Humniska

HUMNISKA – wieś od północy granicząca z Brzozowem, od południa z Grabownicą Starzeńską, przez miejscowość  przepływa rzeka Stobnica. Humniska liczą 4.653 mieszkańców. Pierwsza wzmianka o Humniskach pochodzi z pocz. XV w. Wieś była wówczas własnością rycerzy Balów i Humnickich. Z nadania króla Kazimierza Wielkiego zasiedlona przez rycerzy herbu Gozdawa, od których pochodzą Humniccy.

 W Humniskach znajduje się zabytkowy kościół parafialny pw. św.Stanisława Biskupa wzniesiony w XV w. ufundowany przez Mikołaja Benko Merbota z Żabokruk – ówczesnego właściciela wsi. Świątynia była wielokrotnie remontowana. Przebudowano ją w latach 1898-1900. Nieopodal kościoła mieści się plebania z 1907 r. ceglana, otynkowana, zdobiona wieloma płaskorzeźbami. We wsi znajduje się także dwór zbudowany w XVIII w.

W 1990 ks. abp. Ignacy Tokarczuk erygował nową parafię pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W ciągu sześciu lat parafianie wybudowali nowy kościół.

Wieś Humniska formalnie podzielona jest na Dużą Stronę i Humniska Skrzyżowanie (tzw. Mała Strona), te dwa wyodrębnione obszary stanowią osobne sołectwa. Każde z nich posiada Zespół Szkół, Przedszkole Samorządowe i parafię.

Na Dużej Stronie usytuowany jest Dom Strażaka, gdzie funkcjonuje jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. na terenie wsi działa reaktywowane po wieloletniej przerwie Koło Gospodyń Wiejskich. Obie te organizacje zasięgiem działania obejmują całą miejscowość Humniska.

Na „Dużej Stronie” znajdują się:

W Humniskach Skrzyżowaniu działa Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Humniska Skrz. Ponadto swoją działalność prowadzi:

Przy kościele w Humniskach-Skrzyżowaniu funkcjonuje filia Zespołu Świetlic Środowiskowych, tu  też odbywa się Festiwal Piosenki Religijnej o zasięgu regionalnym.

GALERIA