Stara Wieś

Stara Wieś – miejscowość nad Stobnicą, od południa granicząca z Brzozowem. Zamieszkuje ją 3598 mieszkańców.Zwyczajowo wieś dzieli się na Małą Stronę i Dużą Stronę.  Początki miejscowości sięgają 1359 r., kiedy król Kazimierz Wielki nadał akt lokacyjny osadzie leżącej nad rzeką Stobnica. Pierwotna nazwa wsi brzmiała Brzozów. Pierwszy dokument potwierdzający zmianę nazwy wsi z Brzozowa na Starą Wieś jest datowany na 1460 r.

We wsi znajduje się dom generalny Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej. Zgromadzenie to prowadzi w Starej Wsi przedszkole  – jedyne prywatne na terenie gminy.  We wsi istnieje też Kolegium Ojców Jezuitów i Nowicjat Towarzystwa Jezusowego Prowincji Polski Południowej. Kościół wraz z zabudowaniami klasztornymi od 1728 r. do 1784 r. należał do OO Paulinów. Od 1822 r. do dziś klasztor i kościół znajduje się pod opieką Jezuitów z czteroletnią przerwą w latach 1848-1852 r.

W Bazylice Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny znajduje się ikona przedstawiająca Zaśnięcie Matki Boskiej. Drewniany kościół został zbudowany w II połowie XVII w. i posiadał w wyposażeniu trzy ołtarze. Od 1730 do 1760 r. budowano nowy kościół,  jego fundatorem był biskup przemyski Aleksander Fredro.  W 1760 r. kościół został konsekrowany przez bpa przemyskiego Wacława H. Sierakowskiego. Kościół otrzymał wezwanie Wniebowzięcia NMP.  Sanktuarium przebudowywane było od 1822 r. przez OO. Jezuitów. W roku 1968 spłonął obraz Matki Boskiej Starowiejskiej – obecnie prezentowana jest jego kopia.

Przy Kolegium Ojców Jezuitów funkcjonuje Muzeum Towarzystwa Jezusowego Prowincji Polski Południowej w Starej Wsi. Centrum pielgrzymkowo-rekreacyjne Pod Parnasem, gdzie można skosztować regionalnych potraw, napić się aromatycznej kawy, a także nabyć pamiątki ze Starej Wsi i dewocjonalia. Przy Bazylice znajduje się Ogród Biblijny, który stanowi idealne uzupełnienie otoczenia Kolegium Jezuickiego, uznanego za perłę architektury barokowej na Podkarpaciu.

Od 1908 r. w Starej Wsi funkcjonuje Ochotnicza Straż Pożarna. W miejscowej remizie strażackiej znajduje się Muzeum Pożarnictwa – obecnie oddział Muzeum Regionalnego w Brzozowie. Na terenie wsi od 1999 r. funkcjonuje Warsztat Terapii Zajęciowej.

 

 

 

Linki zewnętrzne:

GALERIA