Powstaje Podkarpacka Mapa Obiektów Historyczno-Kulturalnych

Wojewoda Podkarpacki zaprasza do wzięcia udziału w tworzeniu „Podkarpackiej Mapy Obiektów Historyczno-Kulturalnych”: muzeów, galerii, wystaw, sali pamięci, zbiorów historycznych, księgozbiorów, skansenów, pomników i innych ciekawych miejsc oraz zasobów z terenu województwa podkarpackiego. Zaproszenie skierowane jest do takich podmiotów jak: organizacje pozarządowe, szkoły, świetlice, prywatni kolekcjonerzy, organizacje młodzieżowe, harcerskie, grupy rekonstrukcyjne, Koła Gospodyń Wiejskich, jednostki OSP, domy kultury, parafie i inne związki wyznaniowe. Więcej informacji w rozwinięciu.

Wszystkich zainteresowanych, którzy posiadają informacje o obiektach i zbiorach nawiązujących do kultury i  historii naszego regionu, prosimy o przesłanie materiałów (opis obiektu oraz zdjęcia zgodnie ze wzorem zgłoszenia  załączonym do pobrania) w wersji elektronicznej na adres mapamuzeow@rzeszow.uw.gov.pl do dnia 20 października br.

Zgodnie z wytycznymi  zdjęcia należy załączyć w formacie jpg, kolory standardu RGB, rozdzielczość minimum 300 dpi (dłuższy bok nie mniejszy niż 2560 pixeli) natomiast ewentualne filmy w jakości HD+, format MPEG 4, MOV, MKV,WMV lub AVI.

Inicjatywa realizowana jest w ramach Wieloletniego Programu „Niepodległa” na lata 2017-2020 i ma na celu zamieszczenie na stronie internetowej wirtualnej mapy województwa podkarpackiego, na której będą zaznaczone wszystkie miejsca, gdzie zgromadzone są różne zbiory nawiązujące do kultury i historii Polski. Dzięki możliwości stałego dodawania i aktualizowania informacji, zdjęć i filmów powstać ma wyjątkowa platforma wiedzy i promocji  Małych Ojczyzn  na Podkarpaciu.

Osobą wyznaczoną do kontaktu ze strony  Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego jest pan Krystian Pasternak, pracownik Biura Wojewody, tel: (17) 867-12-54.

Do pobrania:

– wzór formularza zgłoszeniowego /tabela/ >>>link<<<