100 tysięcy dla Klubów Sportowych z terenu Gminy Brzozów

Ponad 54 mln zł trafi do 4894 małych i średnich klubów sportowych w całej Polsce w ramach Rządowego Programu Klub. Programu „KLUB” ma na celu rozwijanie sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

W grupie podmiotów, które otrzymały dofinansowanie znalazły się kluby sportowe z terenu Gminy Brzozów:

  • LKS „Płomień” Zmiennica – 10 000 zł,
  • Uczniowski Klub Sportowy SP Nr 1 w Brzozowie – 15 000 zł,
  • Stowarzyszenie Sportowe  Orzełki  Brzozów – 10 000 zł,
  • Ludowy Klub Sportowy w Górkach – 10 000 zł,
  • Ludowy Klub Sportowy „Iskra” Przysietnica – 10 000 zł
  • Górniczy Klub Sportowy „Górnik” Grabownica – 10 000 zł,
  • Ludowy Klub Sportowy „Parnas” Stara Wieś – 15 000 zł,
  • Brzozowski Klub Kyokushin Karate – 10 000 zł,
  • ŁKS „Sagit” Humniska – 10 000 zł.

Serdecznie gratulujemy wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie wniosków.

Celem programu jest wsparcie małych i średnich klubów sportowych, gdzie niejednokrotnie objawiają się sportowe talenty.

Kwota dofinansowania w ramach Rządowego Programu „KLUB” to:
10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych,
15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych.

W podstawowym modelu finansowania środki można przeznaczyć na: wynagrodzenie szkoleniowców, organizację obozów sportowych, zakup sprzętu sportowego. Dodatkowo, w 2020 roku kluby mogą zdecydować o przeznaczeniu wszystkich środków na wsparcie pracy trenerów.

W ciągu ostatnich czterech lat na wsparcie małych i średnich klubów sportowych w całej Polsce ministerstwo przeznaczyło ponad 144 miliony złotych.

Lista wszystkich klubów, które otrzymały dofinansowanie:

https://www.gov.pl/web/sport/rozstrzygniecie-naboru-wnioskow-na-realizacje-w-2020-r-programu-klub

Małgorzata Trybus