Nowy samochód dla uczestników ŚDS – u w Brzozowie

Do Środowiskowego Domu Samopomocy im. Jana Pawła II w Brzozowie trafił nowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych. Pojazd uroczyście przekazał burmistrz Szymon Stapiński.

Samochód został zakupiony w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównywania różnic miedzy regionami III w obszarze likwidacji barier transportowych”. Nowy środek transportu, 9-osobowy mikrobus, został dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózku inwalidzkim. Całkowity koszt zakupu samochodu wyniósł 147 600 zł, z czego 90 tys. zł stanowi dofinansowanie z PFRON, zaś pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy Brzozów. Dzięki nowemu środkowi transportu Opel Vivaro Combi, który zastąpi wysłużony  już siedmioletni  pojazd marki Volkswagen Caravelle, mający na liczniku ponad 350 tysięcy kilometrów  osoby niepełnosprawne z gminy Brzozów  oraz terenu  powiatu brzozowskiego będą miały ułatwiony dostęp do ośrodka wsparcia oraz instytucji użyteczności publicznej.

Środowiskowy Dom Samopomocy im. Jana Pawła II w Brzozowie  przez pięć dni w tygodniu prowadzi zajęcia adresowane do 40 – osobowej grupy osób z zaburzeniami psychicznymi.  Uczestnicy mogą korzystać z terapii ruchowej, pokoju indywidualnego poradnictwa psychologicznego, pokoju wyciszeń, pracowni kulinarnej oraz sal treningów: pracowni plastycznej, stolarni, pracowni komputerowej, pracowni ceramicznej i rękodzielniczej oraz świetlicy. Usługi świadczone są zarówno w formie zajęć zespołowych jak i indywidualnych.

Kierownictwo i uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy im. Jana Pawła II w Brzozowie składają serdeczne podziękowania burmistrzowi Brzozowa Szymonowi Stapińskiemu za wspieranie działalności placówki oraz otwartość na potrzeby osób niepełnosprawnych. Słowa wdzięczności kierują też pod adresem Rady Miejskiej w Brzozowie oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych.

red.

fot. nm/ ŚDS w Brzozowie