Informacje dla osób niepełnosprawnych

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Organizacje Pozarządowe oraz Jednostki Publiczne do przesyłania aktualnych informacji w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w celu upowszechnienia na serwisie internetowym Gminy Brzozów na adres e-mail: atomon@brzozow.pl.

Jesteśmy gotowi usprawniać działanie serwisu, dlatego zachęcamy do składania uwag i propozycji na adres e-mail: promocja@brzozow.pl lub drogą pocztową na adres urzędu:

Urząd Miejski w Brzozowie
ul. Armii Krajowej 1
36-200 Brzozów