Muzeum Regionalne w Brzozowie dostępne dla zwiedzających

Muzeum Regionalne im. Adama Fastnachta w Brzozowie od dnia 7 maja br., po pozytywnym zaopiniowaniu procedury obowiązującej w Muzeum  Regionalnym oraz Bibliotece Muzealnej w stanie epidemii COVID-19 przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie  będzie ponownie dostępne dla zwiedzających, za wyjątkiem Oddziału Muzeum Pożarnictwa mieszczącego się w Starej Wsi.

Zarządzenie Nr 8/2020 Dyrektora Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie  z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie udostępnienia Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie dla zwiedzających w stanie epidemii COVID-19 >>>tutaj<<<.