Wykład i szkolenie nt. prawnych aspektów funkcjonowania państwa w czasie epidemii oraz roli i zadań samorządu gminnego w zakresie przeciwdziałania COVID-19

W dniu 25 września 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Brzozowie odbył się – na zaproszenie Burmistrza – wykład prof. Czesława Kłaka, sędziego Trybunału Stanu, członka Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów oraz kierownika Katedry Kryminologii, Kryminalistyki, Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Nauk Penitencjarnych Kujawsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, nt. prawnych aspektów funkcjonowania państwa w czasie epidemii, a następnie szkolenie nt. roli i zadań samorządu gminnego w zakresie przeciwdziałania COVID-19.

Podczas wykładu i zajęć szkoleniowych prof. Czesław Kłak przeprowadził analizę obowiązujących przepisów, dotyczących przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, w tym regulujących obowiązki jednostki i możliwy zakres ograniczeń jej wolności i praw. Szkolenie dotyczyło także obowiązków dyrektora szkoły oraz organizacji pracy szkoły w czasie epidemii.

red
źródło fot. www.rzeszow.tvp.pl