Do 5 tysięcy zł na przydomową retencję

Ministerstwo Klimatu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zainwestuje 100 mln zł w  łagodzenie skutków suszy w Polsce w ramach programu „Moja woda”. Wnioskodawcą na przydomowe mikroinstalacje wodne będą mogli być właściciele domów jednorodzinnych.  Nabór wniosków Ministerstwo planuje  na początku lipca tego roku, ale w ramach 20% wkładu własnego można będzie rozliczyć również wydatki poniesione po 1 czerwca. 

 

Wsparcie przewidziano na zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody te nie będą odprowadzane na przykład do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, ulice, place itp.

Otrzymane pieniądze będzie można przeznaczyć na przewody odprowadzające wody opadowe (zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, oczka wodnego, instalacji rozsączającej), zbiornik retencyjny podziemny lub nadziemny, oczko wodne, instalację rozsączającą oraz elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.