„Jestem odważny, umiem udzielać pierwszej pomocy”

W Zespole Świetlic Środowiskowych w Brzozowie oraz w filii Humniska Duża Strona w dniu 24 lipca br., odbyło się szkolenie z pierwszej pomocy w ramach projektu „Jestem odważny, umiem udzielać pierwszej pomocy” realizowanego przez Polski Czerwony Krzyż.

Zajęcia odbywały się w dwóch grupach (Brzozów: 12 dzieci + 2 wychowawców, Humniska Duża Strona: 17 dzieci + 2 wychowawców).

Celem warsztatów było nabycie praktycznych umiejętności w rozpoznawaniu nagłych stanów zagrożenia życia i postępowaniu z poszkodowanym do czasu przekazania go wykwalifikowanym służbom ratunkowym. Pod fachowym okiem instruktora pierwszej pomocy Pana Bogdana Lidwina dzieci uczyły się jak udzielić pomocy innym w przypadku zagrożenia, gdy nie ma w pobliżu osoby dorosłej. W trakcie zajęć uczestnicy wybierali numery alarmowe w telefonie, prowadzili symulowane rozmowy z dyspozytorem. Nauczyły się także jak prawidłowo wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową, a także jak ułożyć osobę nieprzytomną w pozycji bezpiecznej. Ideą spotkania było także kształtowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo i jakość udzielonej pomocy. Na zakończenie warsztatów wszyscy uczestnicy otrzymali pyszny poczęstunek i  słodkie upominki.

Dziękujemy Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi za wieloletnią współpracę i możliwość udziału w tak ważnym projekcie.

 ZŚŚ w Brzozowie
/materiał nadesłany/