„Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”

Miejska Biblioteka Publiczna w Brzozowie jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”. Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. W ramach przyznanego dofinansowania w wysokości 10.000zł zakupiono: cztery zestawy komputerów stacjonarnych oraz dwa zasilacze UPS.

Całkowita kwota na realizację zadania wyniosła 11.960zł. Wkład własny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzozowie wyniósł 1.960zł.

 MBP Brzozów