Charakterystyka gminy

Gmina Brzozów

(województwo podkarpackie, powiat brzozowski)

gmina miejsko-wiejska

Dane ogólne:

Obszar:103 km2

Ludność:26.975  w tym miasta Brzozów 7.578

Miejscowości: Brzozów, Górki, Grabownica Starzeńska, Humniska, Przysietnica, Stara Wieś, Turze Pole, Zmiennica.

Siedziba władz:

Urząd Miejski w Brzozowie                                                     tel. (+48) 13 434 10 50

ul. Armii Krajowej 1                                                                   fax (+48) 13 434 10 55

36-200 Brzozów                                                                       e-mail: um_brzozow@brzozow.pl

Atuty miasta:

O atrakcyjności Brzozowa i okolic decydują walory przyrodnicze, kulturowe i historyczne regionu oraz interaktywne metody prezentacji lokalnych zwyczajów, sposobów gospodarowania, tradycyjnej wytwórczości. Warto tu zatrzymać się na dłużej i w sposób ciekawy spędzić wolny czas. Na terenie gminy widoczna jest tendencja rozwojowa turystyki, zaś dużą rolę odgrywa lokalna społeczność. Tereny wiejskie gminy są doskonałym miejscem do rozwoju oferty wypoczynku, opartego na walorach środowiska i aktywności rekreacyjnej.

Teren gminy Brzozów jest jednym z czystszych ekologicznie regionów Polski. Na jej obszarze dominują długie ciągi wzniesień, często o stromych stokach i wypłaszczeniach w partiach wierzchowinowych, dzięki czemu krajobraz odznacza się wyjątkowymi walorami widokowymi.

Brzozów należy do miast rozwijających się. Na wysokim poziomie są oświata i wykształcenie społeczeństwa, co  wpływa na dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowniczej.

Nowoczesny specjalistyczny szpital onkologiczny zapewnia profesjonalną opiekę medyczną.

Pracowitość, dbałość i tradycyjna gospodarność o własną małą ojczyznę charakteryzują mieszkańców gminy, co sprzyja skutecznemu prowadzeniu interesów.

Na terenie gminy jest powszechny dostęp do banków, biur prawnych, adwokackich i notarialnych, dobrze rozwinięta jest sieć turystyczna i gastronomiczna.

W Brzozowie prężnie działają zakłady produkcyjne, usługowo-handlowe, budowlane, instalacyjne, motoryzacyjne, transportowe, drzewne, żywieniowe i in. Na terenie gminy znajdują się markety spożywcze i przemysłowe. 

Władze miasta i samorząd lokalny wyrażają chęć współpracy przy projektach inwestycyjnych, deklarują udzielenie pomocy, oferują preferencje podatkowe. Na terenie gminy istnieją dobre warunki do rozwoju i realizacji nowych inwestycji.

Tereny rozwojowe przeznaczone na inwestycję (pod przemysł i usługi) są objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Brzozów-9”. Gmina uzyskała dodatkową opinię autora planu przestrzennego o możliwości zlokalizowania na powyższych terenach farm fotowoltaicznych.