Projekt „Kompetencje dla Branży Turystycznej i sektora żywności wysokiej jakości”

MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu sp.k., realizuje pn. „Kompetencje dla Branży Turystycznej i sektora żywności wysokiej jakości” – zadania Anty-Covid. Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-202. Działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw. 

Projekt jest skierowany do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw z sektora ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI (PKD. C. 10) z siedzibą na terenie całej Polski. Proces rekrutacji trwa do 31.12.2020 r. wsparcie będzie realizowane do 31 marca 2021 r. 

Celem projektu jest podniesienie do końca marca 2021 r., zgodnie z potrzebami przedsiębiorców, kompetencji w zakresie Rekomendacji Nadzwyczajnych Sektorowej Rady ds. kompetencji sektor żywności wysokiej jakości, mających n a celu zapobieganie negatywnym skutkom pandemii w następujących obszarach tematycznych:

  1. Dobre Praktyki Higieniczne GHP i HACCP w warunkach pandemii;
  2. Organizacja sprzedaży i promocji w warunkach pandemii;
  3. Zaopatrzenie surowcowe zakładu produkcyjnego w warunkach pandemii;
  4. Magazynowanie i transport żywności w warunkach pandemii;
  5. zarządzanie kryzysowe w przypadku wystąpienia zakażenia w zakładzie.

Więcej informacji na stronie internetowej spółki: http://kompetencjedlaturystyki.pl/sektor-zywnosci/

materiały nadesłane