Bezpłatny kurs języka niemieckiego

Szczegóły poniżej

Zapraszamy na BEZPŁATNY KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO!

Język niemiecki na poziomie A1

–  Wymiar godzinowy szkolenia wynosi 120h (1h=45 minut).

–  Uczestnicy zostaną wyposażeni w niezbędne materiały dydaktyczne.

–  Szkolenie zakończy się egzaminem, a nabyte kwalifikacje zostaną potwierdzone powszechnie uznawanym certyfikatem.

–  Gwarantujemy Państwu najwyższą jakość szkoleń zarówno w części teoretycznej jak i praktycznej.

–  Uczestnicząc w naszym projekcie mają Państwo szansę uzyskania nowych kwalifikacji zawodowych bez jakichkolwiek kosztów swojej strony, ponieważ jest on finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.

DLA KOGO

W projekcie może wziąć udział każdy kto uczy się, pracuje lub zamieszkuje na terenie województwa podkarpackiego, ma 25 lat i więcej oraz jest zainteresowany z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem kwalifikacji zawodowych.

W szczególności do udziału w Projekcie zapraszamy osoby:

  • w wieku 50+
  • z wykształceniem co najwyżej średnim

Udział w Projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Miejsce realizacji: Ośrodek Edukacyjno – Warsztatowy Nasz Dom Sp. z o.o. ul. Legionistów 20, 36-200 Brzozów

Więcej informacji na plakacie i oficjalnej stronie projektu: https://akademiajezykow.rze.pl/

materiały nadesłane