Witaj maj, trzeci maj…

W dniu  2 maja br.,  w uroczystość  Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej  odbyły się Powiatowo – Gminne Obchody   229. Rocznicy Uchwalenia przez Sejm Czteroletni Konstytucji 3 Maja, drugiej na świecie i pierwszej w Europie ustawy zasadniczej stanowiącej ważny element pamięci zbiorowej, regulującej organizację władz państwowych oraz precyzującej prawa i obowiązki obywateli.

Dzieło Sejmu Czteroletniego będące  triumfem  polskiego konstytucjonalizmu było w szczególności wielkim zwycięstwem tych, którzy dążyli do silnego państwa polskiego. Dla wielu pokoleń  –  jak podkreślił Burmistrz Szymon Stapiński podczas ubiegłorocznych obchodów – stanowiło punkt odniesienia, wzór myślenia o odpowiedzialności za Ojczyznę i troski o dobro wspólne jakim jest Polska.

Z uwagi na obowiązujące obostrzenia dotyczące zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa, tegoroczne obchody miały szczególną formułę, a tym samym wyjątkową wymowę, gdyż ograniczone zostały do mszy świętej koncelebrowanej w intencji Ojczyzny odprawionej w brzozowskiej Bazylice Mniejszej pod przewodnictwem Księdza Prałata Franciszka Gocha oraz złożenia kwiatów przez poszczególne delegacje przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

We wprowadzeniu do liturgii Ks. Prałat Franciszek Goch zachęcił, by  w dniu  Święta Matki Bożej Królowej Polski właśnie Maryi – Orędowniczce   Narodu polskiego, która  roztacza swoją opiekę nad Polską z jasnogórskiego sanktuarium  powierzyć trudne dzisiejsze sprawy, byśmy mogli powrócić do normalności, by na nowo na naszych  twarzach  zajaśniał uśmiech, radość oraz   towarzyszyła nam pogoda ducha.

W ramach liturgii słowa czytanie z Księgi Apokalipsy  Św. Jana Apostoła odczytał  Starosta Brzozowski – Zdzisław Szmyd, czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Kolosan Burmistrz Brzozowa – Szymon Stapiński oraz kończącą liturgię słowa modlitwę powszechną Wiesław Marchel – Dyrektor- Członek Zarządu Powiatu Brzozowskiego.

Podczas homilii  Ks. Wikariusz  Łukasz Staszewski  w dniu  w którym słowo matka  jest wyjątkowo cenne   zaprosił Maryję, która  w sposób szczególny ukochała naród polski  do życia rodzin, niech roztacza płaszcz opieki nad wszystkim co codziennie przeżywamy. Zwrócił uwagę na wątek jasnogórski  uroczystości oraz  kolejny, który  uwidacznia nam, co to właściwie znaczy –  iść za Jezusem i ukochać Matkę. Chrystus  w testamencie z krzyża  zawiera wezwanie abyśmy zaprosili do swojego życia Matkę Niebieską, powierzali  jej  codziennie siebie i  swoje rodziny w tym czasie niespokojnym – dodał. Na zakończenie homilii wybrzmiały słowa „Maryjo wierzymy, że zwyciężysz jeszcze raz”.

Kwiaty przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego oprócz władz powiatowych reprezentowanych przez  Starostę Brzozowskiego –  Zdzisława Szmyda,  gminnych z Burmistrzem Brzozowa Szymonem Stapińskim i Dorotą Kamińską – Przewodniczącą Rady Miejskiej w Brzozowie  złożyli:  parlamentarzyści Adam Śnieżek i Piotr Uruski, Alicja Pocałuń – Wójt Gminy Dydnia, Józef Kołodziej – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie, w imieniu Posła do Parlamentu Europejskiego Bogdana Rzońcy – Jerzy Ferdynand Adamski, Tomasz Masłowski – zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Brzozów, Jan Giefert reprezentujący Jednostkę Strzelecką 2222 Brzozów oraz przedstawiciel Hufca ZHP w Brzozowie.

Jeszcze kilka miesięcy temu ciężko nam zapewne  byłoby  sobie wyobrazić manifestowanie radości płynącej z trzeciomajowego święta bez wzniosłych słów przemówień,  czy  szczególnej oprawy artystycznej, którą dotychczas zapewniała m.in.: młodzież szkolna, mażoreteki oraz  orkiestra dęta „Fire Band” z Brzozowskiego Domu Kultury. Dzisiaj  w dobie epidemii koronawirusa staje się to jednak faktem. Wymowny charakter tegorocznych obchodów nie tylko wywołuje wzruszenie i tęsknotę za tym co  było, lecz zmusza do jeszcze głębszych refleksji nad Konstytucją 3 Maja –  pomnikiem prawnym epoki oświecenia i poczuciem wspólnoty opartym o właściwe wzorce i postawy moralne.

Słowa podziękowania kierujemy do wszystkich mieszkańców  gminy Brzozów i powiatu  brzozowskiego, którzy włączyli się  w obchody 229. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja za pośrednictwem przekazu internetowego na stronie brzozowskiej parafii.

Niech Majowa Jutrzenka zagości  w  wielu polskich domach!

RavF