Dziedzictwo kulturowe Podkarpacia

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z/s w  Przemyślu zrealizował krótki film, w którym przybliża społeczeństwu kim jest konserwator zabytków i docenia walory dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Ich obowiązkiem jest dbanie o zabytki oraz upowszechnianie wiedzy o historii, architekturze i dziedzictwie. Podjęli to wyzwanie i w sposób konsekwentny prowadzą politykę informacyjną na  stronie www.wuozprzemysl.pl oraz popularyzacyjną na prowadzonych przez nich kanałach mediów społecznościowych;

Facebook  www.facebook.com/podkarpackiwkz i Instagram www.instagram.com/podkarpacki_wkz.

Dobrego odbioru!  Link do filmu