Ul. Piastowa zmieniła się nie do poznania

Mieszkańcy Brzozowa mają już powody do zadowolenia. Dzięki dobrej współpracy burmistrza Szymona Stapińskiego z parlamentarzystami, władzami samorządowymi województwa i powiatu udało się przebudować długo zaniedbywaną ul. Piastową nazywaną małą obwodnicą Brzozowa. Oficjalne uroczystości związane z jej oddaniem miały miejsce 7 bm.

W wydarzeniu tym uczestniczyli: wicewojewoda podkarpacki Jolanta Sawicka, dyrektorzy biur poselskich: posła do Parlamentu Europejskiego Bogdana Rzońcę Jerzy Ferdynand Adamski, posła na Sejm RP Piotra Uruskiego Aneta Figiel, posła ma Sejm RP Adama Śnieżka Andrzej Wrona; starosta brzozowski Zdzisław Szmyd, przewodniczący Rady Powiatu w Brzozowie Henryk Kozik, sekretarz gminy Brzozów Waldemar Och oraz wykonawca inwestycji. Wśród uczestników znaleźli się także radni miejscy pod przewodnictwem Doroty Kamińskiej.

Burmistrz Szymon Stapiński podziękował władzom wojewódzkim za sprawną współpracę i realizację tego zadania dla gminy Brzozów. Głos zabrali również zaproszeni goście. Po wystąpieniach brzozowski proboszcz ks. prałat Franciszek Goch poświęcił oddawaną inwestycję.

W ramach zadania Przebudowa drogi gminnej Nr 115521R (ul. Piastowa) powstała jezdnia o szerokości  5,0 m oraz jednostronny chodnik po prawej stronie o zmiennej szerokości. W rejonie włączenia ulicy Piastowej do ul. Kościuszki powstał chodnik dwustronny połączony z przejściem dla pieszych. Dla uspokojenia ruchu a także dla poprawy bezpieczeństwa użytkowników na skrzyżowaniach ulicy Piastowej z ul. Podwale i z ul. Mostową powstały wyniesione przejścia dla pieszych. Dodatkowo wzdłuż drogi powstały 3 zatoki postojowe dla samochodów osobowych. Realizacja inwestycji pozwoliła na przebudowę odcinka drogi na długości 715,51 mb. Zadanie zrealizowane zostało dzięki wsparciu Rządowego Programu – Funduszu Dróg Samorządowych, którego współtwórcą jest poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan Rzońca. Koszt przebudowy ul. Piastowej to prawie 3 mln złotych.

Choć odcinek oddawanej ulicy jest krótki, nowa droga poprawi bezpieczeństwo oraz komfort jazdy kierowców. Ponadto znacząco polepszy wizerunek miasta, w szczególności, że ul. Piastową można dojechać do Szpitala Specjalistycznego – Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. ks. B. Markiewicza z którego korzystają osoby z poza naszej gminy, powiatu a nawet województwa.

Serdecznie dziękujemy Komendzie Powiatowej Policji w Brzozowie za zabezpieczenie wydarzenia.

fot. nm/M.Wójcik