Popiół

Co zrobić z popiołem w okresie grzewczym?

Okres grzewczy to czas wzmożonej produkcji popiołu w gospodarstwach domowych. Popiół jest to odpad komunalny podlegający segregacji.

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej z terenu Gminy Brzozów popiół może nieodpłatnie dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdujący się w Brzozowie przy ul. Legionistów 10.

UWAGA!!!

Należy pamiętać, że do worka nie można wsypywać gorącego popiołu, nie powinno też się go zalewać wodą, ponieważ jego nadmierna waga może doprowadzić do uszkodzenia worka podczas załadunku.