Przeterminowane leki

Image

Przeterminowane leki uznane są za odpady niebezpieczne. Zbudowane z szeregu związków chemicznych, po terminie przydatności stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia lub nawet życia ludzi. Części składowe leków stanowią środki szkodliwe lub trucizny, które są groźne dla organizmu ludzkiego. Są też szkodliwe dla środowiska, ponieważ pomimo upływu czasu zachowują dużą aktywność biologiczną. Związki zawarte w lekach są bardzo trwałe, przedostając się do wód lub gleb potrafią je skazić na dziesięciolecia. Część toksyn pochodzących z lekarstw, może biokumulować się w komórkach organizmów żywych, stanowiąc dla nich zagrożenie.

Nigdy nie wrzucaj leków do toalety! Oczyszczalnie nie radzą sobie dobrze z takimi substancjami a ich obecność w wodzie sprawia, że bakterie i wirusy uodparniają się na nie i do terapii potrzebne będą nowe leki lub większe ich dawki.
Przeterminowane leki każdy mieszkaniec Gminy Brzozów ma możliwość oddania do specjalistycznych pojemników znajdujących się w:
  1. Apteka „Cefarm 36,6” ul. Podwale 2, 36-200 Brzozów
  2. Apteka Rodzinna ul. Słowackiego 4, 36-200 Brzozów

Leki zbierane są w specjalnych pojemnikach, a następnie poddawane są termicznej utylizacji. Można wrzucać do nich zarówno pastylki, drażetki, maści, jak i leki płynne oraz aerozole.

Zabronione jest wrzucanie igieł, igłostrzykawek i termometrów.
Mile widzianym jest wrzucanie leków BEZ OPAKOWAŃ !! – niezabrudzone papierowe opakowania  lekarstw oraz ulotki można wrzucić do worka niebieskiego.