Wsparcie finansowe dla jednostek OSP

Ochotnicze Straże Pożarne z miejscowości Brzozów, Humniska, Grabownica Starzeńska i Stara Wieś otrzymały wsparcie finansowe z WFOŚiGW w Rzeszowie na kwotę 55.023,49 zł w ramach Programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych, część 2 – Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” na rok 2020.

I tak:

OSP Brzozów  15.000 zł

OSP Humniska 14.200 zł

OSP Grabownica Starzeńska 13.323,49 zł

OSP Stara Wieś 12.500 zł

Dzięki wsparciu, jednostki OSP doposażą się w środki ochrony indywidualnej dla strażaków, sprzęt i wyposażenie niezbędne  w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Agnieszka Wilk