e-Usługi Powiatu Brzozowskiego

Starostwo Powiatowe w Brzozowie informuje o uruchomieniu w Wydziale Geodezji Kartografii Katastru i Nieruchomości pakietu e-Usług, które umożliwiają załatwienie spraw w Urzędzie za pośrednictwem Internetu.

Oprócz działających już: Portalu mapowego (umożliwiającego przeglądanie mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej) i Portalu Geodety (usługi przeznaczonej dla wykonawców prac geodezyjnych), uruchomione zostały:

Portal Interesanta – skierowany do MIESZKAŃCÓW, FIRM  …….. – usługa umożliwiająca zamawianie wypisów lub wyrysów z operatu ewidencyjnego oraz materiałów znajdujących się w Powiatowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym, takich jak: kopie map ewidencyjnych i zasadniczych, baz danych i raportów ewidencji gruntów i budynków, baz danych BDOT500 i GESUT… – z usługi można skorzystać logując się z wykorzystaniem Profilu Zaufanego, lub składając wniosek o założenie konta (wniosek do pobrania na stronie).

Portal Rzeczoznawcy – przeznaczony dla rzeczoznawców majątkowych.

Portal Komornika – przeznaczony dla komorników sądowych poszukujących nieruchomości na terenie powiatu należących do dłużników.

Portal Projektanta – przeznaczony dla firm projektowych, dzięki któremu projektant może złożyć wniosek o uzgodnienie sieci.

Portal Narada koordynacyjna – przeznaczony dla pracowników branż w celu uczestnictwa w zdalnej naradzie koordynacyjnej.

Portal PRZP – e-usługa przeznaczona jest tylko dla podmiotów realizujących zadania publiczne na podstawie art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. Pozwala na złożenie wniosku o udostępnienie w postaci elektronicznej zbiorów danych zgodnie z art.40a ust.2 pkt 4 a i b PGiK.

Z uwagi na stan pandemii COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników Urzędu zachęcamy do korzystania z e-usług i załatwianie spraw zdalnie, bez konieczności wizyty w Urzędzie.

Adres do e-usług: https://brzozowski.webewid.pl/cms/

W zakładce „Wnioski” znajdują się formularze wniosków o założenie konta.

Pod adresem: https://brzozowski.webewid.pl/dokuweb/doku.php?id=nowywebewid:nowywebewid – znajdują instrukcje korzystania z portali

Pod adresem: https://brzozowski.webewid.pl/cms/?page_id=12 znajdują się filmy instruktażowe.

Wnioski o założenie konta należy przesyłać na adres: geobrzozow@wp.pl

Informacje na temat portali można uzyskać pod nr. tel. 134341074 w.107 lub mailowo: geobrzozow@wp.pl