Umowa na budowę kanalizacji sanitarnej w Starej Wsi podpisana

W dniu 5 sierpnia br. w Urzędzie Miejskim w Brzozowie burmistrz Szymon Stapiński oraz właściciel firmy Toby Tech Tobiasz Jagielski  podpisali umowę na budowę sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stara Wieś (duża strona). W spotkaniu uczestniczył też przedstawiciel Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji i Wodociągów w Starej Wsi. Rozpoczęcie prac w II poł. VIII. 

Ww. inwestycja w miejscowości Stara Wieś (mała strona) obecnie jest na etapie wyłonienia wykonawcy.