Podsumowanie projektu Erasmus+ w Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzozowie.

W Szkole Podstawowej Nr 1 im. Prof. Władysława Szafera w Brzozowie właśnie zakończono realizację projektu Erasmus+ zatytułowanego “Uczyć się, aby wiedzieć i działać – wzrost kompetencji nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzozowie”. Projekt ten zakładał mobilność kadry edukacji szkolnej w okresie od 31.08.2018 do 30.08.2020. Ze względu na panującą pandemię czas realizacji został wydłużony do 29.11.2020 r. Głównym celem niniejszego projektu było podniesienie kompetencji zawodowych kadry nauczycielskiej poprzez udział w szkoleniach zagranicznych  i stacjonarnych warsztatach szkoleniowych co miało wpłynąć na podniesienie jakości pracy szkoły.

W roku 2018 grupa 20 nauczycieli wzięła udział w kursie podstawowej znajomości języka angielskiego na terenie placówki oraz w warsztatach szkoleniowych na temat wykorzystania platformy e-Twinning w pracy z młodzieżą szkolną. Następnie 3 grupy nauczycieli (11 osób) wzięło udział w szkoleniach zagranicznych na Malcie i w Irlandii. Były to:

 • Intensywny kurs j. angielskiego dla nauczycieli przedmiotów ścisłych. Kurs odbył się w Dublinie (Irlandia) w lutym 2019r. i wzięło w nim udział 4 nauczycieli matematyki i geografii.
 • Kurs wykorzystania technologii komputerowych w nauczaniu języka obcego. 2 nauczycieli angielskiego odbyło szkolenie w St. Paul’s Bay na Malcie również w lutym 2019r.
 • Kurs znajomości metody CLIL, czyli wykorzystania elementów języka angielskiego w nauczaniu przedmiotów ścisłych takich jak matematyka, biologia, chemia, fizyka i informatyka. Szkolenie odbyło się w St. Paul’s Bay na Malcie w październiku 2019r. i wzięło w nim udział 5 nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzozowie.

Po zakończeniu kursów i szkoleń przyszedł czas na wykorzystanie zdobytej przez nauczycieli wiedzy w praktyce, czyli na zajęciach na terenie szkoły. W związku z tym uczniowie, pozostali pracownicy szkoły jak i zapraszani goście z innych placówek mieli okazję wziąć udział w szeregu zajęć otwartych z matematyki, j. angielskiego, biologii, chemii, fizyki, geografii. Podczas tych lekcji nauczyciele prezentowali poznane metody i techniki w nauczaniu swoich przedmiotów. Ponadto, w szkole prowadzone były innowacje pedagogiczne:

 • „ANGIELSKI z TIKiem – wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych na zajęciach języka angielskiego”. Celem tej innowacji było pobudzenie aktywności uczniów oraz rozwijanie ich zainteresowań lingwistycznych poprzez dobór aktywizujących metod pracy, a także zastosowaniu odpowiednich narzędzi TIK. Autorem innowacji była Natalia Wolanin, a to działanie zakończono w 2019r.
 • “Mathematics – wykorzystanie elementów CLIL na lekcjach matematyki”. Ta innowacja miała na celu wprowadzenie elementów j. angielskiego w procesie nauczania i uczenia się matematyki. Realizacja tego zadania została zakończona w roku szk. 2019/20, a jego autorem była p. Edyta Boroń-Czekańska.
 • „Pytam, badam, odpowiadam”,- zajęcia chemii i biologii metodą badań i doświadczeń z wykorzystaniem elementów j. angielskiego w podstawowym nazewnictwie preparatów i czynności doświadczalnych. Realizacja tego zadania została zakończona w roku szk. 2019/20, a jego autorem były p. Marta Wasylewicz oraz p. Kinga Zajdel.
 • “Technology in my English classroom” – zajęcia z j. angielskiego, które mają na celu motywację uczniów do nauki języka z wykorzystaniem przyjaznych uczniom technologii i nowości informacyjnych. Ta innowacja wykorzystuje dostępne aplikacje, strony internetowe i platformy e-learningowe do nauki j. obcego. Autorem innowacji jest Barbara Dudek.
 • „Nie ma informatyki bez matematyki”, czyli korelacja tych dwóch przedmiotów z wykorzystaniem j. angielskiego w języku matematycznym i w programach komputerowych. Autorami innowacji są p. Elżbieta Cetnarowicz i Jolanta Potoczna. Dwie ostatnie innowacje rozpoczęły się w 2020r. i ze względu na panującą pandemię będą kontynuowane również w kolejnym roku szkolnym.

Innym działaniem podjętym w ramach projektu Erasmus+ na terenie szkoły było zaangażowanie w projekty e-Twinning z udziałem uczniów tutejszej szkoły. W okresie trwania projektu uczniowie i nauczyciele wzięli udział w 3 takich projektach:

 • “You’ve got a letter” – międzynarodowy projekt z udziałem uczniów 11 szkół z różnych krajów europejskich. Młodzież z różnych części świata wymieniała między sobą listy i kartki pocztowe opisując siebie, swoje rodziny i zainteresowania. Nasza szkoła współpracowała przede wszystkim ze szkołą Agrupamento de Escolas de Palmela z Portugalii.
 • “Symbols of my country” – również międzynarodowy projekt, w którym wzięło udział ok. 10 szkół krajów europejskich. Celem tego projektu było zapoznanie uczniów z symbolami narodowymi krajów europejskich oraz uświadomienie im znaczenia i wartości tych symboli w ich własnym kraju.
 • “W świecie symetrii” – uczniowie z naszej szkoły wspólnie z uczniami ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siewierzu poznawali i odkrywali matematyczne zagadnienie, którym jest symetria.

Oprócz wymienionych działań w ramach projektu zrealizowano również Dzień Kultury Europejskiej oraz Festiwal Nauki na terenie szkoły. Były to wydarzenia, w które zaangażowała się niemal cała społeczność szkolna, a oprócz uczniów szkoły w Brzozowie wzięli w nich również udział uczniowie i nauczyciele pozostałych szkół podstawowych Gminy Brzozów i okolic. Następnie, w październiku br. zorganizowano konferencję metodyczną dla nauczycieli j. obcych pt.” Teaching English with TIK”, w której wzięli udział nauczyciele j. obcych z terenu Gminy Brzozów i okolic. Na potrzebę tejże konferencji opracowano mini poradnik metodyczny, którego autorami byli nauczyciele j. angielskiego Szkoły Podstawowej w Brzozowie.

Projekt Erasmus+ był realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Brzozowie po raz pierwszy i przyniósł ze sobą wiele obaw, ale zaangażowanie społeczności szkolnej we wszystkie działania projektowe przyniosło prawdziwie wymierne rezultaty i ogromną satysfakcję z podjętych wyzwań.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z projektu na stronie internetowej naszej szkoły http://spbrzozow.pl oraz Facebooku.

Barbara Dudek i Zespół projektowy

SP Nr 1 w Brzozowie