Gmina Brzozów w Ogólnopolskim Programie Profilaktyki Czerniaka – edycja 2020/2021

Gmina Brzozów  w dniu 4  listopada br., przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Czerniaka – edycja 2020/2021 realizowanego przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie Państwowego Instytutu Badawczego  (SKN ONKOMA). W ramach programu w  szkołach podstawowych z terenu  gminy Brzozów zorganizowane zostaną zajęcia adresowane do uczniów klas 7 i 8, po których uczniowie znać będą złote zasady  profilaktyki czerniaka, zdobędą umiejętność  przeprowadzenia samobadania skóry, czy też zróżnicowania zmian podejrzanych  o charakter nowotworowy ze zwykłymi znamionami na podstawie zasady ABCDE tzw. „czerniakowe abecadło”.

 Nastolatkowie ponadto dzięki zdobytej wiedzy mogą stać się ambasadorami akcji  w swoich lokalnych środowiskach, zachęcając rodzinę i znajomych  do podjęcia tych niezwykle prostych, a jakże skutecznych działań z zakresu profilaktyki. Realizacja programu poszerzy obszar wiedzy oraz podniesie kompetencje  prozdrowotne  uczniów oraz mieszkańców gminy Brzozów w zakresie profilaktyki czerniaka.

Choroby nowotworowe stanowią  w szczególności w dobie pandemii covid-19  szczególne wyzwanie z punktu widzenia zdrowia publicznego. Według ostatnich danych Krajowego Rejestru Nowotworów tylko w roku 2017 zanotowano około 165 tysięcy  nowych rozpoznań nowotworów złośliwych  oraz niemalże 100 tysięcy zgonów. Ponadto, prognozy epidemiologiczne wykazują, że w ciągu najbliższych 10 lat  liczba pacjentów onkologicznych zwiększy się o 28%. Czerniak znajduje się na wysokim 9. miejscu w strukturze  zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce, zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. Tylko w okresie od 2010 do 2017 roku  liczba przypadków czerniaka zwiększyła się aż o 50%.  Jednym z celów Narodowej Strategii Onkologicznej  jest ograniczenie do roku 2030 wskaźników zachorowań na nowotwory złośliwe skóry z poziomu 5,7 do poziomu 5,0. Cele te mogą zatem zostać zrealizowane w szczególności poprzez  powszechną  edukację prozdrowotną i promocję zdrowego stylu życia oraz  prowadzenie zajęć o zdrowiu w jak największej liczbie  placówek oświatowych.

Program wpisuje  się w obszar drugi Narodowej Strategii Onkologicznej przyjętej Uchwałą Nr 10 Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2020 r., tj. inwestycje w edukację, prewencja pierwotna i styl życia – ograniczenie zachorowalności na nowotwory przez redukcję  ryzyka  w zakresie profilaktyki pierwotnej nowotworów.

Do pobrania:
plakat,
ulotka informacyjna,
materiał graficzny.

red