Odpady zielone ulegające biodegradacji

Odpady zielone to odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów tzn. ścięta trawa, kwiaty i liście, rozdrobnione gałęzie, części zielone gałęzi.
 Odpady ulegające biodegradacji należy:
 • zagospodarowywać w przydomowych kompostownikach;
 • dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
KOMPOSTUJ ODPADY 
Odpady ulegające biodegradacji warto zbierać selektywnie, ponieważ stanowią doskonały materiał, z którego można uzyskać ekologiczny nawóz nadający się do nawożenia przydomowych ogródków.
Kompostowanie jest najtańszą, najprostszą i zgodną z naturalnymi procesami metodą zagospodarowania odpadów organicznych pochodzenia roślinnego.
Co można kompostować?
Kompostujemy wszystkie substancje organiczne, które nie zawierają składników toksycznych, a przede wszystkim:
 • resztki roślinne,
 • chwasty,
 • odpady kuchenne,
 • popiół drzewny,
 • torf,
 • gnojówka, obornik,
 • skorupki jaj,
 • fusy,
 • darń , osady denne z sadzawki,
 • liście i skoszona trawa,
 • kora drzew, trociny, drobne lub rozdrobnione gałęzie.
 

Czego nie kompostujemy:

 • roślin porażonych chorobami grzybowymi, bakteryjnymi i wirusowymi,
 • związków wapnia (przyśpiesza to wprawdzie rozkład substancji organicznych lecz jednocześnie usuwa azot i blokuje rozpuszczalne w wodzie fosforany),
 • materiału niedostatecznie rozdrobnionego,
 • materiałów skażonych metalami ciężkimi , pozyskiwanych np. z okolic dróg o dużym nasileniu ruchu,
 • materiałów wcześniej konserwowanych chemicznie, np. skórki pomarańczy , bananów i innych cytrusów.
 
Miejsce przeznaczone do kompostowania powinno być nieco wzniesione, by zabezpieczyć powstający kompost przed zalewaniem wodą opadową.
Ważnym jest także ocienienie pryzmy przez drzewa lub krzewy i osłonięcie od wiatru. Niezwykle użytecznym krzewem jest czarny bez, który pochłania zapachy powstające podczas procesu rozkładu substancji organicznych.
Proces kompostowania może przebiegać w pryzmach, w kompostownikach wykonanych własnoręcznie lub kupionych w sklepach ogrodniczych. W każdym przypadku, w ogrodzie, należy przewidzieć miejsce magazynowania materiałów przeznaczonych do kompostowania oraz miejsce magazynowania gotowego kompostu.