10 tys. złotych dla OSP Stara Wieś

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników przyznał dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Wsi w wysokości 10 000,00 zł. Środki finansowe zostały przyznane w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pn.: „Wspieranie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich w ramach modernizacji, remontu i rewitalizacji budynków użyteczności publicznej ratownictwa, edukacji dla społeczności lokalnej” w ramach, którego OSP, przy merytorycznym wsparciu Urzędu Miejskiego w Brzozowie przygotowała i złożyła wniosek.

Dofinansowanie przeznaczone będzie na dostosowanie pomieszczeń garażowych w remizie OSP w Starej Wsi, co przełoży się na poprawę jakości funkcjonowania jednostki, a co za tym idzie do lepszego świadczenia pomocy dla lokalnej społeczności.

Małgorzata Trybus