Podsumowanie akcji maseczka dla mieszkańców Gminy Brzozów

Burmistrz Brzozowa składa serdeczne podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w akcję, życząc zarazem wszelkiego dobra, radości i zdrowia, szczególnie w tym tak trudnym dla nas wszystkich czasie. W miesiącu kwietniu Gmina Brzozów rozpoczęła akcję szycia i bezpłatnego rozdawania maseczek dla najbardziej potrzebujących mieszkańców. Na tym etapie  uszyto i rozdano ponad 9 tysięcy maseczek bawełnianych wielorazowego użytku.

Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, jak również pokazała ogromne możliwości naszej lokalnej społeczności w zakresie jednoczenia się wokół spraw ważnych. Inicjatywa uruchomiła „lawinę dobrych serc i dłoni”, angażując zarówno instytucje publiczne, ich pracowników  jak i indywidulane osoby. Można śmiało powiedzieć, że społeczność naszej Gminy jest grupą, która potrafi się skutecznie zmobilizować i nieść bezinteresowną pomoc.

Gmina Brzozów oraz Stowarzyszenie Przestrzeń Twórcza zakupiły niezbędny materiał, gumki do mocowania maseczek przekazali nieodpłatnie pan Brodzicki Konrad, Stowarzyszenie Przestrzeń Twórcza oraz Fundacja w Trosce o Życie z Brzozowa. Każdy z chętnych mógł się włączyć w akcję,  z czasem przy maszynach siedziało już dużo ponad 50 osób. Zaangażowane do akcji instytucje  to: Urząd Miejski, Zespół Świetlic Środowiskowych, Warsztat Terapii Zajęciowej w Starej Wsi, Brzozowski Dom Kultury, Muzeum Regionalne w Brzozowie, Przedszkole Samorządowe im. św. Jana Pawła II  w Starej Wsi, Przedszkole Samorządowe nr 1 w Brzozowie, Przedszkole Samorządowe nr 2 w Brzozowie, Przedszkole Samorządowe nr 2 w Humniskach, ZS nr 1 w Przysietnicy, SP nr 2    w Przysietnicy, SP w Turzym Polu, SP w Starej Wsi, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Brzozowie. Ponadto do akcji włączyły  się także Koła Gospodyń Wiejskich w Górkach, Przysietnicy, Humniskach, Zmiennicy oraz wszyscy sołtysi. Natomiast Związek Strzelecki  Strzelec  Józefa Piłsudskiego  z Rzeszowa przekazał na ten cel 100 maseczek. Bardzo duże wsparcie w szyciu maseczek otrzymaliśmy także od Zgromadzenia Sióstr Służebniczek ze Starej Wsi i Jakuba Brajewskiego z Brzozowa.

Do szycia maseczek zaangażowane były często całe rodziny a wśród osób o których wiemy znalazły się  panie: Emilia Schmidt, Natalia Szuba, Katarzyna Wania, Wanda Bąk, Krystyna Gładysz, Helena Rachwał, Zofia Piróg, Danuta Szuba, Elżbieta Pilawska, Pudlik Marzena, Hadam Genowefa, Kobiałka Anna, Władyka Agnieszka, Władyka Elżbieta, Federczak Danuta, Sabina Dopart, Dorota Buczek, Małgorzata Haduch, Gołąbek Dorota, Herbut Stanisława, Dydek Beata, Tabisz Anna, Grażyna Adamska, Drożdżal Krystyna, Alicja Reczek, Bożena Dudek, Marta Duplaga, Helena Skrabala, Adrianna Kułak, Dorota Wojnicka, Agnieszka Klimkowska, Bernadetta Florczak, Małgorzata Fiedeń, Magdalena Winczowska, Gil Magdalena, Buczek Elżbieta, Korfanty Agata, Maria Orłowska, Aniela Bąk, Elżbieta Mazur, Nastał Katarzyna, Fiedeń Helena, Danuta Stock, Anna Wania, Pietryka Dorota, Orłowska Maria, Katarzyna Mazur-Baran, Pietryka Małgorzata, Bąk Dorota oraz pan Kielar Krzysztof.

Akcja była na tyle szybka, wręcz błyskawiczna, że nie o wszystkich osobach szyjących mamy wiedzę. Jednakże słowa wdzięczności kierowane są do każdego, kto choć  w niewielkim stopniu przyczynił się do przedsięwzięcia.

Alicja Tomoń