Przypominamy! Trwa Powszechny Spis Rolny 2020

Gminne Biuro Spisowe przypomina rolnikom, że trwa  Powszechny Spis Rolny 2020. 

Użytkownik gospodarstwa rolnego jest obowiązany przeprowadzić samospis internetowy. Formularz spisowy do samodzielnego spisania się przez internet jest dostępny na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/ (kliknij, link otwiera się w nowym oknie). 

Rolników, którzy nie posiadają dostępu do Internetu zapraszamy do lokalu gminnego biura spisowego w budynku Urzędu Miejskiego w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, pok. 7 (parter) w godzinach pracy urzędu.

W najbliższym tygodniu można też dokonać spisu w godz. 10.00-15.00:

–  w biurze Sołtysa Sołectwa Humniska- Skrzyżowanie w dniu 12 października (poniedziałek),

– w biurze Sołtysa  Sołectwa  Humniska  w dniach  13-14 października  (wtorek, środa)

– w Domu Strażaka w Grabownicy Starzeńskiej w dniach 15- 16 października (czwartek, piątek). 

Zapraszamy, udzielamy  pomocy w zakresie obsługi aplikacji.

Gminne Biuro Spisowe w Brzozowie czynne jest w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Brzozowie, pok. 207, tel: 133061078, 133061126.