Zużyte baterie i akumulatory

Zużyte akumulatory jak i baterie należą do odpadów niebezpiecznych w związku z powyższym nie powinny trafić na składowisko odpadów.
Image

Zużyte baterie i akumulatory stanowią zagrożenie głównie ze względu na ołów, kadm i nikiel. Gdy zostaną wprowadzone do środowiska powodują zakłócenia procesów samooczyszczania w wodach i glebie oraz powodują, że oczyszczalnie ścieków pracują z dużo mniejszą wydajnością. Może nastąpić: skażenie wód gruntowych, stanowiących źródło wody pitnej.

Każdy mieszkaniec Gminy Brzozów zebrane zużyte baterie i akumulatory może nieodpłatnie dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Ponadto mieszkańcy mogą wrzucać je do specjalnych pojemników znajdujących się na terenie:
– Urząd Miejski w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1,
– Minervita F.P.H.U., Humniska 439,
– Elektronik – Zakład Usługowo – Handlowy w Brzozowie, ul. Mickiewicza 16,
– Biedronka ul. Bema 2,
– EUROCASH FRANCZYZNA Sp. z o.o. ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki:
*Grabownica Starzeńska 600 (Delikatesy Centrum)
* ul. Kościuszki 2 (Delikatesy Centrum)
*Przysietnica 859 (Delikatesy Centrum)
*Humniska 260A (Delikatesy Centrum)
– PKN ORLEN SA ul. Rzeszowska 4,
– FHU „ZIB” Spółka Jawna, ul. Kościuszki 57,
– Sklep CEZAR Delikatesy w Brzozowie, ul. Bema 12,
– Szkoła Podstawowa w Zmiennicy, Zmiennica 29,
– Zespół Szkół w Starej Wsi, Stara Wieś 790,
– Zespół Szkół Nr 2 w Humniskach, Humniska 877,
– Zespół Szkół Nr 1 w Humniskach, Humniska 264,
– Zespół Szkół w Turzym Polu, Turze Pole 152,
– Zespół Szkół Nr 1 w Przysietnicy, Przysietnica 198,
– Zespół Szkół Nr 2 w Przysietnicy, Przysietnica 514.