacyjnym wynikającym z umowy o dofinansowanie podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie przekazujemy Państwu informację na temat powyższego projektu. Więcej „Młodzi z POWERem”

„Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”

Miejska Biblioteka Publiczna w Brzozowie jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”. Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. W ramach przyznanego dofinansowania w wysokości 10.000zł zakupiono: cztery zestawy komputerów stacjonarnych oraz dwa zasilacze UPS.

Całkowita kwota na realizację zadania wyniosła 11.960zł. Wkład własny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzozowie wyniósł 1.960zł.

 MBP Brzozów

Masz ekopomysł na swoją miejscowość? Złóż wniosek o dofinansowanie!

GAZ-SYSTEM 30 października ogłosił nabór wniosków do XI edycji Funduszu Naturalnej Energii. To konkurs grantowy na dofinansowanie projektów o tematyce ekologicznej. W tym roku łączna kwota dla laureatów konkursu wynosi blisko pół miliona złotych. Wnioski można przesyłać do 17 grudnia 2020 roku, do godz. 23:59, na adres mail: fne@gaz-system.pl.

Konkurs odbywa się pod Patronatem Honorowym Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Partnerem społecznym konkursu jest Fundacja „Za górami, za lasami”.

Na wnioski o granty do 10 tys. zł czekamy z województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego i zachodniopomorskiego. W każdym z nich czeka 6 grantów, a ponadto spośród wszystkich laureatów wyróżnione zostaną projekty, które otrzymają dodatkowe dofinansowanie na rozwój i zakup pomocy dydaktycznych, za kreatywność oraz innowacyjne rozwiązania w zgłoszonym projekcie. Do udziału w konkursie zapraszamy szczególnie: samorządy, placówki edukacyjne i organizacje pozarządowe.

Zapraszamy na stronę www.gazsystemdlanatury.pl, tu znajdują się dokumenty do pobrania, w tym regulamin konkursu i wniosek o dofinansowanie. Sekretariat konkursu czynny jest w dni robocze od godz. 9.00 do 16.00:
– telefon 502515662 dla województwa łódzkiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego,
– telefon 794169207 dla województwa kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, śląskiego, zachodniopomorskiego.
Bieżące informacje można znaleźć na profilu FB/FunduszNaturalnejEnergii– zachęcamy do polubienia. Piszcie do nas i wysyłajcie wnioski na adres mail: fne@gaz-system.pl.

Czekamy na Wasze wnioski!

Informacja prasowa

materiały nadesłane

Dziedzictwo kulturowe Podkarpacia

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z/s w  Przemyślu zrealizował krótki film, w którym przybliża społeczeństwu kim jest konserwator zabytków i docenia walory dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Ich obowiązkiem jest dbanie o zabytki oraz upowszechnianie wiedzy o historii, architekturze i dziedzictwie. Podjęli to wyzwanie i w sposób konsekwentny prowadzą politykę informacyjną na  stronie www.wuozprzemysl.pl oraz popularyzacyjną na prowadzonych przez nich kanałach mediów społecznościowych;

Facebook  www.facebook.com/podkarpackiwkz i Instagram www.instagram.com/podkarpacki_wkz.

Dobrego odbioru!  Link do filmu

Zakończono kolejny duży remont ulic w Brzozowie. Nowe życie Parkowej i Polnej.

Od kilkunastu lat mieszkańcy gminy Brzozów przejeżdżający przez ulice Polną i Parkową musieli przyzwyczaić się do fatalnych warunków na drodze. Katastrofalny stan nawierzchni dawał się we znaki kierowcom każdego dnia. To przecież ruchliwe trakty, przy których mieści się choćby największa w mieście szkoła. Sytuacja zmieniła się diametralnie w 2020 roku kiedy zakończono zakrojony na szeroką skalę remont drogi. Więcej „Zakończono kolejny duży remont ulic w Brzozowie. Nowe życie Parkowej i Polnej.”

Uwaga! Powraca sygnalizacja świetlna!

Uwaga kierowcy! To dobra wiadomość dla tych, którzy muszą stać w korkach dojeżdżając do skrzyżowania ulic: Armii Krajowej, Mickiewicza, 3 Maja i Plac Grunwaldzki w Brzozowie. Od dziś (tj. 17 listopada 2020 roku) przywrócona zostaje sygnalizacja świetlna. 

Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do zasad ruchu drogowego. 

Projekty „antycovidowe” w ramach środków pozyskanych z PARP

MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu sp.k., CTS Sp. z o.o. i KDKiNFO Sp. z o.o.realizują projekty tzw. antycovidowe,  w ramach środków pozyskanych z PARP. OPERATORZY udzielają wsparcia przedsiębiorstwom na szkolenie/doradztwo/coaching pracowników. Sektory, które mogą skorzystać z udziału w projektach po kliknięciu Więcej.  Więcej „Projekty „antycovidowe” w ramach środków pozyskanych z PARP”

Więcej o: Chwała Bohaterom

Chwała Bohaterom

W tym pełnym refleksji czasie 102. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości należy pamiętać o tych ludziach, którzy oddali swoje życie za wolność. Tym  bardziej, że listopad to też czas zadumy, wypełniony wspomnieniami o tych, którzy odeszli.

Więcej „Chwała Bohaterom”

Gmina Brzozów w Ogólnopolskim Programie Profilaktyki Czerniaka – edycja 2020/2021

Gmina Brzozów  w dniu 4  listopada br., przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Czerniaka – edycja 2020/2021 realizowanego przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie Państwowego Instytutu Badawczego  (SKN ONKOMA). W ramach programu w  szkołach podstawowych z terenu  gminy Brzozów zorganizowane zostaną zajęcia adresowane do uczniów klas 7 i 8, po których uczniowie znać będą złote zasady  profilaktyki czerniaka, zdobędą umiejętność  przeprowadzenia samobadania skóry, czy też zróżnicowania zmian podejrzanych  o charakter nowotworowy ze zwykłymi znamionami na podstawie zasady ABCDE tzw. „czerniakowe abecadło”.

Więcej „Gmina Brzozów w Ogólnopolskim Programie Profilaktyki Czerniaka – edycja 2020/2021”

Powstaje mur zabezpieczający osuwisko.

Trwają prace związane z budową muru zabezpieczającego ul. 3-Maja w centrum Brzozowa. Powstałe w tym miejscu osuwisko nie należy do gminy Brzozów, ale władze postanowiły zająć się tym problemem. Do budowy nowej konstrukcji zaangażowano pracowników PGK Brzozów. Koszt zadania to około 70 tys. złotych.

źródło:brzozow24.pl

Więcej o: Ponad 3 tysiące chryzantem trafiło w ręce mieszkańców gminy Brzozów

Ponad 3 tysiące chryzantem trafiło w ręce mieszkańców gminy Brzozów

Ogromnym zainteresowaniem mieszkańców gminy Brzozów cieszyła się wtorkowa (10.11) i czwartkowa (12.10) akcja bezpłatnego rozdawania chryzantem. Miała ona na celu pomoc lokalnym przedsiębiorcom, którzy ponieśli straty w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19. Po kwiaty do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wystąpił burmistrz Brzozowa Szymon Stapiński. Dzięki tej inicjatywie producenci i sprzedawcy kwiatów, otrzymają pomoc finansową od ARiMR.
Więcej „Ponad 3 tysiące chryzantem trafiło w ręce mieszkańców gminy Brzozów”

Ogłoszenie o samospisie

Stanowisko do samospisu czynne w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w pok. Nr 7 (na parterze) tel. 133061078, 133061073.

Dodatkowo w sołtysówce w Górkach w dniach 16.11.2020–18.11.2020r. w godz. 10.00-14.00

Do dokonania samospisu potrzebny jest nr gospodarstwa, pesel oraz powierzchnia gruntów.

Rolniku! Spisz gospodarstwo rolne przez Internet i wesprzyj naszą gminę!

Gmina Brzozów bierze udział w konkursie organizowanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu. Konkurs adresowany jest do gmin, w których użytkownicy gospodarstw rolnych dokonują samospisu internetowego w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r. Na zwycięskie gminy czekają wartościowe nagrody m.in. zestawy komputerowe, komputery all – in – on czy tablety.

W rankingu gmin Podkarpacia w kategorii IV gminy miejskie i miejsko-wiejskie o liczbie gospodarstw do spisu powyżej 1000  – gmina Brzozów zajmuje aktualnie II miejsce, zaraz za Rzeszowem.

Dlatego bardzo liczymy, że wszyscy rolnicy z naszej gminy spiszą swoje gospodarstwa rolne przez Internet. Dzięki temu mamy szansę wygrać atrakcyjne zestawy do nauki, które przekażemy placówkom oświatowym z terenu gminy Brzozów. 

Rolniku, jeśli masz problem ze spisaniem się przez Internet, zapraszamy do Urzędu Miejskiego w Brzozowie, lub o kontakt pod numerami telefonu: 13 3061073; 133061078. 

Spisu można dokonać pod linkiem https://spisrolny.gov.pl/

REGULAMIN KONKURSU

Rolnicy, bardzo na Was liczymy – wystarczy się spisać przez Internet! 

Angela Gaber & Sylwester Stabryła „Raj utracony” – konfrontacje wizualno – muzyczne BDK

W tych trudnych pod wieloma względami czasach… 6 listopada 2020 roku o godzinie 18:18 w klimatycznej Galerii Na Strychu – Brzozowskiego Domu Kultury, odbył się wernisaż wystawy malarstwa Sylwestra Stabryły, połączony z prezentacją muzyki Angeli Gaber. Dziękujemy wszystkim za spotkanie stacjonarnie. Dziękujemy za łączność  z nami „on-line”. Dziękujemy artystom Angeli Gaber i Sylwestrowi Stabryle za wyjątkowy wieczór, pełen emocji, wyjątkowej twórczości, którą mogliśmy się karmić, kontemplować, wspólnie przeżywać…

Więcej „Angela Gaber & Sylwester Stabryła „Raj utracony” – konfrontacje wizualno – muzyczne BDK”

Obchody 102. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę – Brzozów, 11 listopada 2020

11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. Po 123 latach niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków nasz kraj powrócił na polityczną mapę Europy. Jak co roku w Brzozowie odbyły się obchody upamiętniające ten czas. Z uwagi na epidemię SARS-CoV-2 i obowiązujące obostrzenia sanitarne, uroczystości zostały ograniczone do absolutnego minimum.

Więcej „Obchody 102. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę – Brzozów, 11 listopada 2020”

Mamy to! Gmina Brzozów „POD BIAŁO – CZERWONĄ”!

Piękne chwile przed Narodowym Świętem Niepodległości.

Mamy to! Gmina Brzozów dołączyła do grona kilku tysięcy miast i gmin, które z powodzeniem wzięły udział w ogólnopolskiej akcji „Pod biało-czerwoną”. Uzyskaliśmy wymaganą liczbę głosów i tym samym otrzymamy maszt i flagę. Zostaną one sfinansowane przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej. Cieszymy się, niezmiernie z zaangażowania naszych Mieszkańców.

Dziękujemy wszystkim, którzy oddali swój głos na Gminę Brzozów. 

 

Akcja! Chryzantemy dla Mieszkańców‼️

Dziś i w najbliższy czwartek na brzozowskim Rynku rozdawane będą za darmo chryzantemy, po które Burmistrz Brzozowa wystąpił do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 🌸🌺🌼

Kwiaty pochodzą od naszych lokalnych przedsiębiorców i producentów kwiatów. Każdy może je bezpłatnie odebrać. ☺️
Dołącz do naszej akcji i pokażmy naszą lokalną solidarność z tymi przedsiębiorcami.
Akcja prowadzona jest w ramach rządowej pomocy dla posiadaczy chryzantem, którzy nie sprzedali tych kwiatów w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19.

Serdecznie zapraszamy! 

Narodowe Święto Niepodległości inne niż zwykle

Drodzy Mieszkańcy,

w tym roku Brzozów uczci Narodowe Święto Niepodległości w zmienionej formie. Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, nie będzie tradycyjnego przemarszu oraz uroczystości przed Pomnikiem Józefa Piłsudskiego z udziałem pocztów sztandarowych, orkiestry dętej, zaproszonych gości i mieszkańców. Odbędzie się jedynie uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny o godz. 9:30 w Bazylice Mniejszej w Brzozowie.

Transmisja z mszy będzie dostępna na stronie internetowej

 http://www.parafiabrzozow.pl/index.php/kamerka-live/prezbiterium

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do wywieszenia Biało – Czerwonej flagi, by choć w ten symboliczny sposób uczcić tak – ważny dla każdego Polaka dzień.

Więcej o: Siła Kobiet – podsumowanie projektu „Kobietnik”

Siła Kobiet – podsumowanie projektu „Kobietnik”

„Kobietnik” to projekt nagrodzony grantem w wysokości 15 tysięcy złotych przez Fundację BGK w ramach konkursu „Skrzydła dla mamy”. Konkurs ma na celu wsparcie mam z miejscowości liczących nie więcej niż 25 tys. mieszkańców, przebywających na urlopach macierzyńskich lub rodzicielskich, opiekujących się dziećmi, które nie uczęszczają do przedszkola, czy też mam pozostających bez pracy ze względu na opiekę nad dziećmi.  Głównym celem, zarówno programu jak i realizowanego przez gminę projektu, było odkrycie  w uczestniczkach talentów, z których być może wcześniej same nie zdawały sobie sprawy. Więcej „Siła Kobiet – podsumowanie projektu „Kobietnik””

Brzozowskie spotkania ze Św. Mikołajem! Zapraszamy do zabawy!

Ho, ho, ho…… czy są tu grzeczne Dzieci?  Już tylko miesiąc pozostał do spotkania ze Św. Mikołajem. 

W tym roku z powodu  pandemii koronawirusa nie możemy wspólnie bawić się na Rynku w Brzozowie.

Dlatego Brzozowskie spotkania ze Św. Mikołajem – edycja 2 odbędzie się online. Czekają na Was konkursy mikołajkowe i nie tylko.

 

Jeden już trwa. Muzeum Regionalne im. Adama Fastnachta w Brzozowie  organizuje konkurs plastyczny pt. „Kartka do Świętego Mikołaja”. Bierzcie prędko farby, kredki i mazaki.  Narysujcie, namalujcie, wyklejcie itd. najładniej jak potraficie wszystko to, co może znaleźć się na takiej kartce. Czekają atrakcyjne nagrody. Macie czas do 30.11.2020 r. 

Szczegóły pod linkiem https://www.facebook.com/muzeumbrzozow/photos/a.768438409906427/3398144583602450/ (link otwiera się w nowym oknie)


Dziś z kolei rusza kolejny konkurs, tym razem za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook, adresowany do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Brzozów. Zaglądajcie na Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Brzozów

Co należy zrobić?

 •  Wykonać zadanie konkursowe:

✨ dowolną techniką przygotować wraz z maluchem (3-9 lat) List do Świętego Mikołaja – napiszcie, namalujcie, narysujcie, wyklejcie bądź wykorzystajcie programy graficzne.

✨ dzieci starsze (10-14 lat) muszą zaś ułożyć List do Świętego Mikołaja w formie rymowanki, wierszyka bądź życzeń.

 •  Zrobić zdjęcie/skan listu i wstawić w komentarzu pod  postem konkursowym wraz z podaniem imienia i wieku dziecka.

Ważne, żeby prace konkursowe miały formę listu. Jego treść nie musi być jednak koniecznie tylko tekstem. Chętnie obejrzymy rysunki, komiksy, wierszyki i inne… Liczy się kreatywność i dobra zabawa! Po 3 najciekawsze prace w obu kategoriach nagrodzimy super prezentami!

Zapraszamy do udziału !! 

Uwaga!! POSPIESZCIE SIĘ!!! Dla pierwszych 30 dzieci, które wezmą udział w konkursie facebookowym czekają prezenty od św. Mikołaja.

Czas start! Bawimy się do 1 grudnia 2020 r!

Regulamin do pobrania Regulamin konkursu – List do Św. Mikołaja

Rozstrzygnięcie obu konkursów – 6 grudnia 2020 r. !!! 

Maszt i flaga dla gminy Brzozów! Zagłosuj! Tylko do 11 listopada!

Drodzy Mieszkańcy! Oddajmy głos na Gminę Brzozów!

Przypominamy, trwa projekt Pod biało-czerwoną, który zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce. Aby projekt mógł zostać zrealizowany, potrzebna jest odpowiednia liczba głosów poparcia online.

Zachęcamy do oddawania swoich głosów na gminę Brzozów

 https://bialoczerwona.www.gov.pl/ (bezpośredni link – otwiera się w nowym oknie).

Potrzeba 500 głosów.

Głosowanie trwa tylko do 11 listopada 2020 roku. 🇵🇱

Głosy poparcia mogą oddawać wszyscy mieszkańcy gminy – w tym OSOBY NIEPEŁNOLETNIE. 

Więcej „Maszt i flaga dla gminy Brzozów! Zagłosuj! Tylko do 11 listopada!”

Więcej o: Ogłoszenie o zbiórce odpadów wielkogabarytowych w Starej Wsi

Ogłoszenie o zbiórce odpadów wielkogabarytowych w Starej Wsi

Urząd Miejski w Brzozowie informuje, że dnia 9 listopada 2020 r. (PONIEDZIAŁEK) z terenu wsi STARA WIEŚ będą odbierane meble i inne odpady wielkogabarytowe za wyjątkiem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny kompletny przyjmowany jest na bieżąco w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującym się w Brzozowie przy ul. Legionistów 10. Więcej „Ogłoszenie o zbiórce odpadów wielkogabarytowych w Starej Wsi”

Trwa konkurs „Piękna Wieś Podkarpacka 2020”

Konkurs „Piękna Wieś Podkarpacka 2020″ ma na celu pokazanie szerszemu kręgowi odbiorców piękna wiejskiego krajobrazu, promowanie idei wspólnego działania społeczności wiejskiej nastawionego na uzyskanie wspólnej korzyści w postaci przyjaznej dla mieszkańców, zadbanej, pięknej wsi stanowiącej wizytówkę nie tylko społeczności lokalnej, ale również regionu.
To doskonała okazja do promowania i nagradzania tych sołectw z terenu województwa podkarpackiego, których mieszkańcy dbają o kształtowanie ładu przestrzennego oraz pielęgnują środowisko naturalne, wyróżniają się poprzez podejmowanie działań na rzecz podnoszenia estetyki wsi, chronią lokalne dobra kultury i krajobraz oraz aktywizują społeczność sołectwa do wspólnych działań. Dodatkowo konkurs ma stanowić inspirację dla naśladowców, pokazywać najlepsze efekty, uzyskiwane w oparciu o długofalowe działania budujące przyjazną dla mieszkańców, zadbaną wieś. Więcej „Trwa konkurs „Piękna Wieś Podkarpacka 2020””

Projekt „Kompetencje dla Branży Turystycznej i sektora żywności wysokiej jakości”

MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu sp.k., realizuje pn. „Kompetencje dla Branży Turystycznej i sektora żywności wysokiej jakości” – zadania Anty-Covid. Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-202. Działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw.  Więcej „Projekt „Kompetencje dla Branży Turystycznej i sektora żywności wysokiej jakości””

Więcej o: Zaduszki Jazzowe 2020

Zaduszki Jazzowe 2020

W środę, 4 listopada br. w sali widowiskowej Brzozowskiego Domu Kultury odbyły się Zaduszki Jazzowe. Podczas wydarzenia wręczono oznaki honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, przyznawane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotra Glińskiego. Odznaczenia z rąk posła na Sejm RP – Piotra Uruskiego i Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich – Agnieszki Wilk, otrzymali: TadeuszZygmunt Podulka, którym społeczność Brzozowa od wielu lat zawdzięcza niepoliczoną ilość działań artystycznych, kulturalnych i edukacyjnych. Więcej „Zaduszki Jazzowe 2020”

Pilna informacja dla posiadaczy chryzantem!!!

Do 6 listopada br. (tj. najbliższego piątku) posiadacze chryzantem w pełnej fazie dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi epidemią COVID-19, mogą składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej.

Pomoc będzie udzielana posiadaczowi co najmniej:

 1. 50 sztuk chryzantem doniczkowych w fazie pełnej dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży według stanu na dzień złożenia wniosku lub
 2. 200 sztuk chryzantem ciętych w fazie pełnej dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży według stanu na dzień złożenia wniosku.

Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce przechowywania zgłoszonych chryzantem, na formularzu udostępnionym przez Agencję.

Szczegóły w komunikacie na stronie ARiMR pod linkiem

https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pomoc-dla-posiadacza-chryzantem-w-pelnej-fazie-dojrzalosci-przeznaczonych-do-sprzedazy-ktorzy.html

Burmistrz Brzozowa deklaruje wolę współpracy w powyższym zakresie. 

Informacja dotycząca obsługi klientów Urzędu Miejskiego w Brzozowie z dnia 03.11.2020 r.

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną  informujemy, że Urząd Miejski w Brzozowie jest otwarty na dotychczasowych zasadach.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców zachęcamy Państwa do załatwiania spraw urzędowych drogą zdalną, za pomocą poczty elektronicznej, platformy ePUAP lub telefonicznie.

W przypadku konieczności osobistej wizyty w Urzędzie prosimy o zachowanie aktualnie obowiązujących zasad oraz wymogów sanitarnych.

Uczcijmy Narodowe Święto Niepodległości

Wojewoda Podkarpacki

Wojewoda Podkarpacki zachęca do uczczenia Narodowego Święta Niepodległości poprzez aktywne włączenie się w różne inicjatywy mające podkreślić wyjątkowość tego czasu. W tym roku organizowane są 3 konkursy on-line w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022.

Szczegółowe informacje pod linkiem https://niepodlegla.rzeszow.uw.gov.pl/konkursy/.

Ponadto wojewoda zachęca do wzięcia udziału w akcji „Niepodległa do Hymnu” i śpiewania mazurka Dąbrowskiego 11 listopada w samo południe. Do akcji można dołączyć wypełniając formularz na stronie https://niepodlegla.gov.pl/dodaj-wydarzenie/ i wybrać akcję „Niepodległa do Hymnu”.

Do pobrania Pismo Wojewody Podkarpackiego

Pożyczki płynnościowe dla przedsiębiorców

Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. w celu wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z obszaru województwa podkarpackiego, przygotował propozycję wsparcia finansowego w postaci – Pożyczek płynnościowych. W ramach pożyczek finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej.

Do pobrania http://archiwum2.brzozow.pl/wp-content/uploads/2020/11/Pożyczki-płynnościowe.docx

Urząd Miejski w Brzozowie chce pomóc sprzedawcom kwiatów i zniczy

Urząd Miejski w Brzozowie przyłączył się do innych samorządów w Polsce, które postanowiły – choćby w drobny sposób – wesprzeć przedsiębiorców sprzedających kwiaty i znicze w okresie uroczystości Wszystkich Świętych. 
 
Dlatego bezpłatnie udostępnia się handlarzom zniczy i kwiatów miejsca: płytę na Rynku w Brzozowie oraz teren przy Cmentarzu Komunalnym w Brzozowie. 
 
W geście życzliwości dokonajmy zakupów kwiatów, by okazać solidarność z tymi ludźmi. Doceńmy ich pracę. 
Więcej o: Projekt „Akademia Leonarda ze Wzdowa” (FILM, ZDJĘCIA)

Projekt „Akademia Leonarda ze Wzdowa” (FILM, ZDJĘCIA)

 Z dużym zaangażowaniem dzieci odbyły się działania projektu „Akademia Leonarda ze Wzdowa” w ramach programu Fundacji BGK „Dzieci Kapitana Nemo”. Celem tego nowego programu  jest przypomnienie mniej znanych sylwetek Polaków, których osiągnięcia, odkrycia czy wynalazki zrewolucjonizowały myśl ludzką i zmieniły postrzeganie świata, będąc  przykładem i inspiracją dla młodych Polaków. Dokładnie w takie założenia programu wpisuje się postać mało znanego, urodzonego i zamieszkałego w XIX wieku we Wzdowie, Adama Ostaszewskiego. Więcej „Projekt „Akademia Leonarda ze Wzdowa” (FILM, ZDJĘCIA)”

Informacja dla osób, które chcą zostać wolontariuszem

Jesteś osobą młodą?

Zaoferuj swą pomoc, np. w zrobieniu zakupów w sklepie lub aptece, załatwieniu drobnych spraw, umówieniu wizyty u lekarza, wyprowadzeniu psa lub poświęć chwilę na swobodną rozmowę, pobądź z osobą starszą na świeżym powietrzu.

Osoby, które chcą włączyć się w pomoc dla seniorów będą mogły zgłosić się przez internet, wypełniając ankietę na stronie www.wspierajseniora.pl lub osobiście zgłaszając się do lokalnego ośrodka pomocy.

MOPS w Brzozowie

Seniorze 70 plus skorzystaj z akcji „Wspieraj seniora”

Seniorze! Jeśli potrzebujesz pomocy  np. w zrobieniu zakupów w sklepie lub aptece, załatwieniu drobnych spraw, umówieniu wizyty u lekarza, dostarczeniu posiłku, wyprowadzeniu psa – skorzystaj z pomocy naszego Wolontariusza.

Wolontariusz pomoże Ci również w innych sprawach:

 • porozmawia na swobodne tematy
 • pobędzie z Tobą na świeżym powietrzu
 • wysłucha, co Cię niepokoi.

Możesz również zgłosić swoją potrzebę do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzozowie pod numer:

13 434 10 54 lub 13 420 02 92.

Jak skorzystać z pomocy udzielanej w ramach programu Wspieraj Seniora

Przewodnik po realizacji programu Wspieraj Seniora w Gminach

MOPS w Brzozowie

źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Więcej o: Radni obradowali na sesji nadzwyczajnej

Radni obradowali na sesji nadzwyczajnej

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzozowie Dorota Kamińska na 28 bm. zwołała nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Brzozowie. Jako pierwszą radni podjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu (działkę nr 590/4 położoną w Turzym Polu). Więcej „Radni obradowali na sesji nadzwyczajnej”

Ogłoszenie

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz Uchwały Nr XLVI/332/2010 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 9 listopada 2010 w sprawie  określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art. 3ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Burmistrz Brzozowa

ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu: „Programu współpracy Gminy Brzozów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r.” Więcej „Ogłoszenie”

Konkurs dla KGW

Agencja EventLine działając z ramienia Urzędu Statystycznego jest organizatorem konkursu „W Koło PSR 2020″skierowane do Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń, mającego na celu aktywowanie i zachęcanie rolników z terenu gminy do samospisu rolnego droga internetową. Więcej „Konkurs dla KGW”

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzozowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzozowie informuje o obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, które ukończyły 3 miesiąc życia – powyższe wynika z art. 56 Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt z dnia 11 marca 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1421).

Posiadacz zobowiązany jest zaszczepić psa w ciągu 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt.

Osoby, które uchylają się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, podlegają karze grzywny i mogą zostać ukarane mandatem karnym w wysokości do 500 zł.

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzozowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzozowie informuje o obowiązku identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich. Zgodnie z ustawą z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (tekst jednolity Dz.U.2019 poz. 1149) obowiązkowi identyfikacji i rejestracji podlegają zwierzęta gospodarskie z gatunków:

 • bydło,
 • koniowate,
 • owce,
 • kozy,
 • świnie.

Bydło, owce, kozy i świnie powinny być zgłoszone do Powiatowego Biura ARiMR w Brzozowie oraz oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koniowate należy zgłaszać do Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie.

Osoby, które utrzymują zwierzęta gospodarskie z gatunków: bydło, kozy, owce i świnie niezgłoszone do rejestru prowadzonego przez ARiMR oraz koniowate niezgłoszone do OZHK w Rzeszowie, jak również nieoznakowane zgodnie z przepisami, podlegają karze grzywny i mogą zostać ukarane mandatem karnym w wysokości do 500 zł, a zwierzęta mogą zostać zutylizowane na koszt właściciela.

XXX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

Urząd Miejski w Brzozowie informuje, że Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzozowie Pani Dorota Kamińska zwołała na dzień 28 października br. XXX nadzwyczajną  sesję Rady Miejskiej. Sesja odbędzie się o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzozowie (I piętro, p. 117), ul. Armii Krajowej 1. Porządek obrad oraz projekty uchwał w rozwinięciu. Więcej „XXX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej”

Zostań Mikołajem!

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszej akcji Zostań Mikołajem dla dzieci z rodzin zastępczych, dostaną Państwo list od jednego konkretnego dziecka. Więcej „Zostań Mikołajem!”

W gminie Brzozów świętują złote i diamentowe gody

Trzydzieści par z terenu gminy Brzozów świętuje w bieżącym roku jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego. Wśród świętujących 50 – lecie małżeństwa jest para, która obchodzi Diamentowe Gody, czyli 60. rocznicę ślubu. W trosce o zdrowie Dostojnych Jubilatów, w związku z panującą pandemią, w tym roku nie odbędzie się uroczysta gala. Burmistrz Brzozowa Szymon Stapiński przesłał odznaczonym parom medale za długoletnie pożycie małżeńskie, które są przyznawane w imieniu Prezydenta RP. Małżonkowie otrzymali także pamiątkowe dyplomy, legitymacje oraz upominki.

Więcej „W gminie Brzozów świętują złote i diamentowe gody”

Komunikat

URZĄD STANU CYWILNEGO W BRZOZOWIE informuje, że od dnia 21.10.2020r. do odwołania strony przyjmowane będą w godzinach od 8.00 do 12.00 w sprawach rejestracji urodzeń i zgonów po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Uprzejmie prosimy wszystkich interesantów o załatwianie spraw przez platformę  ePUAP , pocztą tradycyjną lub telefonicznie. Za utrudnienia przepraszamy.

Tel: 13 434 21 43, 13 434 14 22.

Zastępca Kierownika USC

Więcej o: Dzień Patrona Powiatu Brzozowskiego bł. Jerzego Popiełuszki

Dzień Patrona Powiatu Brzozowskiego bł. Jerzego Popiełuszki

W poniedziałek, 19 października w Brzozowie odbyły się obchody Dnia Patrona Powiatu. W tym roku przypada 9. rocznica ustanowienia bł. ks. Jerzego Popiełuszki Patronem Powiatu Brzozowskiego. Z tej okazji w liturgiczne wspomnienie bł. Jerzego w Bazylice Mniejszej pw. Przemienia Pańskiego w Brzozowie została odprawiona Msza Święta. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele lokalnego samorządu na czele z Panem Starostą Brzozowskim Zdzisławem Szmydem i Panem Burmistrzem Brzozowa Szymonem Stapińskim. Więcej „Dzień Patrona Powiatu Brzozowskiego bł. Jerzego Popiełuszki”

Więcej o: Kompleks sportowo-rekreacyjny w Przysietnicy zyskał nowe ogrodzenie

Kompleks sportowo-rekreacyjny w Przysietnicy zyskał nowe ogrodzenie

Dobiegła końca realizacja zadania pn. „Budowa ogrodzenia kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Przysietnicy” z Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020. Projekt zakładał wykonanie 120 metrów ogrodzenia oddzielającego widownię od płyty stadionu na którym odbywają się imprezy sportowo – rekreacyjne oraz wydarzenia kulturalne integrujące społeczność lokalną. Zadanie było w szczególności zasadne z uwagi na poprawę bezpieczeństwa uczestników wydarzeń, a także na poprawę estetyczną i wizualną kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Przysietnicy. Całkowita wartość projektu wynosi: 20 514,03 zł. 

Więcej „Kompleks sportowo-rekreacyjny w Przysietnicy zyskał nowe ogrodzenie”

Start kampanii „Bezpieczny Senior”

W trosce o bezpieczeństwo obywateli w związku ze znaczącym w ostatnim czasie wzrostem zakażeń koronawirusem Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało kampanię pod hasłem „Bezpieczny Senior”. To m.in. spot telewizyjny i radiowy, kampania w mediach społecznościowych i w prasie, plakaty dedykowane placówkom dla osób starszych.W przygotowanych materiałach apelujemy do seniorów i reszty społeczeństwa o stosowanie się do podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie pandemii.

Informacja KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Rzeszowie  Placówka Terenowa w Brzozowie informuje, że od 19 października w Oddziale Regionalnym oraz Placówkach Terenowych znajdujących się w strefie czerwonej (POWIAT BRZOZOWSKI) nastąpi zamknięcie sali obsługi interesantów dla bezpośredniej obsługi oraz wstrzymanie badań bezpośrednich przeprowadzanych przez lekarzy rzeczoznawców Kasy oraz Komisje Lekarskie Kasy.

Dla beneficjentów przygotowano miejsce z wrzutnią na dokumenty, stanowisko z niezbędnymi drukami, wykaz numerów telefonów oraz informację na temat możliwości i sposobie załatwienia sprawy. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać telefonicznie tel. 13 430 94 48.

Krystyna Paradysz

Kierownik PT Brzozów

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Podziękowanie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za udział w Narodowym Czytaniu

Urząd Miejski w Brzozowie otrzymał od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oficjalne podziękowanie wraz z okolicznościowym egzemplarzem „Balladyny” za udział w dziewiątej edycji „Narodowego Czytania”. 

Cieszymy się, że gmina Brzozów znalazła się w grupie przeszło trzech tysięcy miejsc w Polsce i na świecie, które przyłączyły się do tej ogólnopolskiej akcji. Jeszcze raz pragniemy podziękować wszystkim, którzy wspierali akcję i brali w niej czynny udział. 

Więcej o: Prośba o właściwe korzystanie z kanalizacji

Prośba o właściwe korzystanie z kanalizacji

Kanalizacja to nie śmietnik, prośba o właściwe korzystanie z kanalizacji

Kanalizacja jest tak zaprojektowana, by przyjmować ścieki z naszych domów, nieczystości sanitarne i papier toaletowy. Śmieci wrzucone do toalety mogą zapychać nie tylko sedes, ale również wewnętrzną kanalizację budynku, co może doprowadzić do cofnięcia ścieków, zalania mieszkania i stać się przyczyną poważnej awarii, spowodowanej awariami pomp zatapialnych na przepompowniach ścieków. Więcej „Prośba o właściwe korzystanie z kanalizacji”

Ogłoszenie PGK w Brzozowie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie informuje, że zgodnie z art. 9 ust.1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 z późn. zm.) zabrania się wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z art.28 ust.4a wyżej wymienionej Ustawy: ,,Kto wprowadza ścieki opadowe i wody drenażowe do kanalizacji sanitarnej, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny w wysokości do 10.000 zł’’

Od miesiąca października 2020 r. prowadzone będą kontrole zmierzające do ustalenia posesji z których dokonuje się nielegalnego zrzutu ścieków opadowych do kanalizacji sanitarnej.

Zajęcia sportowe dla mam z dziećmi już w najbliższy piątek. Serdecznie zapraszamy!

W najbliższy piątek (tj 16.10.2020 r.) niebywała okazja do uczestnictwa w zajęciach sportowych dla mam z dziećmi. Będą to zajęcia sportowe skierowane do mam pozostających na urlopach rodzicielskich i macierzyńskich lub niepracujących z uwagi na opiekę nad dziećmi.

Zajęcia poprowadzi Paulina Prajsner–Adamczyk, Magister Fizjoterapii, Instruktor fitness specjalność – nowoczesne formy gimnastyki,  medical trainer, doradca żywieniowy od lat wspierająca mamy i zajmujące się aktywnością kobiet w ciąży i po porodzie. Jak sama o sobie mówi ze sportem związana od dziecka,  przewlekle „cierpi na głód ruchu”. Jest zwolenniczką treningów ogólnorozwojowych oraz mentalnych, ponieważ wszystko zaczyna się od głowy. Szczególnie specjalizuje się w zajęciach dla kobiet w ciąży i świeżo upieczonych Mam.

Zajęcia odbędą się w piątek o godzinie: 12:30 w Szkole Podstawowej nr 1 w Brzozowie. Zorganizowane będą w niewielkiej grupie (istnieje możliwość konsultacji indywidualnych) z zachowaniem odpowiednich reżimów sanitarnych (zdezynfekowana sala, obowiązkowa dezynfekcja rąk itp.).

ZAPRASZAMY!

Szczegóły pod nr. telefonu 13 306 10 90. 

To czas dla Ciebie droga mamo!

Więcej o: 8 tygodni do zdrowia – program aktywności fizycznej

8 tygodni do zdrowia – program aktywności fizycznej

Narodowy Fundusz Zdrowia wspólnie z Ministerstwem Zdrowia oraz Warszawskim Uniwersytetem Medycznym rozpoczął realizację programu aktywności fizycznej pt. #8TygodniDoZdrowia. Projekt ten jest cyklem profilaktyczno- edukacyjnym, zachęcającym Polaków do korzystania z gotowych do przeprowadzenia treningów opracowywanych wspólnie przez lekarza, trenera, fizjoterapeutę i psychologa. Więcej „8 tygodni do zdrowia – program aktywności fizycznej”

Spisałeś się przez Internet? Weź udział w loterii

Weź udział w loterii i zdobądź jedną z setek nagród

 1. Weź udział w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 online i uzyskaj unikatowy kod potwierdzający samospis;
 2. Zarejestruj otrzymany kod w trakcie trwania akcji (1.10.2020 – 22.11.2020) na stronie loterii;
 3. Oglądaj transmisje online z losowań i sprawdź, czy wygrałeś!

Więcej szczegółów pod linkiem:   https://loteria.spisrolny.gov.pl/

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Konkurs „Podkarpackie – moje miejsce na ziemi”

Instytut Nauk Socjologicznych w Uniwersytecie Rzeszowskim zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z naszego regionu do udziału w Konkursie „Podkarpackie – moje miejsce na ziemi”. Konkurs organizowany jest przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpackim Kuratorium Oświaty i Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli. Celem Konkursu jest przedstawienie refleksji młodego pokolenia dotyczących sukcesów, osiągnięć i wyzwań związanych z Podkarpaciem. Przygotowanie prac konkursowych ma pełnić rolę motywowania młodzieży do wyrażenia swoich odczuć w stosunku do małej ojczyzny. Więcej „Konkurs „Podkarpackie – moje miejsce na ziemi””

Więcej o: Umowa na przebudowę drogi w Humniskach – Osiedle Widły podpisana

Umowa na przebudowę drogi w Humniskach – Osiedle Widły podpisana

Dobra wiadomość dla mieszkańców Humnisk. Jeszcze w tym roku rozpoczną się prace związane z długo oczekiwaną przebudową drogi gminnej nr 115535R w miejscowości Humniska – Osiedle Widły. To kolejna droga, którą realizować będzie samorząd gminny w ramach pozyskanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Umowę na wykonanie tego zadania dziś (tj.9 października br.) podpisał burmistrz Brzozowa Szymon Stapiński i wykonawca – prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej SP z o.o. w Brzozowie Zbigniew Irzyk.  Więcej „Umowa na przebudowę drogi w Humniskach – Osiedle Widły podpisana”

Przypominamy! Trwa Powszechny Spis Rolny 2020

Gminne Biuro Spisowe przypomina rolnikom, że trwa  Powszechny Spis Rolny 2020. 

Użytkownik gospodarstwa rolnego jest obowiązany przeprowadzić samospis internetowy. Formularz spisowy do samodzielnego spisania się przez internet jest dostępny na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/ (kliknij, link otwiera się w nowym oknie). 

Rolników, którzy nie posiadają dostępu do Internetu zapraszamy do lokalu gminnego biura spisowego w budynku Urzędu Miejskiego w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, pok. 7 (parter) w godzinach pracy urzędu.

W najbliższym tygodniu można też dokonać spisu w godz. 10.00-15.00:

–  w biurze Sołtysa Sołectwa Humniska- Skrzyżowanie w dniu 12 października (poniedziałek),

– w biurze Sołtysa  Sołectwa  Humniska  w dniach  13-14 października  (wtorek, środa)

– w Domu Strażaka w Grabownicy Starzeńskiej w dniach 15- 16 października (czwartek, piątek). 

Zapraszamy, udzielamy  pomocy w zakresie obsługi aplikacji.

Gminne Biuro Spisowe w Brzozowie czynne jest w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Brzozowie, pok. 207, tel: 133061078, 133061126.

 

Historia rolnictwa w gminie Brzozów – Powszechny Spis Rolny

Urząd Statystyczny w Rzeszowie przygotował krótki film informacyjno-promocyjny przedstawiający historię rolnictwa w gminie Brzozów w świetle powszechnych spisów rolnych na przestrzeni 18 lat. Zapraszamy do obejrzenia.

Powstaje Podkarpacka Mapa Obiektów Historyczno-Kulturalnych

Wojewoda Podkarpacki zaprasza do wzięcia udziału w tworzeniu „Podkarpackiej Mapy Obiektów Historyczno-Kulturalnych”: muzeów, galerii, wystaw, sali pamięci, zbiorów historycznych, księgozbiorów, skansenów, pomników i innych ciekawych miejsc oraz zasobów z terenu województwa podkarpackiego. Zaproszenie skierowane jest do takich podmiotów jak: organizacje pozarządowe, szkoły, świetlice, prywatni kolekcjonerzy, organizacje młodzieżowe, harcerskie, grupy rekonstrukcyjne, Koła Gospodyń Wiejskich, jednostki OSP, domy kultury, parafie i inne związki wyznaniowe. Więcej informacji w rozwinięciu.

Więcej „Powstaje Podkarpacka Mapa Obiektów Historyczno-Kulturalnych”

III Runda Pucharu Okręgu Rzeszowskiego w Łucznictwie

W dniach 3-4 października br.,  w Moderówce odbyła się III Runda Pucharu Okręgu Rzeszowskiego. Puchar okręgu składa się z 3 rund, zwycięzcą w danej kategorii zostaje zawodnik, który w 3 rundach zdobędzie najwięcej punków. W związku z pandemią koronawirusa, ze względu na bezpieczeństwo zawodników dwie rundy puchary odbyły się korespondencyjnie tj. każdy klub strzelał w swoich klubach i następnie podsumowano wyniki.

Więcej „III Runda Pucharu Okręgu Rzeszowskiego w Łucznictwie”

Więcej o: Umowa podpisana. WTZ w Starej Wsi doczeka się remontu dachu

Umowa podpisana. WTZ w Starej Wsi doczeka się remontu dachu

Problemy z pokryciem dachowym budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Starej Wsi istnieją od wielu lat, utrudniając placówce działającej w obiekcie normalne funkcjonowanie. Dach jest nieszczelny, przecieka, przez lata dokonywano tylko drobnych napraw, które do końca nie rozwiązywały problemu. Teraz się to zmieni. Umowę w tej sprawie podpisali wczoraj (tj. 1 października br.) burmistrz Brzozowa Szymon Stapiński oraz właściciel firmy KES-BUD Krzysztof Basamania. Więcej „Umowa podpisana. WTZ w Starej Wsi doczeka się remontu dachu”

Ogłoszenia o przetargach

Burmistrz Brzozowa ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w peryferyjnej części wsi Stara Wieś, działka ewid. nr 6693 o pow. 669 m2. 

Ogłoszenie do pobrania >>>link<<<

Burmistrz Brzozowa ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w peryferyjnej części miasta Brzozów, działka ewid. nr 319/3 o pow. 820 m2. 

Ogłoszenie do pobrania >>>link<<<

Punkty spisowe podczas giełdy ogrodniczej w Boguchwale

Urząd Statystyczny w Rzeszowie informuje, że w dniach 3-4 października br. w Boguchwale podczas XV Jesiennej Giełdy Ogrodniczej będą dostępne punkty spisowe PSR 2020. Będzie można w nich uzyskać informacje o spisie, a także spisać się w godzinach od 8:00 do 16:00. 

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Brzozowa ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  lokalu użytkowego Nr 3, położonego w Brzozowie przy ulicy Adama Mickiewicza 18. Lokal użytkowy Nr 3 położony jest na parterze ( I kondygnacja) w południowo-wschodniej części budynku nr 18 przy ul. Adama Mickiewicza w Brzozowie o powierzchni użytkowej 67,96 m2 .

Ogłoszenie do pobrania >>>link<<<

Akcja sprzątania „Porządki nad Stobnicą” już w najbliższą sobotę! Zgłoś swój udział!

Grupa Dobra Myśl i Przyjaciele zapraszają do wspólnej Akcji! Sprzątamy:

– w Grabownicy – centrum wioski

– w Humniskach (Duża Strona) – okolice szkoły

– w Brzozowie – tereny na Jakli

– w Zmiennicy – park.

Zebrane odpady odbierze od nas Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Brzozowie.

Jeśli pogoda nie dopisze, Akcja zostanie przesunięta na następną sobotę (10.10.20).

Info na stronie Grupy Dobra Myśl: http://kawiarenka.grabownica.pl/ oraz na FB: dobramyslgrabownica

 

Zgłoś swój udział – link do ankiety: https://grabownica.pl/sprzatanie2020/ (link otwiera się w nowym oknie)

Więcej o: Czas spotkań z mieszkańcami- podsumowanie dotychczasowej kadencji podczas zebrań wiejskich

Czas spotkań z mieszkańcami- podsumowanie dotychczasowej kadencji podczas zebrań wiejskich

Z udziałem burmistrza Brzozowa Szymona Stapińskiego we wrześniu odbył się cykl zebrań wiejskich. Dnia 17 września br. spotkali się mieszkańcy Grabownicy Starzeńskiej, zaś w weekend 19-20 września br. Humnisk-Skrzyżowania, Starej Wsi, Zmiennicy i Turzego Pola. Cykl tegorocznych zebrań wiejskich zakończyły posiedzenia w Humniskach (26.09) oraz Przysietnicy i Górkach (27.09). Więcej „Czas spotkań z mieszkańcami- podsumowanie dotychczasowej kadencji podczas zebrań wiejskich”

Więcej o: Zajęcia dla mam! Są jeszcze wolne miejsca! Zachęcamy do udziału!

Zajęcia dla mam! Są jeszcze wolne miejsca! Zachęcamy do udziału!

Drogie brzozowskie mamy!

Jeszcze dziś i jutro godz. 15:30 w Urzędzie Miejskim w Brzozowie, odbywają się warsztaty motywacyjne dla kobiet, które prowadzi psycholog i doradca zawodowy, posiadająca doświadczenie w wielu projektach dla kobiet.

ZNAJDŹ CHWILĘ DLA SIEBIE.

ZAPRASZAMY!

MAMY JESZCZE WOLNE MIEJSCA!

Zajęcia trwają 3 dni w godz. 15:30-18:30

Na uczestniczki, oprócz ciekawych tematów czeka poczęstunek oraz materiały szkoleniowe (min. pendrive, kalendarze).

W ramach projektu odbywają się również zajęcia sportowe.

W najbliższy piątek (godz. 15:00) oraz sobotę (10:00) w parku zbiera się grupa nordic walking. Pod okiem instruktorki, można nauczyć się tego sportu i aktywnie spędzić czas.

A to jeszcze nie koniec..

Szczegóły pod nr telefonu 13 306 10 90. 

To czas dla Ciebie droga mamo!

 

Pożegnanie lata – VIII Olimpiada szachowa

W miesiącu wrześniu br., rozegrano VIII Olimpiadę Szachową w ramach zadania: „Organizowanie działań profilaktyczno – edukacyjnych mających na celu uświadomienie dzieciom i młodzieży oraz mieszkańcom o szkodliwości picia alkoholu oraz wskazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu poprzez organizowanie festynów, imprez integracyjnych, kulturalnych itp.”.

Więcej „Pożegnanie lata – VIII Olimpiada szachowa”

Więcej o: Od pomysłu do sukcesu z własną firmą

Od pomysłu do sukcesu z własną firmą

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o rozpoczęciu w dniach 28 września – 12 października 2020 r.   drugiej edycji rekrutacji do projektu „Od pomysłu do sukcesu z własną firmą” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Więcej „Od pomysłu do sukcesu z własną firmą”

Więcej o: Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia

Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską realizuje projekt grantowy pn. Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia, który jest elementem programu rządowego „Dostępność Plus”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”

Międzynarodowy Dzień Głuchych

W niedzielę, 27 września b.r., obchodzono Międzynarodowy Dzień Głuchych (ang. International Day for the Deaf), który ma na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na problemy osób niesłyszących. Święto ustanowione w 1958 roku przez Światową Federację Głuchych obchodzone jest corocznie   w ostatnią niedzielę września i stanowi początek Międzynarodowego Tygodnia Głuchych, podczas którego na całym świecie organizowane są imprezy, kampanie i spotkania promujące prawa ludzi niesłyszących.

Więcej „Międzynarodowy Dzień Głuchych”

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Informujemy, że Gmina Brzozów przygotowuje: Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe to dokument, który na poziomie strategicznym określa i precyzuje politykę energetyczną gminy. Zawiera on pełną charakterystykę w zakresie źródeł zasilania, sieci przesyłowych i instalacji odbiorczych wraz z bilansem zużycia energii i paliw. Jest to dokument, określający w założonym okresie, potrzeby energetyczne gminy oraz możliwości i sposób ich pokrycia.

Wykonanie dokumentu jest finansowane ze środków własnych Gminy. Posiadanie przez Gminę Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe jest wymagane art. 19 ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. 2020 poz. 833 z późn. zm.).

Wykonawcą opracowania jest firma Ecovidi Piotr Stańczuk, projekty@ecovidi.pl

 Wydział: IGPiFP

Wykład i szkolenie nt. prawnych aspektów funkcjonowania państwa w czasie epidemii oraz roli i zadań samorządu gminnego w zakresie przeciwdziałania COVID-19

W dniu 25 września 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Brzozowie odbył się – na zaproszenie Burmistrza – wykład prof. Czesława Kłaka, sędziego Trybunału Stanu, członka Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów oraz kierownika Katedry Kryminologii, Kryminalistyki, Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Nauk Penitencjarnych Kujawsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, nt. prawnych aspektów funkcjonowania państwa w czasie epidemii, a następnie szkolenie nt. roli i zadań samorządu gminnego w zakresie przeciwdziałania COVID-19.

Podczas wykładu i zajęć szkoleniowych prof. Czesław Kłak przeprowadził analizę obowiązujących przepisów, dotyczących przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, w tym regulujących obowiązki jednostki i możliwy zakres ograniczeń jej wolności i praw. Szkolenie dotyczyło także obowiązków dyrektora szkoły oraz organizacji pracy szkoły w czasie epidemii.

red
źródło fot. www.rzeszow.tvp.pl

Zamknięcie drogi!

Urząd Miejski w Brzozowie informuje, że w związku wykonaniem nawierzchni bitumicznej wyłączony zostanie z ruchu częściowo odcinek drogi ul. Parkowej i Polnej od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do km 0+967 tego odcinka. Termin zamknięcia drogi: od dnia 25.09.2020 roku do dnia 26.09.2020 roku w godzinach od 6:30-20:00. Za utrudnienia przepraszamy.

W razie złej pogody w dniu 26.09.2020 r. (tj. sobota) prace związane z wykonaniem nawierzchni przeniesione zostaną na 28.09.2020 roku. W związku z tym w najbliższy poniedziałek mogą wystąpić utrudnienia w ruchu!!!

XXIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Urząd Miejski w Brzozowie informuje, że Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzozowie Pani Dorota Kamińska zwołała na dzień 28 września br. XXIX zwyczajną  sesję Rady Miejskiej. Sesja odbędzie się o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzozowie (I piętro, p. 117), ul. Armii Krajowej. Porządek obrad oraz projekty uchwał w rozwinięciu. Więcej „XXIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej”

Rolniku! Musisz się spisać!

1 września ruszył Powszechny Spis Rolny 2020, który potrwa do 30 listopada 2020 r. Badanie będzie prowadzone w całym kraju i obejmie wszystkie gospodarstwa rolne. Udział w spisie jest obowiązkowy. Podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 31 lipca 2019 r.  o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. Gminne Biuro Spisowe w Brzozowie szczegóły po kliknięciu Więcej !  Więcej „Rolniku! Musisz się spisać!”

Trwa Powszechny Spis Rolny

Od 16 września br. rachmistrzowie spisowi rozpoczęli wywiady telefoniczne w Powszechnym Spisie Rolnym 2020.

W ten sposób pomagają rolnikom wypełnić obowiązek spisowy. Zakres pytań w wywiadzie telefonicznym jest taki sam jak w formularzu do samospisu dostępnym na stronie spisrolny.gov.pl.

Rachmistrzowie dzwonią do użytkowników gospodarstw rolnych, którzy dotychczas nie wypełnili obowiązku spisowego. Co ważne rolnik, z którym skontaktuje się rachmistrz spisowy jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na pytania i w ten sposób wypełnić obowiązek spisowy. Rachmistrzowie spisowi dzwonią do rolników objętych spisem rolnym z numerów telefonu:

22 279 99 99 lub 22 666 66 62

Wywiady telefoniczne będą realizowane do 30 listopada br.

„Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II” – niskooprocentowane pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej

Od lutego 2020 r. na terenie woj. podkarpackiego realizowany jest program, w ramach którego Lubelska Fundacja Rozwoju udziela preferencyjnych pożyczek dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Więcej „„Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II” – niskooprocentowane pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej”

Więcej o: Prawdziwa magia teatru w Fundacji Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak

Prawdziwa magia teatru w Fundacji Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak

Przez ostatnie 4 tygodnie młodzież z Fundacji Pomocy Dzieciom Stanisławy Bieńczak w Brzozowie w ramach projektu ,, Magia Teatru” uczestniczyła w warsztatach teatralnych prowadzonych przez: Magdalenę Tęczę, Sabinę Woźniak oraz Przemysława Maca. Warsztaty miały za zadanie rozwijać umiejętności sceniczne, kreatywność oraz pobudzić młodych liderów Fundacji do wzmożonej pracy nad sobą oraz rozwoju. Więcej „Prawdziwa magia teatru w Fundacji Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak”

Zgłoś swoich kandydatów do nagród dla rolników, sołtysów i kół gospodyń wiejskich

Tegoroczna edycja akcji MISTRZOWIE AGRO – największego w Polsce plebiscytu wiejskiego i rolniczego rozpoczęta! Nagrody w kategoriach Rolnik Roku, Sołtys Roku i Koło Gospodyń Wiejskich Roku zostaną przyznane najpierw we wszystkich powiatach, później w skali województwa, a następnie w ogólnopolskim finale. Laureaci odbiorą nagrody podczas uroczystej gali w trakcie Centralnych Targów Rolniczych w PTAK Warsaw Expo.

Szczegóły pod linkiem >>kliknij<< ( link otwiera się w nowym oknie)

Nowe inwestycje w Gminie Brzozów

Podczas czwartkowej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzozowie burmistrz Szymon Stapiński poinformował o planach urzędu dotyczących realizacji nowych inwestycji w najbliższych miesiącach.

Gospodarz miasta i gminy przekazał między innymi, że realizowanych będzie kilka zadań nastawionych na podwyższenie jakości dróg zarówno w Brzozowie jak i w kilku ościennych miejscowościach. Dzięki poprawie infrastruktury drogowej podniesie się poziom bezpieczeństwa. Fundusz Dróg Samorządowych, przy udziale środków własnych gminy, ma pomóc w remoncie ulic przy Rynku: Pocztowej, Krótkiej i Kraszewskiego oraz Harcerskiej.
O środki centralne władze gminy postarają się także w kontekście modernizacji drogi w Humniskach-Widły. Miasto we współpracy z powiatem zabiega
o dofinansowanie na budowę chodnika od ul. Bohaterów II WŚ w kierunku na Przysietnicę. Realizowane będą też projekty dotyczące remontu drogi na Kijowiec, a także budowy chodników w Turzym Polu, Górkach, Zmiennicy i Humniskach. O tym wszystkim mówił podczas wczorajszej sesji burmistrz Szymon Stapiński.

źródło: www.brzozow24.pl

Brązowy medal zawodników LKS Parnas na Drużynowych Mistrzostwach Polski Seniorów

W zakończonych 13.09.2020 Drużynowych Mistrzostwach Polski Seniorów II Liga Ogólnopolska w szachach seniorska drużyna LKS PARNAS Stara Wieś odniosła ogromny sukces i zdobyła historyczny brązowy medal, co oznacza także bezpośredni, równie historyczny awans do I ligi na następny sezon.

Więcej „Brązowy medal zawodników LKS Parnas na Drużynowych Mistrzostwach Polski Seniorów”

Będzie długo oczekiwany chodnik w Humniskach Mała Strona

Z ogromną radością Burmistrz Brzozowa informuje o pozyskaniu dofinansowania w wysokości 170 tysięcy zł ze środków  Marszałka Województwa Podkarpackiego na budowę chodnika w Humniskach – Skrzyżowanie.  Realizacja inwestycji odbędzie się przy udziale własnych środków Gminy Brzozów  w wysokości również 170 tysięcy złotych. Działanie to było długo oczekiwane przez społeczność i znacząco poprawi bezpieczeństwo użytkowników drogi.

Burmistrz Brzozowa składa serdeczne podziękowania za przyznane wsparcie finansowe dla Marszałka Województwa Podkarpackiego pana Władysława Ortyla, całego Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego pana Adam Drozda. Wyrazy wdzięczności kierowane są również do radnej Rady Miejskiej w Brzozowie pani Marioli Pilszak za wspieranie działań powyższej inwestycji.

Trwa składanie wniosków na stypendia szkolne

Zachęcamy do składania wniosków o stypendia szkolne dla dzieci z terenu naszej gminy na rok szkolny 2020/2021. Przypominamy, że termin złożenia wniosku mija 15 września br. (tj. najbliższy wtorek) !!!

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom zamieszkującym Gminę Brzozów, u których dochód miesięczny na osobę w rodzinie  nie może być większy niż kwota, o której mowa w art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019r. poz. 1509 z późn. zm.); a obecnie wynosi 528,00 zł. W szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Brzozowie. Wszelkich informacji udziela pracownik Wydziału Spraw Społecznych tel. 13 43 410 89.

Szczegóły oraz wzór wniosku pod linkiem  http://archiwum2.brzozow.pl/index.php/oswiata-2/pomoc-materialna-o-charakterze-socjalnym-dla-uczniow/

Porządek obrad XXVIII sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej

Urząd Miejski w Brzozowie informuje, że Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzozowie Pani Dorota Kamińska zwołała na dzień 17 września br. XXVIII nadzwyczajną  sesję Rady Miejskiej.  Sesja odbędzie się o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzozowie (I piętro, p. 117), ul. Armii Krajowej 1. Porządek obrad oraz projekty uchwał w rozwinięciu.

Więcej „Porządek obrad XXVIII sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej”

Harmonogram zebrań wiejskich w gminie Brzozów

Lp. Sołectwo Data Godzina
1. Grabownica Starzeńska 17 września 2020 r. 18:00
2. Humniska – Skrzyżowanie 19 września 2020 r. 16:00
3. Stara Wieś 20 września 2020 r. 10:00
4. Zmiennica 20 września 2020 r. 13:00
5. Turze Pole 20 września 2020 r. 16:00
6. Humniska 26 września 2020 r. 17:00
7. Przysietnica 27 września 2020 r. 14:00
8. Górki 27 września 2020 r. 17:00

Jesienna akcja szczepienia lisów

Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 24 września – 3 października 2020 roku na terenie całego województwa podkarpackiego prowadzona będzie jesienna akcja doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczegóły >>KOMUNIKAT<< (link otwiera się w nowym oknie).

OGŁOSZENIE

O ZBIÓRCE ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH GRABOWNICA STARZEŃSKA, HUMNISKA DUŻA STRONA  I  HUMNISKA SKRZYŻOWANIE.

Urząd Miejski w Brzozowie informuje, że dnia 14 września 2020 r. (PONIEDZIAŁEK) z miejscowości Grabownica Starzeńska, Humniska duża strona i Humniska skrzyżowanie  będą odbierane meble i inne odpady wielkogabarytowe za wyjątkiem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Pozostałe informacje w rozwinięciu

Więcej „OGŁOSZENIE”

Ruszył Powszechny Spis Rolny 2020

1 września ruszył Powszechny Spis Rolny 2020, który potrwa do 30 listopada 2020 r. Badanie będzie prowadzone w całym kraju i obejmie wszystkie gospodarstwa rolne. Celem prowadzonego spisu jest pozyskanie danych dotyczących stanu polskiego rolnictwa, które posłużą rządowi do projektowania strategii rozwoju a także będą stanowić podstawę do negocjowania wsparcia od Unii Europejskiej. Udział w spisie jest obowiązkowy. Podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. Rolnicy mają do wyboru jedną z trzech form spisu: samodzielne spisanie się przez internet, wywiad telefoniczny, bezpośrednią rozmowę z rachmistrzem.
Formularz spisowy do samodzielnego spisania się przez internet jest dostępny na stronie internetowej spisrolny.gov.pl.
Infolinia: (22) 279 99 99, czynna codziennie w godzinach 8:00 – 20:00.

Gminne Biuro Spisowe:                                                                                                                         

Urząd Miejski w Brzozowie, pokój nr 207, tel. – 13 3061078,  13 306 10 73

Więcej o: Najaktywniejszy czytelnik wakacji – podsumowanie konkursu

Najaktywniejszy czytelnik wakacji – podsumowanie konkursu

W Oddziale dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzozowie został zorganizowany konkurs „Najaktywniejszy czytelnik wakacji 2020”. XXVI edycja przyciągnęła bardzo wielu chętnych, którzy uznali, iż czytanie to atrakcyjna forma spędzania wakacji. Rywalizacja trwała od 29 czerwca do 28 sierpnia i dotyczyła wszystkich zapisanych do oddziału. Więcej „Najaktywniejszy czytelnik wakacji – podsumowanie konkursu”

Zapraszamy do muzeum

Zbrodnia katyńska – film o najnowszej wystawie

Zapraszamy do obejrzenia filmu o naszej obecnej wystawie poświeconej zbrodni katyńskiej, przygotowanej przez rzeszowski oddział IPN.Autorem filmu jest pan Kazimierz Barański, któremu serdecznie dziękujemy! Muzyka: Lech Makowiecki – Ballada o Katyniu

Opublikowany przez Muzeum Regionalne im. Adama Fastnachta w Brzozowie Niedziela, 6 września 2020

Filmu o obecnej wystawie w Muzeum Regionalnym im. Adama Fastnachta w Brzozowie poświeconej zbrodni katyńskiej, przygotowanej przez rzeszowski oddział IPN. Autorem filmu jest pan Kazimierz Barański, któremu pracownicy muzeum serdecznie dziękują!

Muzyka: Lech Makowiecki – Ballada o Katyniu

 

Więcej o: Promesy z programu „Mały Strażak” trafiły do strażaków – ochotników z gminy Brzozów

Promesy z programu „Mały Strażak” trafiły do strażaków – ochotników z gminy Brzozów

4 bm. w Urzędzie Miejskim w Brzozowie z rąk Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Adama Skiby przedstawiciele 30-stu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu Brzozowskiego odebrali promesy oraz podpisali umowę na zakup sprzętu oraz wyposażenia strażackiego w ramach ogólnopolskiego programu Mały Strażak. Z gminy Brzozów wsparcie finansowane na kwotę 81.916,63 otrzymały jednostki: OSP Brzozów, OSP Grabownica Starzeńska, OSP Górki, OSP Humniska, OSP Przysietnica oraz OSP Stara Wieś.  Więcej „Promesy z programu „Mały Strażak” trafiły do strażaków – ochotników z gminy Brzozów”

Więcej o: Obradowała Komisja Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki i Wypoczynku RM w Brzozowie

Obradowała Komisja Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki i Wypoczynku RM w Brzozowie

3 bm. w Urzędzie Miejskim w Brzozowie pod przewodnictwem Radnej Marioli Pilszak obradowała Komisja Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki i Wypoczynku Rady Miejskiej w Brzozowie. W posiedzeniu wziął udział sekretarz gminy Brzozów Waldemar Och wraz z skarbnikiem Anną Konieczną. Podczas spotkania dyskutowano na temat bieżących spraw oświaty, m.in. wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku.  Więcej „Obradowała Komisja Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki i Wypoczynku RM w Brzozowie”

Do końca roku powstaną nowe chodniki w Turzym Polu i Zmiennicy

Na wniosek Burmistrza Brzozowa – Szymona Stapińskiego, dzięki jednomyślności  Wysokiej Rady  podczas sesji zwyczajnej w dniu 31 sierpnia br., podjęto decyzję  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego   z przeznaczeniem na  przebudowę dróg powiatowych nr 2056 R  Jabłonica Polska – Jasionów i nr 2054 R Brzozów – Turze Pole. W ramach planowanej przebudowy powstaną nowe chodniki dla pieszych,  będące kontynuacją dotychczas wykonanych, w miejscowościach Zmiennica o łącznej długości 284 metry /prawa strona drogi w  kierunku wsi Malinówka/ oraz Turze Pole o długości 152 metry  /w kierunku Domu Strażaka i Szkoły Podstawowej od strony drogi wojewódzkiej Nr 887/, które wpłyną na bezpieczeństwo pieszych, w szczególności dzieci i młodzieży uczęszczającej do placówek oświatowych gminy Brzozów oraz na komfort pozostałych uczestników ruchu.

Więcej „Do końca roku powstaną nowe chodniki w Turzym Polu i Zmiennicy”

Więcej o: Podsumowanie projektu Erasmus+przez Fundację Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak w Brzozowie

Podsumowanie projektu Erasmus+przez Fundację Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak w Brzozowie

„Helping Hand, soothing voice” to projekt  realizowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ przez Fundację Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak z Brzozowa. Głównym działaniem projektu była trwająca od 14.07.2020 do 22.07.2020 roku mobilność edukacyjna młodzieży na terenie Ośrodka Edukacyjnego Nasz Dom w Brzozowie naszej grupy Ten Sing Polska, działającej przy Fundacji w partnerstwie z YMCA DAP z Czech i VSI Luvenis Animus z Litwy. Więcej „Podsumowanie projektu Erasmus+przez Fundację Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak w Brzozowie”

Nowy samochód dla osób niepełnosprawnych trafi do Środowiskowego Domu Samopomocy

Radni Rady Miejskiej w Brzozowie podczas  sesji zwyczajnej która odbyła się dnia 31 sierpnia br., na wniosek Burmistrza Brzozowa – Szymona Stapińskiego zdecydowali o przeznaczeniu z budżetu gminy Brzozów kwoty 50 tys. zł  na zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób korzystających z wózków inwalidzkich, który zostanie przekazany na potrzeby  Środowiskowego Domu Samopomocy im. Jana Pawła II w Brzozowie.

Więcej „Nowy samochód dla osób niepełnosprawnych trafi do Środowiskowego Domu Samopomocy”

Gmina Brzozów dofinansuje budowę chodników przy drogach powiatowych w Zmiennicy oraz Turzym Polu i przebuduje drogę gminną w miejscowości Humniska -Osiedle Widły

Po otwarciu sesji i stwierdzeniu prawomocności obrad dwudziestu radnych wysłuchało sprawozdania  z realizacji uchwał z poprzedniej sesji oraz sprawozdania z działalności w okresie międzysesyjnym, które przedstawił Burmistrz – Szymon Stapiński, a także zaprezentowanego  przez pracownika Wydziału Spraw Społecznych sprawozdania z realizacji Programu  Opieki nad Zabytkami Gminy Brzozów będącego elementem  polityki samorządowej gminy służącym podejmowaniu działań, inicjowaniu, wspieraniu i koordynowaniu prac nad dziedzictwem kulturowym gminy Brzozów za okres dwóch lat od wejścia w życie programu. Dzięki jednomyślności  Rady uchwalono udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego na przebudowę dróg powiatowych, przy których powstaną nowe chodniki w miejscowości Zmiennica oraz Turze Pole.

Więcej „Gmina Brzozów dofinansuje budowę chodników przy drogach powiatowych w Zmiennicy oraz Turzym Polu i przebuduje drogę gminną w miejscowości Humniska -Osiedle Widły”

Więcej o: Niedzielny zlot samochodów na brzozowskim Rynku

Niedzielny zlot samochodów na brzozowskim Rynku

Podczas trzeciego dnia (30.08) Brzozowskich plenerów na zakończenie wakacji na brzozowskim Rynku odbył się po raz pierwszy zlot samochodów sportowych i klasycznych w ramach wydarzenia FastCarsFamily, połączony z akcją charytatywną na rzecz 18-letniej Julii, walczącej z guzem mózgu. W tym samym czasie na scenie miały miejsce koncerty w wykonaniu różnych grup, zakończone energetycznym występem BIESZCZADERSÓW. Na miłośników malarstwa zaś w brzozowskim muzeum czekał finisaż prac malarskich Barbary Fic. Przez trzy dni, mieszkańcy i przejezdni mogli korzystać z oferty food trucków. Szczegółowa treść artykułu infopodkarpacie.pl wraz z fotogalerią pod linkiem  >>Kliknij<<
Więcej „Niedzielny zlot samochodów na brzozowskim Rynku”

Dobiegły końca wakacyjne remonty w placówkach oświatowych

Okres wakacyjny to czas, kiedy w szkołach i przedszkolach wykonywane są niezbędne prace remontowe, do których realizacji nie można przystąpić podczas trwającego roku szkolnego. W ramach przygotowania do roku szkolnego 2020/2021, jak co roku gmina Brzozów okres wakacyjny wykorzystuje, by wykonać najpotrzebniejsze prace remontowo – modernizacyjne w  placówkach oświatowych, na które na wniosek Burmistrza Brzozowa  Rada Miejska w Brzozowie przeznaczyła  w tegorocznym budżecie około 200 tys. złotych.

Więcej „Dobiegły końca wakacyjne remonty w placówkach oświatowych”

Więcej o: 10 tys. złotych dla OSP Stara Wieś

10 tys. złotych dla OSP Stara Wieś

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników przyznał dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Wsi w wysokości 10 000,00 zł. Środki finansowe zostały przyznane w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pn.: „Wspieranie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich w ramach modernizacji, remontu i rewitalizacji budynków użyteczności publicznej ratownictwa, edukacji dla społeczności lokalnej” w ramach, którego OSP, przy merytorycznym wsparciu Urzędu Miejskiego w Brzozowie przygotowała i złożyła wniosek. Więcej „10 tys. złotych dla OSP Stara Wieś”

Więcej o: Plener malarski na brzozowskim Rynku

Plener malarski na brzozowskim Rynku

Drugi dzień (29.08) Brzozowskich plenerów na zakończenie wakacji rozpoczął plener malarski pn. Brzozów w barwach palety zorganizowany z inicjatywy Stowarzyszenie Przestrzeń Twórcza we współpracy z Gminą Brzozów, Muzeum Regionalnym w Brzozowie oraz Brzozowskim Domem Kultury w ramach projektu Sztuką i Tradycją przeciw uzależnieniom. 660 lat Brzozowa. Zwieńczeniem dnia był koncert zespołu ZAWIAŁO.  Więcej „Plener malarski na brzozowskim Rynku”

Więcej o: Pożegnanie wakacji w Brzozowie – dzień pierwszy

Pożegnanie wakacji w Brzozowie – dzień pierwszy

Ostatni weekend wakacji w Brzozowie upłynął pod znakiem imprezy pn. Brzozowskie plenery na zakończenie wakacji, organizowanej pod patronatem Burmistrza Brzozowa. Były koncerty, wystawy, plener malarski, prezentacja powietrzna samolotów lekkich, a także zlot samochodów oraz food trucki. Pogoda dopisała, humory też. Organizatorami wydarzenia byli Gmina Brzozów, Stowarzyszenie Przestrzeń Twórcza, Brzozowski Dom Kultury oraz Muzeum Regionalne im. Adama Fastnachta w Brzozowie.  Więcej „Pożegnanie wakacji w Brzozowie – dzień pierwszy”

Komunikat PGK

W związku z rozprzestrzenianiem się korona wirusa SARS-Cov-2, wywołującego chorobę COVID-19, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie informuje, że od dnia 01.09.2020 r. w dalszym ciągu nie będą odczytywane liczniki wodomierzowe w domach prywatnych. Dla zapewnienia bezpieczeństwa odbiorcom usług świadczonych przez naszą spółkę prosimy o  podawanie telefonicznie stanów wodomierzy maksymalnie do dnia 25.09.2020 r.  pod numerem telefonu: 13-43-415- 49   w. 41. Po tym czasie zostaną wygenerowane szacunkowe ilości zużycia wody i kanalizacji. Szczegółowe rozliczenie nastąpi w okresie przyszłym.

Prosimy o wyrozumiałość i przepraszamy za zaistniałą sytuację!

Informacje o projektach

Organizatorzy zapraszają do udziału w projektach!

 Miejsce realizacji: Ośrodek Edukacyjno – Warsztatowy Nasz Dom Sp. z o.o. ul. Legionistów 20, 36-200 Brzozów

Czas realizacji: 01.09.2020 – 31.10.2020

Szczegóły na plakatach.

materiały nadesłane

Więcej o: Zakończony remont Małej Akademii Życia przy Fundacji Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak

Zakończony remont Małej Akademii Życia przy Fundacji Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak

Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak zakończyła remont, przebudowę i rozbudowę budynku edukacyjno – warsztatowego Malej Akademii Życia. MAŻ to miejsce edukacji, aktywnego wypoczynku i rozwoju na terenie Wioski Dziecięcej przy ul. Legionistów w Brzozowie. Dzieci i młodzież mogą tu rozwijać swoje zainteresowania i pasje. W Małej Akademii Życia znajduje się też biuro Fundacji. Więcej „Zakończony remont Małej Akademii Życia przy Fundacji Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak”

XXVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Urząd Miejski w Brzozowie informuje, że Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzozowie Pani Dorota Kamińska zwołała na dzień 31 sierpnia br. XXVII zwyczajną sesję Rady Miejskiej. Sesja odbędzie się o godz. 12:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzozowie (I piętro, p. 117), ul. Armii Krajowej.  Porządek obrad oraz projekty uchwał w rozwinięciu.

Więcej „XXVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej”

Minął półmetek realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020.

Program, realizowany przez Gminę Brzozów od stycznia do końca grudnia b.r., uzyskał dofinansowanie jedno z największych na Podkarpaciu (w wysokości ponad 400 tys. złotych)  i zakłada objęcie wsparciem 30 dorosłych osób z niepełnosprawnością ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z terenu Gminy Brzozów. Od samego początku cieszył się dużym zainteresowaniem, toteż o zakwalifikowaniu do programu, oprócz wymogów formalnych, decydowała kolejność zgłoszeń.

Więcej „Minął półmetek realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020.”

Stypendia Szkolne 2020/2021

Urząd Miejski w Brzozowie informuje, że od 1 do 15 września br. można składać  wnioski o stypendia szkolne. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom zamieszkującym Gminę Brzozów, u których dochód miesięczny na osobę w rodzinie  nie może być większy niż kwota, o której mowa w art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019r. poz. 1509 z późn. zm.); a obecnie wynosi 528,00 zł. W szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Brzozowie. Wszelkich informacji udziela pracownik Wydziału Spraw Społecznych tel. 13 43 410 89.

Szczegółowe informacje http://archiwum2.brzozow.pl/index.php/oswiata-2/pomoc-materialna-o-charakterze-socjalnym-dla-uczniow/

 

Więcej o: IV Mini Festiwal naleśnika w Humniskach

IV Mini Festiwal naleśnika w Humniskach

W minioną sobotę, tj. 22 sierpnia odbyło się cykliczne wydarzenie gospodyń z Humnisk działających w miejscowym Kole Gospodyń Wiejskich. Przedsięwzięcie, choć w okrojonym zakresie ze względu na COVID-19  w porównaniu do lat ubiegłych, pokazało ogromny talent i zaangażowanie pań w kultywowanie lokalnych tradycji. Na stołach pojawiły się tradycyjnie dania z głównym bohaterem na czele (czytaj naleśnikiem).

Więcej „IV Mini Festiwal naleśnika w Humniskach”

Informacja – odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych

Urząd Miejski w Brzozowie Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa informuje, że w dniu 24 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) z terenu miasta Brzozów odbierane będą meble i inne odpady wielkogabarytowe. O odbiorze mebli i odpadów wielkogabarytowych z pozostałych miejscowości wchodzących w skład gminy Brzozów będziemy na bieżąco informować na stronie internetowej gminy Brzozów.   Szczegóły w rozwinięciu.

Więcej „Informacja – odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych”

Burmistrz wręczył akty mianowania i powołał nowych dyrektorów przedszkoli samorządowych w Starej Wsi oraz Grabownicy Starzeńskiej

W czwartek 20 sierpnia br., w Urzędzie Miejskim w Brzozowie  w ramach przygotowania do nadchodzącego roku szkolnego odbyło się spotkanie  dyrektorów placówek oświatowych gminy Brzozów w Burmistrzem Brzozowa – Szymonem Stapińskim, podczas którego pięciu nauczycieli otrzymało z rąk Burmistrza akty nadania  stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Otrzymali je nauczyciele Szkoły Podstawowej  Nr 1 w Brzozowie: Karol Janusz, Małgorzata ŚciborDominika Dąbrowska oraz Magdalena Chmielewska i Ewa Kułak – Owsiana  ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Humniskach.

Więcej „Burmistrz wręczył akty mianowania i powołał nowych dyrektorów przedszkoli samorządowych w Starej Wsi oraz Grabownicy Starzeńskiej”

Zgrupowanie członków kadry wojewódzkiej szachistów w Bystrem z udziałem zawodników UKS SP Nr 1 w Brzozowie

W dniach 9-16 sierpnia br.,  w  Bystrem odbyło się zgrupowanie członków kadry wojewódzkiej szachistów. W zgrupowaniu wzięło udział 31 zawodników, w tym czwórka z UKS SP Nr 1 w Brzozowie; Milena Owsiana, Jan Jagodziński, Paweł Styczkiewicz i Franciszek Drożdżal.

Więcej „Zgrupowanie członków kadry wojewódzkiej szachistów w Bystrem z udziałem zawodników UKS SP Nr 1 w Brzozowie”

Wiceminister Kowalski z pomysłami na rozwój Rzeszowa i Brzozowa

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Janusz Kowalski odwiedził w czwartek Rzeszów i Brzozów. W rozmowach z gospodarzami miast, przedstawiono innowacyjne projekty nastawione na rozwój tych terenów. W Brzozowie mówiono o rozbudowie podstrefy ekonomicznej oraz o potencjale związanym z wodami geotermalnymi. Pełny tekst artykułu  na www.brzozow24.pl

źródło: www.brzozow24.pl

Ogólnopolski konkurs testowy

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do wzięcia udziału w Ogólnopolskim konkursie testowym z zakresu bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym – bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich. Uczestnikiem konkursu może być osoba pełnoletnia, podlegająca w dniu rozwiązywania testu ubezpieczeniu społecznemu rolników. Więcej „Ogólnopolski konkurs testowy”

Ogień w głosie – mówię z przyjemnością

Gmina Brzozów, Szałas Rozwoju, Stowarzyszenie Przestrzeń Twórcza, Brzozowski Dom Kultury oraz Muzeum Regionalne im. Adama Fastnachta w Brzozowie serdecznie zapraszają 28 sierpnia br. w godzinach 15-18 na warsztat głosowy Ogień w głosie – mówię z przyjemnością. Szczegółowe informacje pod numer tel. 503 070 813. Ilość miejsc ograniczona.  Więcej „Ogień w głosie – mówię z przyjemnością”

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Brzozowa ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w peryferyjnej części miasta Brzozów przy ulicy Zdrojowej  >>kliknij<<

Łucznicze zawody korespondencyjne

W związku z pandemią COVID-19  I rundę Pucharu Okręgu Rzeszowskiego rozegrano w miesiącu lipcu. Każdy klub strzelał na torach łuczniczych w swoich klubach. Następnie zebrano wszystkie wyniki i ustalono kolejność w poszczególnych kategoriach. W zawodach wzięło udział  99  zawodników z następujących klubów: ŁKS Sagit Humniska, UKS Górnik Humniska, UKS Tramp Jarosław, LKS Makovia Makowisko, ŁUKS Jedlicze, SKS Piast 25 Rzeszów, LKS Jar Kielnarowa,  UKS Sajdak Głogów Młp. , RSS-R  Legenda Rzeszów i CWKS Resovia Rzeszów.

Więcej „Łucznicze zawody korespondencyjne”

Więcej o: Ul. Piastowa zmieniła się nie do poznania

Ul. Piastowa zmieniła się nie do poznania

Mieszkańcy Brzozowa mają już powody do zadowolenia. Dzięki dobrej współpracy burmistrza Szymona Stapińskiego z parlamentarzystami, władzami samorządowymi województwa i powiatu udało się przebudować długo zaniedbywaną ul. Piastową nazywaną małą obwodnicą Brzozowa. Oficjalne uroczystości związane z jej oddaniem miały miejsce 7 bm. Więcej „Ul. Piastowa zmieniła się nie do poznania”

Wakacyjny Szkolny Turniej Szachowy Dzieci

W ramach przygotowań szachistów UKS SP Nr 1 w Brzozowie do rozgrywek makroregionalnych Małopolska – Podkarpacie celem wyłonienia finalistów Mistrzostw Polski na rok 2021 w świetlicy brzozowskiej podstawówki przeprowadzony został Wakacyjny Szkolny Turniej Szachowy Dzieci. Turniej, który odbył się 6 sierpnia w świetlicy brzozowskiej podstawówki rozegrano systemem kołowym czasem 15 minut na zawodnika.

Więcej „Wakacyjny Szkolny Turniej Szachowy Dzieci”

Więcej o: Umowa na budowę kanalizacji sanitarnej w Starej Wsi podpisana

Umowa na budowę kanalizacji sanitarnej w Starej Wsi podpisana

W dniu 5 sierpnia br. w Urzędzie Miejskim w Brzozowie burmistrz Szymon Stapiński oraz właściciel firmy Toby Tech Tobiasz Jagielski  podpisali umowę na budowę sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stara Wieś (duża strona). W spotkaniu uczestniczył też przedstawiciel Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji i Wodociągów w Starej Wsi. Rozpoczęcie prac w II poł. VIII.  Więcej „Umowa na budowę kanalizacji sanitarnej w Starej Wsi podpisana”

Bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Urząd Miejski w Brzozowie, Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa informuje, że w dniach od 4 do 7 sierpnia 2020 r. mieszkańcy gminy Brzozów mogą nieodpłatnie dostarczyć meble i inne odpady wielkogabarytowe do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się przy ul. Legionistów 10 w Brzozowie. Więcej „Bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych”

Cudze chwalicie, swoje poznajcie

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa rolniczego realizuje kampanię informacyjną pod nazwą „Cudze chwalicie, swoje poznajcie”, która promuje polskiebazarek.pl. Można na nim bezpłatnie zamieszczać ogłoszenia o sprzedaży swoich produktów a konsument płaci dokładnie tyle, ile proponuje rolnik – nie ma marży pobieranej przez pośredników. Polskiebazarek.pl jest odpowiedzią na utrudnienia występujące w dobie koronawirusa z tradycyjnym sposobem sprzedaży produktów –  pomaga w nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów przez rolników i producentów żywności z konsumentami. Szczegóły na plakacie oraz stronie internetowej >>kliknij<<

Wsparcie finansowe dla jednostek OSP

Ochotnicze Straże Pożarne z miejscowości Brzozów, Humniska, Grabownica Starzeńska i Stara Wieś otrzymały wsparcie finansowe z WFOŚiGW w Rzeszowie na kwotę 55.023,49 zł w ramach Programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych, część 2 – Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” na rok 2020. Więcej „Wsparcie finansowe dla jednostek OSP”

Odłowiono młodego myszołowa

W miejscowości Humniska /mała strona/   pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa odłowili młodego myszołowa – ptaka drapieżnego z rodziny jastrzębiowatych,  który będzie poddany wstępnej konsultacji weterynaryjnej.  Ptak trafi następnie do Bukowska, gdzie  zajmą się nim  specjaliści z Fundacji Bieszczadziki prowadzącej działalność  na rzecz Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt.

Burmistrz Szymon Stapiński z absolutorium i wotum zaufania

Zasadniczym tematem XXVI sesji zwyczajnej  odbytej w dniu 30 lipca br., było udzielenie Burmistrzowi Brzozowa – Szymonowi Stapińskiemu  wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Brzozów za rok 2019, za którymi opowiedziała się liczna grupa szesnastu  z obecnych dwudziestu radnych.

Więcej „Burmistrz Szymon Stapiński z absolutorium i wotum zaufania”

Pilne konsultacje społeczne

Burmistrz Brzozowa zawraca się z prośbą do mieszkańców o wypełnienie załączonej ankiety. Jej celem jest poznanie potrzeb w ramach możliwości zorganizowania przez gminę usług transportu indywidualnego dla osób powyżej 18 roku życia, które z uwagi na niepełnosprawność, wiek czy stan zdrowia mają utrudnioną możliwość dotarcia do ośrodków zdrowia, zakładów pracy, urzędów, placówek edukacyjnych czy kulturalnych.

Ankieta ma na celu zebranie rzetelnych informacji, o realnych potrzebach mieszkańców, które posłużą do przygotowania wniosku celem ubiegania się o dotację ze środków PFRON.

Ankieta jest anonimowa, chodzi o wskazanie potrzeb mieszkańca gminy w zakresie mobilności w sposób, który umożliwi opracowanie planu sieci transportu dla osób będących w potrzebie. Więcej „Pilne konsultacje społeczne”

Komunikat Starosty Brzozowskiego

1 sierpnia 2020 roku minie kolejna 76 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Pragnąc uczcić to ważne w dziejach Narodu wydarzenie, a także złożyć hołd uczestnikom i cywilnym ofiarom Powstania, w całym kraju w rocznicę godziny „W” tj. godzinie 17:00 włączone zostaną syreny. Podany zostanie sygnał trwający 1 minutę emitowany dźwiękiem ciągłym.

Starosta Brzozowski
Zdzisław SZMYD

Wspólne posiedzenie dwóch Komisji Rady Miejskiej w Brzozowie

W dniu 21 lipca 2020 r. tj. wtorek o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzozowie odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Brzozowie z Komisją Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brzozowie. Więcej „Wspólne posiedzenie dwóch Komisji Rady Miejskiej w Brzozowie”

„Fundusz sołecki jako narzędzia aktywizacji wsi” – szkolenie e-learningowe

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Odział w Krakowie zaprasza sołtysów, rady sołeckie, radnych i pracowników UG, członków KGW i OSP oraz aktywnych mieszkańców gmin na szkolenie e-learningowe. Szkolenie odbędzie się w terminie od 14 sierpnia do 30 września 2020 roku na platformie edukacyjnej www.cdrkursy.edu.pl. Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę potrzebną do wykorzystania w procesach rozwoju lokalnego w oparciu o fundusz sołecki.  Więcej „„Fundusz sołecki jako narzędzia aktywizacji wsi” – szkolenie e-learningowe”

Pożyczka dla powodzian

Podkarpacki Fundusz Rozwoju w związku z powodziami, które miały miejsce w tym roku na terenie województwa podkarpackiego wprowadza do oferty pożyczkę powodziową celem wsparcia przedsiębiorców, którzy ponieśli  w związku z zaistniałą sytuacją straty.

Więcej informacji <<<kliknij tutaj>>>

Źródło: materiał nadesłany

Raport o stanie Gminy Brzozów za 2019 rok

W związku z zaplanowaną na dzień 30 lipca 2020r. sesją Rady Miejskiej w Brzozowie, podczas której odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Brzozów za 2019r. informuje się, że mieszkańcy Gminy Brzozów mogą zabierać głos w debacie nad raportem,  po złożeniu  pisemnego zgłoszenia do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Brzozowie, popartego podpisami co najmniej 50 mieszkańców Gminy Brzozów. Zgłoszenie należy złożyć w terminie do 29 lipca br. w  godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Brzozowie.

Raport o stanie Gminy Brzozów za 2019 rok <<<<<<link do pobrania >>>>>>

Wymagane dokumenty do zgłoszenia <<<<<<link do pobrania>>>>>>

Obsługa Rady Miejskiej w Brzozowie

Porządek obrad XXVI sesji zwyczajnej Rady Miejskiej

Urząd Miejski w Brzozowie informuje, że Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzozowie Pani Dorota Kamińska zwołała na dzień 30 lipca br. XXVI zwyczajną sesję Rady Miejskiej. Sesja odbędzie się o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzozowie (I piętro, p. 117), ul. Armii Krajowej 1.  Porządek obrad oraz projekty uchwał w rozwinięciu. Więcej „Porządek obrad XXVI sesji zwyczajnej Rady Miejskiej”

Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży

                                                                                                             Źródło: materiał nadesłany

Konkurs Fotograficzny „Polska Smakuje”

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa organizuje Konkurs Fotograficzny „Polska Smakuje”. Należy wykonać i przesłać za pomocą formularza konkursowego dostępnego na stronie http://www.kowr.gov.pl/konkurs zdjęcie, prezentujące dowolny regionalny produkt posiadający certyfikat jakości. Produkty prezentowane na zdjęciu mogą być prezentowane w różnych kontekstach, na różnych etapach produkcji, przetworzenia lub sprzedaży.  Więcej „Konkurs Fotograficzny „Polska Smakuje””

Pomocnik rolnika – ulotka informacyjna KRUS

W ślad za informacją otrzymaną od Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zamieszczamy ulotki informacyjne w języku polskim i ukraińskim skierowane  zarówno do rolników zatrudniających pomocników przy pracach przy zbiorach, jak i do osób pracujących lub chcących podjąć pracę w tej formie.
– ulotka w języku polskim i ukraińskim >>>pobierz<<<

materiał nadesłany

Już niebawem oddanie przebudowywanych ulic Parkowej, Polnej oraz Piastowej

Jak podkreślił burmistrz Brzozowa Szymon Stapiński dzięki ścisłej współpracy samorządu gminy Brzozów z parlamentarzystami, w szczególności Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej –  Adamem Śnieżkiem a także  Starostą – Zdzisławem Szmydem, już  niedługo zostaną  oddane  przebudowywane  przy wsparciu  Funduszu Dróg Samorządowych ulice Parkowa i Polna oraz długo oczekiwana ulica Piastowa nazywana  „małą obwodnicą Brzozowa”.

Rządowy Program – Fundusz Dróg Samorządowych stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

materiał filmowy źródło: www.brzozow24.pl

Informacja

Burmistrz Brzozowa informuje, że w dniu  II tury wyborów Prezydenta RP,  tj. 12 lipca 2020 r. w godz. od 1000 do 1600 dostępny będzie samochód  do przewozu osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych. Przewóz będzie odbywał się od miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej do lokalu właściwej siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej i z powrotem. Zamówienie na samochód należy składać telefonicznie w dniu wyborów do Urzędu Miejskiego w Brzozowie,  pod numerem telefonu 13 434 10 50.

Burmistrz Brzozowa
Szymon Stapiński

Konkurs „ Drugie życie odpadów- alternatywny recykling”

Z przyjemnością i ogromną satysfakcją ogłaszamy wyniki konkursu pt. „Drugie życie odpadów- alternatywny recykling”. Do placówek Zespołu Świetlic Środowiskowych zostały dostarczone trzy prace. Komisja podjęła decyzję o przyznaniu nagród wszystkim uczestnikom konkursu. Serdecznie gratulujemy!!!

materiał nadesłany: ZŚŚ

Więcej „Konkurs „ Drugie życie odpadów- alternatywny recykling””

Nowy program „Moja Woda” – 100 milionów złotych na 20 tysięcy przydomowych retencji

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłosił nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego „Moja woda”, realizowanego we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem programu jest ochrona zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej.

Więcej „Nowy program „Moja Woda” – 100 milionów złotych na 20 tysięcy przydomowych retencji”

#nieboimysieratowaczycia – i Ty możesz uratować komuś życie!

W związku z przyłączeniem  się  gminy Brzozów do  akcji zainaugurowanej przez gminę Korczyna pt. „Nie boimy się ratować życia!”, mającej na celu rozpropagowanie idei krwiodawstwa   w tym szczególnym czasie pandemii, w którym odnotowano znaczny spadek liczby krwiodawców, a Regionalne Centra Krwiodawstwa proszą o wsparcie  zwracam się do mieszkańców gminy Brzozów z gorącym apelem o włączenie się do akcji poprzez oddanie krwi  – bezcennego daru życia.

Więcej „#nieboimysieratowaczycia – i Ty możesz uratować komuś życie!”

Informacja!

Uprzejmie informujemy, że kasa Urzędu Miejskiego  w Brzozowie znajdująca się w budynku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  przy ul. Legionistów do dnia 3 lipca br.,  tj. najbliższego piątku włącznie będzie nieczynna.

Za utrudnienia przepraszamy.

Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Brzozowie

Materiały  informacyjne Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Brzozowie adresowane dla powodzian. 

– Informacja o dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia w warunkach klęski żywiołowej <<<kliknij tutaj>>>,
– Informacja o dezynfekcji studni <<<kliknij tutaj>>>,
– Informacja o dezynfekcji pomieszczeń <<<kliknij tutaj>>>,
– Informacja o zapobieganiu chorobom zakaźnym <<<kliknij tutaj>>>,
– Informacja o zwalczaniu szkodliwych i uciążliwych owadów <<<kliknij tutaj>>>,
– Informacja o postępowaniu z żywnością <<<kliknij tutaj>>>,
– Informacja o wytycznych swoistego zapobiegania tężcowi u zranionych osób <<<kliknij tutaj>>>,
– Informacja o wodzie do picia <<<kliknij tutaj>>>.

Źródło: materiał nadesłany

Podsumowanie projektu „Zagraniczne doświadczenia kluczem do sukcesu”

Projekt „Zagraniczne doświadczenia kluczem do sukcesu” o numerze 2019-1-PL01-KA102-061914 był skierowany do uczniów Technikum nr 2 w Zespole Szkół Budowlanych w Brzozowie o profilu technik budownictwa oraz do nauczycieli praktycznej i teoretycznej nauki zawodu. Podczas pobytu w Irlandii uczniowie odbyli  czterotygodniowe praktyki zawodowe w irlandzkich firmach budowlanych, a nauczyciele uczestniczyli w tygodniowym szkoleniu job-shadowing w GRETB Więcej „Podsumowanie projektu „Zagraniczne doświadczenia kluczem do sukcesu””

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?

 • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
 • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Więcej „Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej”

Ponad 1.6 mln złotych dla gminy Brzozów z Funduszu Inwestycji Samorządowych!

Gmina Brzozów z największym w powiecie brzozowskim wsparciem finansowym z Funduszu Inwestycji Samorządowych. Symboliczny czek na kwotę 1.602.098 zł, w ramach wsparcia z  Funduszu Inwestycji Samorządowych,   odebrał z rąk Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Adama Śnieżka i Starosty Powiatu Brzozowskiego – Zdzisława Szmyda Burmistrz Brzozowa – Szymon Stapiński. O szczegółach dotyczących przeznaczenia środków rządowego wsparcia dla samorządów  będziemy informować wkrótce.

kliknij na grafikę w celu uruchomienia  materiału filmowego, źródło: www.powiatbrzozow.pl

fot: Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Adama  Śnieżka

 

Ogólnopolski konkurs literacki „1920”

Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie literackim „1920” w setną rocznicę Bitwy Warszawskiej. Najlepsze prace zostaną opublikowane w pokonkursowej antologii. Przewidziano także 10 nagród równoważnych, o wysokości 4 tysięcy złotych brutto każda.  Prace nieprzekraczające 30 tys. znaków ze spacjami można przesyłać do dnia 15 sierpnia br. na adres: konkurs@niepodlegla.gov.pl.

Regulamin oraz szczegółowe informacje o konkursie >>>link<<<.

materiał nadesłany

Powstanie oczekiwany kolejny odcinek drogi na Kijowiec w Górkach

W październiku ubiegłego roku informowaliśmy o  oddaniu  w przysiółku Kijowiec w miejscowości Górki odcinka drogi gminnej o długości  241 metrów łączącego  miejscowości Górki z Grabownicą Starzeńską. Jak zapewnił wtedy Burmistrz Szymon Stapiński –  dołoży wszelkich starań by w okresie najbliższych czterech lat kolejne, obecnie szutrowe odcinki tejże drogi, zyskały również nową nakładkę asfaltową. W najbliższym czasie Gmina   przystąpi  do  kontynuacji prac remontowo – budowlanych rozpoczętych w roku ubiegłym dzięki wsparciu finansowym   Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego  w kwocie  72. 000 złotych. Powyższe prace zostaną wykonane w drugiej połowie bieżącego roku.

Więcej „Powstanie oczekiwany kolejny odcinek drogi na Kijowiec w Górkach”

Rowerowy Dzień Dziecka

W dniach od 1.06.2020 do 21.06.2020 odbył się Rowerowy Dzień Dziecka z MOSiR Brzozów. Zabawa polegała na odwiedzeniu 3 miejsc związanych z MOSiR (Stadion, Pływalnia Posejdon, Kompleks Basenów) i wykonaniu zdjęcia na każdym obiekcie rower + osoba biorąca udział w konkursie. Łącznie 15 dzieci z naszej gminny wzięło udział w Rowerowym Dniu Dziecka. Każdy uczestnik otrzymał nagrodę w postaci akcesoriów rowerowych.

Mateusz Bober (MOSiR Brzozów)

Więcej „Rowerowy Dzień Dziecka”

Brzozowskie Biegi Rodzinne

W dniu 20 czerwca 2020r na stadionie lekkoatletycznym MOSiR Brzozów odbyły się V Brzozowskie Biegi Rodzinne, których organizatorem było Stowarzyszenie Orzełki Brzozów i MOSiR Brzozów. Mimo deszczowej pogody na obiektach pojawiło się ponad 100 uczestników nie tylko z naszego powiatu lecz również z innych miejscowości oddalonych nawet o kilkadziesiąt kilometrów. Zawodniczki i zawodnicy rywalizowali w pięciu konkurencjach.  Na wstępie przy strugach deszczu wytarowali najmłodsi uczestnicy do lat 5. Więcej „Brzozowskie Biegi Rodzinne”

Kolejne dofinansowania dla jednostek OSP

Jednostki OSP z Grabownicy Starzeńskiej i Górek otrzymały w ramach projektu Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych pomoc finansową od Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Wnioski opiewają na kwotę 25.206 zł przy 35 % dofinansowaniu przez Burmistrza Brzozowa. OSP Grabownica Starzeńska w ramach tej dotacji będzie realizowała zadanie pn.: „Remont pomieszczenia garażowego i sanitarnego w strażnicy OSP”, natomiast OSP Górki otrzymała wsparcie na zadanie: „zakup uzbrojenia i techniki specjalnej”. Więcej „Kolejne dofinansowania dla jednostek OSP”

Powstanie łącznik ulicy Parkowej i Polnej z ulicą Cegłowskiego – będzie bezpieczniej.

Rada Miejska  w Brzozowie  w dniu 18 czerwca br., przy osiemnastu głosach za   i dwóch wstrzymujących podjęła decyzję  o  zamianie  nieruchomości  gruntowych w Brzozowie,   dzięki której  gmina pozyskując działki o Nr 1828/4 i 1828/18 przy ul. Cegłowskiego będzie miała możliwość wykonania  tzw. łącznika przebudowywanej  aktualnie  w ramach Funduszu Dróg Samorządowych drogi gminnej (ul. Parkowa – ul. Polna) z przebiegającą  równolegle w odległości  około 130 metrów ulicą Cegłowskiego.

Więcej „Powstanie łącznik ulicy Parkowej i Polnej z ulicą Cegłowskiego – będzie bezpieczniej.”

Oferta kolonii letnich 2020 – świetna zabawa i bezpieczeństwo Twojego dziecka!

W  ślad  za korespondencją otrzymaną  od Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych organizującego po raz kolejny wyjazdy na wypoczynek letni w formie kolonii  w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dofinansowane ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników zamieszczamy  szczegółową informację o  ww. ofercie kolonii letnich >>>link<<<.

Nabór na rachmistrzów spisowych

Burmistrz Brzozowa – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego  na terenie Gminy Brzozów w 2020r.

Na podstawie art. 20 ust 1  ustawy z dnia 13 lipca 2019r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 roku (Dz. U. 2019 poz. 1728),  informuję o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych  na terenie Gminy Brzozów. Spis rolny zostanie przeprowadzony od 1 września  do 30 listopada 2020r. Więcej „Nabór na rachmistrzów spisowych”

Kolejny projekt z dofinansowaniem!

Fundacja BGK kolejny raz nagrodziła projekt z terenu naszej Gminy. Tym razem przychylność Fundacji zyskał projekt Fundacji PoMocni ze Starej Wsi pn. „Akademia Leonarda z Wzdowa”, który we współpracy z Gminą Brzozów uzyskał dofinansowanie w wysokości 13 tysięcy zł. Głównym celem projektu jest zapoznanie grupy uczniów szkół podstawowych z niezwykle barwną sylwetką Adama Ostaszewskiego – konstruktora lotniczego, działacza gospodarczego i społecznego, który żył w pobliskim Wzdowie. Projekt przewiduje m.in. organizację warsztatów z robotyki, modelarstwa czy języka angielskiego. Realizacja projektu planowana jest w terminie od września do końca października br. Więcej „Kolejny projekt z dofinansowaniem!”

Informacje dotyczące funkcjonowania NGO w czasie Pandemii COVID-19.

Pandemia COVID-19 i środki wobec niej podjęte wpłynęły na codzienne funkcjonowanie organizacji pozarządowych, również tych na terenie Gminy Brzozów. W celu wsparcia w tym trudnym czasie  publikujemy kilka cennych informacji, które mamy nadzieje ułatwią funkcjonowanie organizacji społecznych.

Na stronie internetowej  www.trzeci.org/covid-19/ znajdziecie Państwo zbiór cennych informacji dotyczących instrumentów mających przeciwdziałać jej skutkom i innych przydatnych materiałów.

Terminy składania rocznych sprawozdań finansowych za 2019 r. przedłużone. Więcej „Informacje dotyczące funkcjonowania NGO w czasie Pandemii COVID-19.”

Kolejne laptopy – „Zdalna Szkoła +”

Gmina Brzozów otrzymała kolejny grant na zakup komputerów do prowadzenia nauki zdalnej. Złożony przez  Burmistrza Brzozowa Pana Szymona Stapińskiego do Centrum Projektów Polska Cyfrowa  kolejny  wniosek został rozpatrzony również  pozytywnie. Gmina Brzozów otrzymała grant  w wysokości  114.700 zł i w najbliższych dniach  dokona zakupu ok. 40  szt. laptopów wraz   z oprogramowaniem, z których będą korzystać uczniowie w ramach prowadzenia lekcji zdalnych.

Więcej „Kolejne laptopy – „Zdalna Szkoła +””

Informacja dotycząca Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Przedsiębiorców, którzy nie mają Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego, a chcą dokonać zmiany wpisu w CEIDG  zachęcamy do przygotowania wniosku CEIDG-1 on-line tzw. „wniosek roboczy”.

Tak przygotowany wniosek należy podpisać w ciągu 7 dni w każdym urzędzie gminy lub miasta. Więcej „Informacja dotycząca Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej”

Porządek obrad XXV sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej

Urząd Miejski w Brzozowie informuje, że Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzozowie Pani Dorota Kamińska zwołała na dzień 18 czerwca br. XXV nadzwyczajną  sesję Rady Miejskiej. Sesja odbędzie się o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzozowie (I piętro, p. 117), ul. Armii Krajowej 1. Porządek obrad oraz projekty uchwał w rozwinięciu.

Do pobrania:
porządek obrad,
projekty uchwał.

Transmisja z obrad sesji dostępna będzie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brzozowie w zakładce: ,,OBRADY RADY MIEJSKIEJ’’.

Obsługa Rady Miejskiej w Brzozowie

Informacja

W związku z Zarządzeniem Nr 132/2020 Burmistrza Brzozowa z dnia 09.06.2020 r. informujemy, że dnia 12.06.2020 r. tj. piątek Urząd Miejski w Brzozowie będzie nieczynny. Dnia 12.06.2020 r. w godz. 7:30  do 14:30 w Urzędzie Miejskim w Brzozowie pełniony będzie dyżur w związku z przyjmowaniem zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 28 czerwca br.

Obiekty sportowe MOSiR już czekają na chętnych !!!

Burmistrz Brzozowa Szymon Stapiński oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzozowe  serdecznie zapraszają mieszkańców gminy Brzozów do licznego korzystania z odnowionych obiektów sportowych MOSiR na ul. Legionistów, które  w czasie przerwy  związanej z pandemią koronawirusa przeszły szereg niezbędnych  prac remontowo – konserwacyjnych. Pracom tym w szczególności poddano płytę główną oraz boczną  (treningową) boisk piłkarskich oraz skatepark,  na którym odnowiono i odmalowano zestawy urządzeń do ćwiczeń.

>>>kliknij na grafikę w celu uruchomienia materiału filmowego<<<

Informacja

Uprzejmie informujemy, że kasa Urzędu Miejskiego   w Brzozowie znajdująca się tymczasowo  w budynku Brzozowskiego Domu Kultury /kasa biletowa Kina „Sokół”/ zostaje przeniesiona  z dniem 8 czerwca br., do budynku  Urzędu Miejskiego, ul. Armii Krajowej 1.

Godziny otwarcia kasy:

– poniedziałek: 8 00 – 15 30
– wtorek, środa, czwartek: 8 00 – 14 30
– piątek:  8 00 – 13 30 

Kasa znajdująca się w budynku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  przy ul. Legionistów będzie dostępna na dotychczasowych zasadach tj.

– poniedziałek: 8 00 – 14 30
– wtorek, środa, czwartek: 8 00 – 13 30
– piątek:  8 00 – 12 30 

Informacja dotycząca kanalizacji w Starej Wsi

Informuję, że w dniu 29.04.2020 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy  Gminą Brzozów a Społecznym Komitetem Budowy Kanalizacji i Wodociągów w Starej Wsi w sprawie powierzenia Gminie Brzozów realizacji inwestycji pn. „Budowa przyłączy kanalizacji w  miejscowości Stara Wieś”. Środki finansowe Społecznego Komitetu w kwocie 214.977,19 zł. tytułem zaliczki na poczet  tej inwestycji zostały przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy Gminy o nazwie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Starej Wsi – przyłącza”.

Burmistrz Brzozowa

Szymon Stapiński

 

15 tysięcy złotych dla Gminy Brzozów

Gmina Brzozów znalazła się wśród 30 organizacji z całego kraju, które zwyciężyły w I edycji konkursu grantowego „Skrzydła dla Mamy”, którego organizatorem jest Fundacja BGK. W ramach złożonego projektu Gmina otrzyma 100% dofinansowanie w wysokości 15 tyś zł. na realizację projektu kierowanego do mam przebywających na urlopach macierzyńskich lub rodzicielskich.

Więcej „15 tysięcy złotych dla Gminy Brzozów”

Do 5 tysięcy zł na przydomową retencję

Ministerstwo Klimatu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zainwestuje 100 mln zł w  łagodzenie skutków suszy w Polsce w ramach programu „Moja woda”. Wnioskodawcą na przydomowe mikroinstalacje wodne będą mogli być właściciele domów jednorodzinnych.  Nabór wniosków Ministerstwo planuje  na początku lipca tego roku, ale w ramach 20% wkładu własnego można będzie rozliczyć również wydatki poniesione po 1 czerwca. 

  Więcej „Do 5 tysięcy zł na przydomową retencję”

Odłowiono myszołowa

W dniu 3 czerwca br.,  w okolicach ulicy Polnej w Brzozowie pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa odłowili myszołowa – ptaka drapieżnego z rodziny jastrzębiowatych,  u którego w wyniku  wstępnej konsultacji weterynaryjnej stwierdzono uszkodzenie szkieletu skrzydła. Ptak jest  już w drodze  do Bukowska, gdzie  zajmą się nim  specjaliści z Fundacji Bieszczadziki na rzecz Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt.

Więcej „Odłowiono myszołowa”

Ulice Parkowa i Polna – utrudnienia w ruchu pieszym i kołowym

Gmina Brzozów informuje, że w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 115511R (ul. Parkowa – ul. Polna) w Brzozowie” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, mogą wystąpić utrudnienia  w ruchu pieszym i kołowym. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.
Planowana data zakończenia robót budowlanych – 30 września 2020 r.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Więcej „Ulice Parkowa i Polna – utrudnienia w ruchu pieszym i kołowym”

Trudne decyzje radnych – sprzedaż działki gminnej przy placówce oświatowej oraz petycja w sprawie zrównania opłat za odprowadzanie ścieków

Po otwarciu  sesji zwyczajnej  w dniu 29 maja br., i stwierdzeniu prawomocności obrad  w których uczestniczyło dziewiętnastu radnych, w związku z brakiem uwag i wniosków do protokołu z sesji odbytych w dniu 24 lutego oraz 29 kwietnia br.,  sprawozdanie z realizacji uchwał z poprzednich sesji przedstawił Sekretarz Waldemar Och, natomiast  sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym Burmistrz Szymon Stapiński.

Więcej „Trudne decyzje radnych – sprzedaż działki gminnej przy placówce oświatowej oraz petycja w sprawie zrównania opłat za odprowadzanie ścieków”

ROWEROWY DZIEŃ DZIECKA – MOSiR

W dniach 01.06 (Dzień Dziecka) do 21.06 organizujemy rowerowy rajd pod nazwą „Rowerowy Dzień Dziecka” zapraszamy wszystkie dzieci wraz z opiekunami do   wspólnej zabawy z okazji Dnia Dziecka. W rajdzie rowerowym mogą brać udział  tylko osoby niepełnoletnie (oczywiście pod czujnym okiem rodziców, dziadków czy opiekunów prawnych). Szczegóły w rozwinięciu

Więcej „ROWEROWY DZIEŃ DZIECKA – MOSiR”

Życzenia Burmistrza Brzozowa dla najmłodszych

Burmistrz  Brzozowa Szymon Stapiński  biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiczną   oraz zagrożenie  rozprzestrzeniania się koronawirusa nie podjął decyzji o osobistym  spotkaniu się z okazji Dnia Dziecka z  najmłodszymi mieszkańcami gminy w placówkach oświatowych gminy Brzozów oraz placówkach niepublicznych. Przekazał natomiast dla dzieciaków wraz z serdecznymi życzeniami drobne upominki w postaci słodyczy.

Więcej „Życzenia Burmistrza Brzozowa dla najmłodszych”

Informacja

Od dnia 1 czerwca 2020 r. tj. najbliższego poniedziałku  wszystkie placówki wchodzące w skład  Zespołu Świetlic Środowiskowych w Brzozowie będą dostępne dla dzieci  w wieku 6-16 lat. Z zajęć mogą korzystać wyłącznie dzieci, które biorą udział  w zajęciach  szkolnych. W związku z epidemią COVID- 19 liczba miejsc ograniczona.  Szczegóły dotyczące zapisów dziecka  u wychowawców poszczególnych świetlic.

Serdecznie zapraszamy
Zespół Świetlic Środowiskowych

fot: Facebook ZŚŚ

Konkurs fotograficzny „Niezwykłe zabytki regionu brzozowskiego”

Muzeum Regionalne im. Adama Fastnachta w Brzozowie  ogłasza konkurs fotograficzny „Niezwykłe zabytki regionu brzozowskiego”.  Może w nim wziąć udział każda osoba, która do nieprzekraczalnego terminu 30 czerwca 2020 r. prześle na adres mailowy wiadbrzoz@pro.onet.pl zdjęcie przedstawiające artystyczne ujęcie ciekawego obiektu położonego na terenie powiatu brzozowskiego. W rozwinięciu regulamin konkursu.

Więcej „Konkurs fotograficzny „Niezwykłe zabytki regionu brzozowskiego””

Bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Urząd Miejski w Brzozowie, Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa informuje, że w dniach od 2 do 5 czerwca 2020 r. mieszkańcy gminy Brzozów mogą nieodpłatnie dostarczyć meble i inne odpady wielkogabarytowe do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się przy ul. Legionistów 10 w Brzozowie.

Więcej „Bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych”

Komunikat działu wodociągów i kanalizacji

W związku z panującą w dalszym ciągu pandemią koronawirusa, dbając o zdrowie naszych klientów i pracowników PGK Sp z o.o. w Brzozowie informujemy o dalszym wstrzymaniu dokonywania odczytów wodomierzy. Jednocześnie prosimy wszystkich naszych klientów do których dostarczamy wodę / odprowadzamy ścieki, aby sami dokonywali odczytów swoich liczników wodomierzowych i podawali stany do dnia 26 czerwca 2020 roku telefonicznie pod nr telefonów 13 43 415 49 w. 41 lub 722 304 785
Po tym czasie zostaną wygenerowane szacunkowe ilości zużycia wody / kanalizacji.
Prosimy o wyrozumiałość i przepraszamy za zaistniałą sytuację!

PGK Sp. z o.o.

Porządek obrad XXIV sesji zwyczajnej Rady Miejskiej

 Urząd Miejski w Brzozowie informuje, że Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzozowie Pani Dorota Kamińska zwołała na dzień 29 maja br. XXIV zwyczajną  sesję Rady Miejskiej. Sesja odbędzie się o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzozowie (I piętro, p. 117), ul. Armii Krajowej 1. Porządek obrad oraz projekty uchwał w rozwinięciu.

Do pobrania:
porządek obrad,
projekty uchwał.

Transmisja z obrad sesji dostępna będzie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brzozowie w zakładce: ,,OBRADY RADY MIEJSKIEJ’’.

Obsługa Rady Miejskiej w Brzozowie

„HOBBY – MOJA PASJA”

Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach zaprasza do udziału w akcji : „Hobby – moja pasja”.

Założeniem tego przedsięwzięcia jest ukazanie swoich zainteresowań i związanych z nimi emocji, znaczenia oraz wartości zbiorów i przedmiotów – dla szerszego grona osób. Zbierać można przedmioty o  przeróżnej tematyce, mających znaczenie naukowe, historyczne, czy sentymentalne. Więcej „„HOBBY – MOJA PASJA””

Informacja

Urząd Miejski w Brzozowie informuje, że w związku z trwającym stanem epidemicznym obsługa obywateli odbywa się indywidualnie, wyłącznie na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Brzozowie, przy ul. Armii Krajowej 1, w godzinach pracy Urzędu. Pomimo nieprzerwanego prowadzenia bezpośredniej obsługi interesantów, zachęcamy  do korzystanie ze zdalnych sposobów komunikacji jak poczta elektroniczna, Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (EPUAP) oraz komunikacji telefonicznej.

Informacje o numerach kont, dane kontaktowe oraz adresy mailowe znajdują się na stronie Urzędu Gminy archiwum2.brzozow.pl  lub https://brzozow.bip.gov.pl/

 

I Turniej Szachowy o Puchar Starosty przez internet

W dniu 16 maja 2020 r. został rozegrany I Turniej Szachowy o Puchar Starosty Brzozowskiego w kategorii klas I-III SP Nr 1 w Brzozowie przez internet. Turniej rozegrano w czasie 10 minut na każdą partię w systemie 2 – rundowym. Po grze bardzo wyrównanej puchar Starosty Brzozowskiego zdobył Janek Jagodziński. W rozwinięciu szczegółowe wyniki z turnieju. Więcej „I Turniej Szachowy o Puchar Starosty przez internet”

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów poświęcone sytuacji wywołanej pandemią COVID-19.

Zwołana przez Przewodniczącego Andrzeja Łacha Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej obradowała w dniu 19 maja br.  Posiedzenie Komisji  rozpoczęło się od materiału filmowego  zaprezentowanego przez przewodniczącego, w którym pan Marek Darecki – Prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Południowo – Wschodniej Polski przedstawił autorską, globalną analizę  gospodarki w czasie pandemii koronawirusa oraz  działania Doliny Lotniczej, w tym trudnym i dotykającym wiele branż  czasie pandemii COVID-19.

Więcej „Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów poświęcone sytuacji wywołanej pandemią COVID-19.”

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Urząd Miejski w Brzozowie, Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa informuje, że w dniach od 18 do 22 maja 2020r. mieszkańcy gminy Brzozów mogą nieodpłatnie dostarczyć meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się przy ul. Legionistów 10 w Brzozowie.

Godziny otwarcia PSZOK:
poniedziałek od 7.30 – 17.30
wtorek – piątek od 7.30 – 15.00

Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

Terminy na dokonywanie przez posiadaczy zwierząt gospodarskich oznakowanych zgłoszeń i spisów

ARiMR prowadzi rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych w systemie informatycznym (z gatunku bydło, owce, kozy, świnie), w związku z czym wszelkie dokonywane przez posiadaczy zgłoszenia dotyczą zwierząt oznakowanych. Więcej informacji w rozwinięciu. Więcej „Terminy na dokonywanie przez posiadaczy zwierząt gospodarskich oznakowanych zgłoszeń i spisów”

Zespół Świetlic Środowiskowych w Brzozowie zaprasza do udziału w konkursie pt. „Drugie życie odpadów”

W tym roku po raz siódmy z okazji Dnia Dziecka Zespół Świetlic Środowiskowych miał w planie organizować wyjazd na Willę Ojców Jezuitów w Starej Wsi. Jego hasłem przewodnim miało być ”Każdy mały wkład się liczy – alternatywny recykling”. Niestety w związku z obecną sytuacją nasza coroczna tradycja nie odbędzie się.

W zamian za to dajemy możliwość wykazania się dzieciom w inny sposób tj. poprzez wzięcie udziału w konkursie pt.” Drugie życie odpadów”. Jego Celem jest rozwijanie świadomości dzieci z zakresu zasad selektywnej zbiórki odpadów i jego znaczenia dla ochrony środowiska. Więcej „Zespół Świetlic Środowiskowych w Brzozowie zaprasza do udziału w konkursie pt. „Drugie życie odpadów””

Informacja o wiosennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzozowie przekazuję informację dla mieszkańców o planowanej w dniach 28 maja – 6 czerwca 2020 r. wiosennej akcji szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepienia obejmą swoim zasięgiem teren całego powiatu brzozowskiego. Więcej informacji w poniższym komunikacie.

Komunikat: <<<tutaj>>>

Źródło: materiał nadesłany

Konkurs piosenki „Nie takie stare…(jak świat)” – eliminacje

Konkurs piosenki „Nie takie stare…(jak świat)” jest przeznaczony dla uczniów klas VII i VIII Szkoły Podstawowej oraz wszystkich klas licealnych i innych szkół średnich. Zadaniem konkursu jest rozwijanie zdolności wokalnych uczniów, którzy ukończyli VI klasę szkoły podstawowej, oraz zainteresowanie ich repertuarem polskich wokalistów i zespołów, począwszy od lat 60 do współczesnych. Więcej „Konkurs piosenki „Nie takie stare…(jak świat)” – eliminacje”

Konkurs online #WYTAŃCZ NUDĘ Z DOMU

Brzozowski Dom Kultury zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do aktywnego spędzania wolnego czasu w domu. Wystarczy wybrać piosenkę, ułożyć do niej krótką choreografię, nakręcić filmik i wysłać na adres podany w poniższym regulaminie. Konkurs ruszył już 10 maja 2020 r. i potrwa do 1 czerwca 2020 r. W tym dniu zostaną ogłoszone wyniki i opublikowane nagrodzone filmy. Więcej informacji w rozwinięciu. Więcej „Konkurs online #WYTAŃCZ NUDĘ Z DOMU”

Konkurs wokalny „Domowe śpiewanie”

Konkurs wokalny „Domowe śpiewanie” jest przeznaczony dla dzieci klas od IV do VI oraz dla osób dorosłych powyżej 20 roku życia. Termin wysyłania filmu wyznaczony jest na 13 czerwca 2020 r. Laureaci poszczególnych kategorii, będą mieć możliwość dokonania profesjonalnego nagrania piosenki i umieszczenia jej na stronie internetowej BDK. Więcej informacji w rozwinięciu.  Więcej „Konkurs wokalny „Domowe śpiewanie””

Wsparcie Fundacji PRO-FIL dla mieszkańców Gminy Brzozów

Już po raz kolejny Fundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL z Rzeszowa niesie pomoc naszym mieszkańcom, przekazując Gminie Brzozów 3 tys. kubeczków jednorazowych, 200 saszetek kompresów z gazy, 500 strzykawek, 500 igieł, 1000 serwet medycznych, 12 opakowań kompresów    z gazy 17 – nitkowej, 10 przyłbic ochronnych, 5 opakowań mydła w płynie, 80 opakowań medycznych serwet z włókniny, 500 worków na odpady medyczne.

Więcej „Wsparcie Fundacji PRO-FIL dla mieszkańców Gminy Brzozów”

Podsumowanie akcji maseczka dla mieszkańców Gminy Brzozów

Burmistrz Brzozowa składa serdeczne podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w akcję, życząc zarazem wszelkiego dobra, radości i zdrowia, szczególnie w tym tak trudnym dla nas wszystkich czasie. W miesiącu kwietniu Gmina Brzozów rozpoczęła akcję szycia i bezpłatnego rozdawania maseczek dla najbardziej potrzebujących mieszkańców. Na tym etapie  uszyto i rozdano ponad 9 tysięcy maseczek bawełnianych wielorazowego użytku.

Więcej „Podsumowanie akcji maseczka dla mieszkańców Gminy Brzozów”

Muzeum Regionalne w Brzozowie dostępne dla zwiedzających

Muzeum Regionalne im. Adama Fastnachta w Brzozowie od dnia 7 maja br., po pozytywnym zaopiniowaniu procedury obowiązującej w Muzeum  Regionalnym oraz Bibliotece Muzealnej w stanie epidemii COVID-19 przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie  będzie ponownie dostępne dla zwiedzających, za wyjątkiem Oddziału Muzeum Pożarnictwa mieszczącego się w Starej Wsi.

Zarządzenie Nr 8/2020 Dyrektora Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie  z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie udostępnienia Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie dla zwiedzających w stanie epidemii COVID-19 >>>tutaj<<<.

Narada Burmistrza Brzozowa z Dyrektorami szkół, przedszkoli i żłobka

W dniu 5 maja br. w Urzędzie Miejskim w Brzozowie  Burmistrz Brzozowa – Szymon Stapiński wraz z Sekretarzem Gminy  Waldemarem Ochem i Naczelnikami Wydziałów Spraw Społecznych i Spraw Obywatelskich odbył spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych gminy Brzozów, tj. szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, przedszkoli i żłobków  w sprawie wznowienia działalności tych placówek.

Więcej „Narada Burmistrza Brzozowa z Dyrektorami szkół, przedszkoli i żłobka”

Wspieraj polską gospodarkę – kupuj polskie produkty

Sytuacja związana z pandemią wirusa COVID-19 negatywnie odbija się na gospodarce. Dlatego w tym trudnym okresie tak ważne  staje się dokonywanie świadomych wyborów konsumenckich, które wspierają polską gospodarkę. Patriotyzm konsumencki powinien być pierwszym wyznacznikiem naszych wyborów przy sklepowych półkach. Kupuj świadomie PRODUKT POLSKI.

Więcej „Wspieraj polską gospodarkę – kupuj polskie produkty”

WORD w Przemyślu wznawia egzaminowanie, szkolenie i kursy!

WORD w Przemyślu informuje o wznowieniu egzaminów, szkoleń oraz kursów. Od 7 maja br., odbędą się zapisy na egzaminy wszystkich kategorii prawa jazdy, natomiast od 11 maja br., rozpoczną się egzaminy wszystkich kategorii prawa jazdy, kursy i szkolenia oraz pozostałe usługi. Więcej informacji <<<tutaj>>>.

Źródło: materiały nadesłane

Witaj maj, trzeci maj…

W dniu  2 maja br.,  w uroczystość  Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej  odbyły się Powiatowo – Gminne Obchody   229. Rocznicy Uchwalenia przez Sejm Czteroletni Konstytucji 3 Maja, drugiej na świecie i pierwszej w Europie ustawy zasadniczej stanowiącej ważny element pamięci zbiorowej, regulującej organizację władz państwowych oraz precyzującej prawa i obowiązki obywateli.

Więcej „Witaj maj, trzeci maj…”

Przyłącz się do akcji #mojaflaga

W ślad za informacją Biura Programu „Niepodległa”  zachęcamy zakłady pracy, organizacje pozarządowe, instytucje kultury i placówki oświatowe, a przede wszystkim  mieszkańców gminy Brzozów do włączenia się do akcji #mojaflaga, czyli wywieszenia Biało-Czerwonej przed domem, na balkonie lub w miejscu pracy z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej przypadającego na dzień 2 maja br. Szczegóły akcji  w rozwinięciu.

Więcej „Przyłącz się do akcji #mojaflaga”

Anna Konieczna nowym skarbnikiem gminy Brzozów

Po otwarciu przeprowadzonej  z zachowaniem reżimu sanitarnego związanego z pandemią koronawirusa XXIII sesji nadzwyczajnej  w dniu 29 kwietnia br., i stwierdzeniu prawomocności obrad, w których uczestniczyło dwudziestu radnych, Wysoka Rada  przystąpiła do procedowania nad osiemnastoma  projektami uchwał, z których ostatnie dotyczyły odwołania  dotychczasowego skarbnika gminy Brzozów Katarzyny Majdosz, którą  na stanowisku zastąpi z dniem 1 maja  br. inspektor Anna Konieczna – pracownik Wydziału Finansowo – Budżetowego.

Więcej „Anna Konieczna nowym skarbnikiem gminy Brzozów”

Informacja dotycząca Targowiska Miejskiego w Brzozowie

Urząd Miejski w Brzozowie informuje, że od dnia 4 maja 2020 r. (tj. najbliższego poniedziałku) wznowiona zostaje działalność Targowiska Miejskiego przy ul. Legionistów w Brzozowie. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną związaną z koronawirusem i jego dynamicznym rozwojem –   w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa apelujemy   o zachowanie wszelkich środków ostrożności, zasad   i ograniczeń obowiązujących w miejscach publicznych   i targowiskach.

Na terenie targowiska czy bazaru może przebywać maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba punktów handlowych pomnożonych przez 4. W tę liczbę nie jest wliczana obsługa stoisk. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Informacja PSZOK

Urząd Miejski w Brzozowie, Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa informuje, że od dnia 6 maja 2020 r. czynny będzie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdujący się przy ul. Legionistów 10 w Brzozowie.

Godziny otwarcia PSZOK:
– poniedziałek od 7.30 – 17.30,
– wtorek – piątek od 7.30 – 15.00.

XXIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

Urząd Miejski w Brzozowie informuje, że Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzozowie Pani Dorota Kamińska zwołała na dzień 29 kwietnia br. XXIII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej. Sesja odbędzie się o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzozowie (I piętro, p. 117), ul. Armii Krajowej 1. Porządek obrad oraz projekty uchwał w rozwinięciu.

Więcej „XXIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej”

Infolinia dla cukrzyków

Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej uruchomiło specjalną infolinię dla cukrzyków. Codziennie w godz. 18-20 można porozmawiać z ekspertem, jak radzić sobie w czasie epidemii i uzyskać odpowiedź na pytania związane z terapią cukrzycy w czasie pandemii koronawirusa. Z badań wynika, że choroby przewlekłe zwiększają ryzyko intensywniejszego przebiegu choroby wirusowej. Więcej „Infolinia dla cukrzyków”

Informacja dotycząca kas UM

Uprzejmie informujemy,  że kasa Urzędu Miejskiego  w Brzozowie mieści się w budynku Brzozowskiego Domu Kultury, ul. Armii Krajowej 3 /kasa biletowa kina „Sokół”/  oraz w budynku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, przy  ul. Legionistów 10.

W kasach Urzędu Miejskiego można odbierać kody kreskowe na odpady komunalne.

Godziny otwarcia kas w rozwinięciu

Więcej „Informacja dotycząca kas UM”

Środki sanitarne dla Rodzinnego Domu Dziecka w Brzozowie

Fundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej Pro-Fil z Rzeszowa w ramach prowadzonej akcji Domy Dziecka Bez Wirusa przekazała Rodzinnemu Domu Dziecka w Brzozowie środki sanitarne niezbędne w dobie koronawirusa. W ramach akcji planują wesprzeć 60 podobnych domów w Polsce.

Każdy z nas może wesprzeć akcję wpłacając nawet symboliczne środki na ogłoszoną zrzutkę tutaj. Więcej „Środki sanitarne dla Rodzinnego Domu Dziecka w Brzozowie”

Akcja szycia maseczek wciąż trwa.

Dzięki współpracy Gminy Brzozów ze Stowarzyszeniem Przestrzeń Twórcza zakupiono następną partię tkaniny, co pozwoli na uszycie kolejnych kilku tysięcy maseczek. Dzięki wielu ludziom dobrej woli udaje się sprawnie przeprowadzić całą akcję i mamy nadzieję, że w najbliższych dniach rozdamy kolejne maseczki przede wszystkim  dla najbardziej potrzebujących mieszkańców – osób samotnych, starszych, niepełnosprawnych oraz osób pozostających w trudnej sytuacji materialnej. Dystrybucja odbywa się przez pracowników Urzędu Miejskiego na terenie Brzozowa dla seniorów w godzinach od 10 do 12 oraz przez  wszystkich sołtysów w poszczególnych sołectwach. Więcej „Akcja szycia maseczek wciąż trwa.”

Maseczki dla mieszkańców Gminy Brzozów

W gminie Brzozów ruszyła akcja maseczka dla mieszkańców gminy Brzozów. Burmistrz Brzozowa zakupił tkaninę i dzięki dobrej woli wielu wolontariuszy, Stowarzyszeniu Przestrzeń Twórcza i jednostek podległych udało się uszyć ok. 2000 maseczek. W dniu dzisiejszym urzędnicy wyruszyli na ulice miasta do mieszkańców w godzinach dla seniora. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Rozpoczęto przekazywanie maseczek na sołectwa w gminie Brzozów. Więcej „Maseczki dla mieszkańców Gminy Brzozów”

Zbiórka społeczna na respirator dla szpitala w Brzozowie + środki ochrony osobistej dla personelu szpitala

Od kilku dni trwa Akcja społecznej zbiórki na respiratory i certyfikowane środki ochrony indywidualnej dla personelu szpitala w Brzozowie. Stowarzyszenie Przestrzeń Twórcza dziękuje za dotychczasowe wpłaty. Zapraszamy wszystkich do przyłączenia się do Akcji. To będzie nasz wspólny prezent dla szpitala i jego pacjentów. Wpłaty nie muszą być duże – mile widziane są te 10 złotowe👍, 5 złotowe👍. Zaangażujmy się licznie jako społeczność.

Wejdż na: https://zrzutka.pl/z/szpitalbrzozow
lub https://zrzutka.pl/yy5fyv
#Pomagajmy. #Bądźmyrazem

 

Informacja!

Informujemy, że w dniu 10 kwietnia br., (tj. piątek) Urząd Miejski w Brzozowie czynny będzie od godz: 7:30 do 12:00.

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii). Więcej informacji <<<tutaj>>>

Źródło: Materiał nadesłany

Zmiana terminu płatności opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

Urząd Miejski w Brzozowie informuje, że zgodnie z  art. 15j ustawy  z dnia 31 marca 2020r. „ o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw”  (Dz. U. 2020 poz. 568) opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.

 Mariusz Owoc

Wznawia się wydawanie worków na odpady i kodów kreskowych

Urząd Miejski w Brzozowie informuje, że od poniedziałku tj. 06.04.2020 r. wznawia się wydawanie worków na odpady komunalne i kodów kreskowych. Worki (do wyczerpania zapasów) i kody kreskowe wydawane będą w Wydziale Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa   znajdującym się na parterze w budynku PGK Sp. z o.o. przy ul. Legionistów 10 w Brzozowie.

Wydział OŚGKiR

Informacja!

Informujemy, że w dniu  6 kwietnia br.,  (tj. najbliższy poniedziałek) Urząd Miejski  w Brzozowie czynny będzie od godz: 7:30 do 15:30.