Narada Burmistrza Brzozowa z Dyrektorami szkół, przedszkoli i żłobka

W dniu 5 maja br. w Urzędzie Miejskim w Brzozowie  Burmistrz Brzozowa – Szymon Stapiński wraz z Sekretarzem Gminy  Waldemarem Ochem i Naczelnikami Wydziałów Spraw Społecznych i Spraw Obywatelskich odbył spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych gminy Brzozów, tj. szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, przedszkoli i żłobków  w sprawie wznowienia działalności tych placówek.

Uczestnicy narady wzięli udział w wideokonferencji poświęconej  omówieniu wytycznych dla  dyrektorów placówek oświatowych oraz organów prowadzących. Poruszono  w szczególności   sprawy wypracowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz Ministerstwem Zdrowia wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego  w związku z   możliwością otwierania od dnia 6 maja br. tych placówek przez poszczególne samorządy. Zgodnie z nimi  do samorządów należy decyzja o otwarciu ww. placówek  przy uwzględnieniu zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz  Ministra Zdrowia.

W myśl  zaleceń MEN i Ministerstwa Zdrowia, ze względu na sytuację epidemiczną liczebność grupy przedszkolnej lub w żłobku ograniczona jest do 12 dzieci. W pierwszej kolejności z opieki w żłobku lub przedszkolu powinny skorzystać  dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Po uzgodnieniu z dyrektorami placówek i rodzicami  zainteresowanych opieką nad dziećmi w przedszkolach i żłobku ustalono, że pierwsze placówki uruchomione zostaną od dnia 11 maja br. a następne będą otwierane sukcesywnie wraz z potrzebami rodziców. Do tego czasu dyrektorzy winni przygotować podległe placówki do rygorystycznych wymogów sanitarnych w myśl wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz  Ministra Zdrowia.

Informacja o otwieranych placówkach ukaże się w dn. 7.05.br.

red