Burmistrz wręczył akty mianowania i powołał nowych dyrektorów przedszkoli samorządowych w Starej Wsi oraz Grabownicy Starzeńskiej

W czwartek 20 sierpnia br., w Urzędzie Miejskim w Brzozowie  w ramach przygotowania do nadchodzącego roku szkolnego odbyło się spotkanie  dyrektorów placówek oświatowych gminy Brzozów w Burmistrzem Brzozowa – Szymonem Stapińskim, podczas którego pięciu nauczycieli otrzymało z rąk Burmistrza akty nadania  stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Otrzymali je nauczyciele Szkoły Podstawowej  Nr 1 w Brzozowie: Karol Janusz, Małgorzata ŚciborDominika Dąbrowska oraz Magdalena Chmielewska i Ewa Kułak – Owsiana  ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Humniskach.

Spotkanie  było także okazją do wręczenia  podziękowań  dla odchodzącej na zasłużoną emeryturę Marii Owoc – Dyrektora Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Starej Wsi, która  z placówką związana  jest już od przeszło 38 lat, pełniąc w tym czasie przez okres 20 lat funkcję dyrektora oraz  Moniki Szczepek – Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Grabownicy Starzeńskiej, których od 1 września  br., w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego przez okres najbliższych pięciu lat na stanowisku zastąpią: Małgorzata Florczak (PS w Starej Wsi)  oraz Zofia Wojnowska (PS Grabownica Starzeńska).

Akty powołania na stanowisko dyrektorów placówek oświatowych wręczył Burmistrz – Szymon Stapiński w asyście Sekretarza – Waldemara Ocha.

Podczas części roboczej   spotkania  podjęto dyskusję o sprawach bieżących, w szczególności o  przygotowaniach do nadchodzącego roku szkolnego pod kątem wymagań, zaleceń i rekomendacji MEN i służb sanitarnych oraz aktualnie trwających prac remontowych w placówkach oświatowych.

RavF