Przydatne linki

www.mpips.gov.pl   Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

www.zus.pl  Zakład Ubezpieczeń Społecznych

www.krus.gov.pl Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.rops.rzeszow.pl Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

www.pzg.org.pl Polski Związek Głuchych

www.pzn.org.pl Polski Związek Niewidomych

www.niepelnosprawni.pl  portal Stowarzyszenia Przyjaciół Centrum Integracji

www.niepelnosprawni.gov.pl Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

www.pfon.org  Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych

www.diabetyk.org.pl  Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

http://www.wspr.pl/content/aplikacja-na-pomoc-podkarpacie  Aplikacja „Na Pomoc Podkarpacie”

www.mamprawodo.pl  platforma informacyjna dla osób z niepełnosprawnością

www.medsync.pl   informacja dotycząca ulotek farmaceutycznych

www.dzdn.pl  Dział Zbiorów dla Niewidomych Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego