Szlaki turystyczne gminy Brzozów

 
Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Brzozów-Zdrój” o długości 2,5km

Rozpoczyna się przy leśniczówce Podlesie – przy drodze z Brzozowa do Krosna, w kierunku Zmiennicy. Po przejściu około 3 km od centrum Brzozowa. Ścieżka rozpoczyna się na okazałej polanie, przy której znajduje się kaplica – votum, ufundowana przez wychowanków seminarium duchownego, które znajdowało się niegdyś w położonym budynku zdrojowym „Anatolówka” – wzniesionym pod koniec lat 20-tych XX w, a który spłonął w 1948 roku. Na polanie znajduje się wiata ogniskowa i punkt edukacyjny Ścieżka posiada 15 przystanków oraz 2 stanowiska z osobliwościami florystycznymi (zamieszczone są tam tablice informacyjne ułatwiające poznanie lasu). Czas przejścia ok. 2 godz.Na terenie dawnego Brzozowa-Zdroju oznakowano również 5-kilometrową okrężną trasę dla rowerzystów.

przy których umieszczono .

 • siedliskowe typy lasu
 • luki w drzewostanie
 • drzewostan dębowo-jaworowo-jodłowy
 • wysięk wodny
 • formy domieszek w drzewostanie – domieszki biocenotyczne
 • przestoje modrzewiowe, dębowe i jodłowe
 • naturalne polany żerowe i ich goście
 • sosna czarna i jej lekarz
 • fazy rozwojowe drzewostanów
 • jodła najcenniejszy gatunek w drzewostanie i na powierzchni doświadczalnej
 • ols jesionowy
 • Brzozów-Zdrój
 • woda – rzeźbiarz powierzchni ziemi
 • pszczoły na spadzi i rośliny miododajne
 • kaplica – Votum

Schodząc ze ścieżki, można zaobserwować w dwóch miejscach osobliwości florystyczne – cisa pospolitego i kłokoczkę południową.

Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Brzozów-Zdrój”

Oznakowana trasa zaczyna się obok leśniczówki, liczy 2,5 km, ma 15 przystanków edukacyjnych z cennymi okazami przyrodniczymi

Nordic Walking Park „Gmina Brzozów”

Zaczyna się obok leśniczówki w dzielnicy Podlesie. W jego skład wchodzą 4 trasy o zróżnicowanej długości i stopniu trudności.

Trasa nr 1 Brzozów (żółta)

4,8-kilometrowa trasa poprowadzona w układzie tam i powrót. Układ trasy pozwala na rozpoczęcie marszu w brzozowskim parku i pokonanie trasy z Brzozowa do Brzozowa-Zdroju i z powrotem. Szacunkowy czas przejścia – 50 min.

Trasa nr 2 Brzozów (zielona)

Ciekawa, poprowadzona w formie 5,3-kilometrowej pętli trasa, przeznaczona zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych miłośników nordic walkingu. Szacunkowy czas przejścia – 1 godz.

Trasa nr 3 Brzozów (czerwona)

Wymagająca trasa, ponad 12-kilometrowa pętla, pokonanie której zajmie nam ok. 2 godz.

Trasa nr 4 Brzozów (czarna)

Najdłuższa – 17,6-kilometrowa trasa oznakowana została kolorem czarnym. Trasa przeznaczona dla osób o dobrej kondycji fizycznej. Szacunkowy czas przejścia –  3 godz.

Szlaki Architektury Drewnianej

Kościół w Humniskach znajduje się przy szlaku Architektury Drewnianej.
Trasa o długości 134 km prowadzi z Krosna przez Lutczę w kierunku Brzozowa, następnie do Grabownicy Starzeńskiej i Dydni, gdzie łączy się z trasą nr II rejon sanocko-dynowski. Trasa nr I wiedzie następnie drogami lokalnymi m.in. przez Jaćmierz, Haczów oraz przez dwie miejscowości uzdrowiskowe: Rymanów Zdrój i Iwonicz Zdrój. Trasa nr I wiedzie początkowo przez tereny Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego będącego niezwykle atrakcyjnym fragmentem Pogórza Dynowskiego. W Lutczy trasa prowadzi w kierunku Domaradza, a następnie na pd.-wsch., w górę doliny Stobnicy. Dalej obejmuje tereny Pogórza Dynowskiego, następnie kieruje się na pd.-zach. obejmując tereny Kotliny Sieniawsko-Rymanowskiej, północną krawędź Beskidu Niskiego oraz przebiega przez Kotlinę Krośnieńską. Są to tereny urozmaicone krajobrazowo, bogate w obiekty zabytkowe i pamiątki historyczne. Trasa ta obejmuje między innymi swym zasięgiem grupę obiektów, które należą do najstarszych zachowanych kościołów drewnianych i charakteryzują się wybitnymi walorami architektonicznymi. Do wymienionej grupy zaliczyć możemy m.in. kościoły: w Haczowie, Humniskach, Iwoniczu, Bliznem, Golcowej, Domaradzu. Dwa z nich kościoły w Bliznem i Haczowie w roku 2003 zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

W sąsiedztwie ścieżki znaleźć można rzadkie gatunki chronionych roślin m.in. bluszcz pospolity, kłokoczka południowa, skrzyp olbrzymi.