Brzozowska Karta Rodziny 3+

Rada Miejska w Brzozowie Uchwałą z dnia 26 marca br. wprowadziła na terenie Gminy Brzozów Program „Brzozowska Karta Rodziny 3 +”. Ww. Program jest elementem polityki społecznej realizowanej przez Gminę Brzozów, który ma na celu prowadzenie działań promocyjnych rodzin wielodzietnych oraz działań na rzecz wzmocnienia jej kondycji; poprawę warunków życia rodzin wielodzietnych; zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży wychowujących się w rodzinach wielodzietnych; wspieranie rodzin wielodzietnych oraz kształtowanie ich pozytywnego wizerunku.

Na podstawie wydanej Karty rodziny wielodzietne, zamieszkałe na terenie Gminy Brzozów mogą skorzystać z:

– ulgowego zakupu ze zniżką 50% biletów wstępu na seanse filmowe, wystawy, zajęcia i usługi oferowane przez jednostki organizacyjne gminy w zakresie kultury, sportu, wypoczynku i rekreacji, tj.:

 Muzeum Regionalne w Brzozowie:
– zakup biletów wstępu na wystawy stałe i czasowe.
MOSIR w Brzozowie korzystanie z:
– Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego, przy ul. Słonecznej 13,
– kortów tenisowych,
– Pływalni „POSEJDON”, przy ul. Parkowej 5A,
– siłowni, przy ul. Legionistów 3.
 Brzozowski Dom Kultury:
– bilety wstępu do kina „SOKÓŁ”,

ulgowego zakupu usług i towarów ze zniżką oferowaną przez podmioty prowadzące działalność na terenie Gminy Brzozów, zwane Partnerami Programu, na podstawie złożonych przez nich deklaracji i zawartych porozumień.

PARTNERZY PROGRAMU:

 1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Przychodnia Lekarsko-Stomatologiczna „BETA-med”,  Ewa i Przemysław Kustroniowie, z siedzibą ul. Piastowa 5A, 36-200 Brzozów
 2. AVAILO Sp. z o.o., Jasionka 954, 36-002
 3. „ELEO-BUDMAX” P.H.U. BUDOWNICTWA, ul. T. Kościuszki 23, 36-200 Brzozów
 4. Usługi Geodezyjno- Kartograficzne GEOSAT, ul. 3 Maja 49, 36-200 Brzozów
 5. HAIKU STUDIO Michał Pliszka, ul. Mickiewicza 35/7, 89-600 Chojnice10% zniżki na wszystkie usługi agencji Haiku Studio http://haiku.com.pl 5% zniżki w sklepie internetowym Ogrodolandia https://ogrodolandia.pl
 6. N. TRADE S.C. Piotr i Lech Niteccy z siedzibą ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa; https://ogrodosfera.pl, https://panmajster.pl, https://www.eco-market.pl
 7. Świat Kwiatów, Marcin Sikora, ul. Sulejkowska 56/58 lok. 215, 04-157 Warszawa; 5% zniżki na cały asortyment dostępny na stronie www.sklep.swiatkwiatow.pl
 8. Benex Tomasz Banaszkiewicz, ul. Główna 3, 64-412 Chrzypsko Wielkie, www.cebule-kwiatowe.pl
 9. DOMIX, P. Wojtal, K. Wojtal, J. Wandas s.c., z siedzibą ul. Mickiewicza 16, 36-200 Brzozów
 10. Pani Magdalena Kruczek-Jarosz, SKLEP Wielobranżowy AS, z siedzibą przy ul. A. Krajowej 8, 36-200 Brzozów
 11. TIFOTEX Spółka z o.o. z siedzibą ul. Krakowska 83, 34-120 Andrychów, placówka ul. Armii Krajowej 2, 36-200 Brzozów
 12. Meblobranie.pl z siedzibą A. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa /5% zniżki na cały asortyment sklepu dostępny na stronie www.meblobranie.pl z wyłączeniem produktów w promocji czasowej
 13. ABRAZO s.c., ul. Wiolinowa 14, 80 -298 Gdańsk/ 5% zniżki na cały asortyment dostępny na  stronie http://www.laflora.pl oraz http://www.telekwiaciarnia.pl.

„Brzozowską Kartę Rodziny 3 +” może uzyskać rodzina wielodzietna, przez którą rozumie się rodzinę zamieszkałą na terenie Gminy Brzozów, składającą się z rodziców/rodzica, lub opiekuna prawnego, którzy posiadają na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje do ukończenia 25 roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych pozostających pod opieka rodzica- bez ograniczeń wieku.

W dniu 1 stycznia 2019r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017r., poz. 1832 z późn. zm.). Od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku. W związku z powyższym od 1 stycznia br. modyfikacji uległ wzór wniosku o przyznanie KDR, który dostępny jest w zakładce Brzozowska Karta Rodziny oraz w Wydziale Edukacji, Polityki Społecznej i Zdrowia (pok. nr 10). We wniosku tym należy wskazać także te dzieci, które były na utrzymaniu rodzica/rodziców lub małżonka rodzica, niespełniające obecnie warunków wskazanych w ustawie o Karcie Dużej Rodziny. Zmianie uległ także wzór oświadczenia o władzy rodzicielskiej (ZKDR-03).

Brzozowską Kartę Rodziny 3 + przyznano:
w 2014r.-470 rodzinom
w 2015r. – 65 rodzinom
w 2016r.- 48 rodzinom
w 2017r. -38 rodzinom
w 2018 r. – 38 rodzinom
w 2019 r. – 65 rodzinom
Wnioski o wydanie „Brzozowskiej Karty Rodziny 3+” oraz Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny można wybierać i składać w Wydziale Edukacji, Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Brzozowie (pok. Nr 10, parter). Szczegółowe informacje udzielane są również  w w/w Wydziale telefonicznie 13-43-410-89.

Do udziału w Programie zapraszamy także przedsiębiorstwa, chcące włączyć się w nasze przedsięwzięcie, aby można było wspólnie poszerzyć ofertę ulg i zwolnień dla rodzin uczestniczących w  programie.  Ze swojej strony dla Podmiotów, które zadeklarują chęć uczestnictwa w programie, zapewniamy promocję firmy poprzez wyrażanie zgody na posługiwanie się przez firmy nazwą i logiem Programu, oraz poprzez umieszczenie informacji o firmie, oraz o udzielonych przez nią zniżkach i rabatach w wykazie publikowanym na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brzozowie ( poniżej można pobrać deklarację o przystąpieniu partnera do programu).

Do pobrania:

wniosek o wydania karty „Brzozowskiej Karty Rodziny 3+” w wersji word z możliwością komputerowego uzupełniania  wniosek Karta Dużej Rodziny

>>>>WNIOSEK<<<<

wniosek o wydanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny wraz z oświadczeniami

>>>>>WNIOSEK<<<<

>>>>>OŚWIADCZENIE<<<<<

>>>>>OŚWIADCZENIE<<<<<

>>>>>OŚWIADCZENIE<<<<<

>>>>Załącznik dot. osób uprawnionych do wyświetlania karty elektronicznej<<<<

deklaracja o przystąpieniu partnera do programu „Brzozowska Karta Rodziny 3+” deklaracja Dużej Rodziny

Do pobrania:
Uchwała Nr XL/427/2014 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 26 marca 2014 r w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Brzozów Programu „Brzozowska Karta Rodziny 3+”  uchwała Karta Dużej Rodziny
Zarządzenie Nr 80/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 14 maja 2014 r., w sprawie określenia logo programu i wzoru karty „Brzozowska Karta Rodziny 3+” oraz wprowadzenia regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z karty w Gminie Brzozów zarządzenie Karta Dużej Rodziny

Ogólnopolska karta dużej rodziny, przydatne linki:

https://rodzina.gov.pl/

http://www.mpips.gov.pl/