Obsługa osób niepełnosprawnych w urzędzie

  Obsługa osób z niepełnosprawnością  ruchową

Urząd Miejski w Brzozowie posiada  następujące udogodnienia architektoniczne do obsługi osób mających problemy w przemieszczaniu  się,  w tym również dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim:

1. podjazd dla osób niepełnosprawnych przed wejściem głównym do budynku, przed wejściem zainstalowano dzwonek przywołujący pomoc dla osób mających problemy z wejściem do środka budynku,

2. winda  przy wejściu na końcu budynku – frontowa część budynku (od strony Brzozowskiego Domu Kultury),

3. miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej przed wejściem od strony Brzozowskiego Domu Kultury.

 

W celu udostępnienia informacji dla osób z wadą wzroku strona internetowa Gminy Brzozów przygotowana jest z możliwością przełączenia na odbiór w szacie kolorystycznej o podwyższonym kontraście, z możliwością zmiany rozmiaru czcionki, sterowaniem  z klawiatury.

 

  Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz.1824) osoba niesłysząca ma możliwość skorzystania z następujących form pomocy podczas załatwienia spraw w naszym urzędzie:

  1. Może skorzystać z pomocy osoby przybranej czyli osoby dowolnie wybranej przez siebie w celu załatwienie swojej sprawy . Warunek – osoba ta musi  mieć  co najmniej 16 lat.
  2. Może skontaktować się z Urzędem poprzez:
  • wysłanie e-maila pod adres: um_brzozow@brzozow.pl
  • przesłanie faksu pod nr 13 43 410 55
  • poprzez pocztę tradycyjną na adres Urząd Miejski, 36-200 Brzozów, ul.Armii Krajowej1
  • poprzez elektroniczną platformę administracji publicznej www.epuap.gov.pl

3. Może przyjść osobiście do Urzędu i  skorzystać z pomocy pracownika  przeszkolonego  w zakresie podstawowej znajomości języka migowego.

Wizyty nie trzeba zgłaszać wcześniej . W takiej sytuacji prosimy zgłosić się  do punktu obsługi klienta na parterze budynku, na wprost wejścia głównego, w celu skierowania  do pracownika posługującego się językiem migowym.

4. W sytuacjach gdy powyższe formy kontaktu  są niewystarczające,  można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego (wybranego z rejestru wojewody)  poprzez jedną z form kontaktu :

  • polski język migowy (PJM),
  • system językowo – migowy (SJM),
  • sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Wizytę należy zgłosić na wniosku co najmniej 3 dni robocze przed przewidzianym terminem kontaktu i jednocześnie wskazać wybraną metodę komunikowania się (PJM, SJM lub SKOGN).   Wzór wniosku do pobrania poniżej:

Po otrzymaniu przez nas informacji,  pracownik skontaktuje się w celu ustalenia godziny spotkania.

Wypełniony wniosek przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski, 36-200 Brzozów, ul.Armii Krajowej 1

lub faksem:  13 43 410 55, lub e-mailem: um_brzozow@brzozow.pl

Zgłoszenie przesłane w dni wolne od pracy lub po godzinie 15.30  będzie załatwiane i potwierdzane  w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu odebrania e- maila lub faksu. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby niesłyszącej , będącej osobą niepełnosprawną  w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r. poz.2046 z późn.zm.), która zgłosi chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.