Bezpłatny kurs języka angielskiego w Brzozowie

 

DARMOWE SZKOLENIE: JĘZYK ANGIELSKI na poziomie A1 i A2

Miejsce szkolenia: Brzozów

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 120 -180 h

Warunki uczestnictwa w darmowym szkoleniu: wiek powyżej 25 r.ż.; zamieszkanie na Podkarpaciu, osoby pracujące lub bezrobotne, osoby nie prowadzące własnej działalności gospodarczej,  uczniowie, studenci, emeryci, renciści, osoby zainteresowanie podniesieniem swoich kwalifikacji.

W ramach szkolenia oferujemy bezpłatnie : materiały szkoleniowe oraz egzamin po kursie.

INFORMACJE O SZKOLENIU: Celem kursu jest nabycie przez uczestników podstawowych kompetencji językowych na poziomie A1-A2. Kursanci poznają zwroty i wyrażenia niezbędne w podstawowej komunikacji w języku angielskim w różnych sytuacjach życiowych, z którymi uczestnicy mogą się spotkać w czasie wyjazdu za granicę lub w pobieżnych kontaktach z obcokrajowcami w Polsce. Nacisk położony jest na praktyczne użycie języka angielskiego w mowie oraz rozumienie podstawowych zwrotów w wyuczonych i przewidywalnych kontekstach.

ZAPISY: 577-366-669

materiały nadesłane