Minął półmetek realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020.

Program, realizowany przez Gminę Brzozów od stycznia do końca grudnia b.r., uzyskał dofinansowanie jedno z największych na Podkarpaciu (w wysokości ponad 400 tys. złotych)  i zakłada objęcie wsparciem 30 dorosłych osób z niepełnosprawnością ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z terenu Gminy Brzozów. Od samego początku cieszył się dużym zainteresowaniem, toteż o zakwalifikowaniu do programu, oprócz wymogów formalnych, decydowała kolejność zgłoszeń.

Po takim okresie jego realizacji  można śmiało powiedzieć, iż był bardzo potrzebny i ułatwił funkcjonowanie społeczne w stopniu wykraczającym nawet ponad przewidywania samych beneficjentów. Asystenci zaangażowani do przedsięwzięcia profesjonalnie i z oddaniem wypełniają swoje obowiązki, natomiast od osób  z niepełnosprawnością spływa do nas wiele podziękowań i wyrazów wdzięczności za ich trud w codziennej pracy. Należy podkreślić, iż w procesie rekrutacji asystentów czynnie zaangażowani byli sami adresaci projektu, podobnie jak w propozycjach dotyczących charakteru działań i planu pracy asystentów. Niezwykle ważne jest tu aktywne uczestnictwo osób z niepełnosprawnością, które są „twórcami” własnych potrzeb , niejednokrotnie wcześniej po prostu niewykonalnych. Dla przykładu wyjazd na hokej, do skansenu, spotkanie z przyjaciółmi, wyjście na basen, na zakupy, do poradni  itp. – dla zwykłego człowieka to nic nadzwyczajnego, ale dla potrzebujących wsparcia trud ponad siły.  Należy dodać, iż program finansowany jest w całości ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, prowadzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Miesięczna liczba godzin realizowanych usług asystenta na 1 uczestnika  wynosi 30h. Program zakłada ograniczenie skutków niepełnosprawności, umożliwienie prowadzenia przez osoby z niepełnosprawnością bardziej aktywnego i samodzielnego życia.

Alicja Tomoń